To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Traeth y Gogledd Llandudno

Ychwanegu Traeth y Gogledd Llandudno i'ch Taith

Glan y môr

Llandudno North Shore Beach

Address/Location

Llandudno
Conwy
LL30 2LG

Contact

Ffôn: 01492 596253

Llandudno yw’r gyrchfan fwyaf yng Nghymru, mewn lleoliad unigryw rhwng Pen y Gogarth a Thrwyn y Fuwch gyda dau draeth gwych, Traeth y Gogledd a thwyni tywod distaw Pen Morfa.

Mae Llandudno wedi cynnal ei choethder a’i hysblander Fictoraidd ac Edwardaidd, er gwaethaf ei hatyniadau modern.

Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno (a elwir hefyd yn Draeth Llandudno), ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd hir a phromenâd eang ac yng nghysgod trawiadol pentir y Gogarth.

Pethau i'w gwneud ar ac o gwmpas Traeth Llandudno

Does yna byth eiliad ddiflas ar draeth Llandudno!

Mae pob un o'r ffyrdd hen-ffasiwn gorau o fwynhau ein harfordir hardd ar gael yma.

Mae sioeau Punch a Judy wedi bod yn ffefryn glan y môr ers dros 150 mlynedd, yna mae gennych reidiau asynnod ar y tywod, hufen iâ ar y pier, cerddoriaeth fyw o'r bandstand. Heb anghofio cael hoe yn y prynhawn yn eich cadair gynfas!

Hefyd, mae man chwarae, pwll padlo a byrbrydau ar ochr ddwyreiniol y Prom.

Un o'r ffyrdd gorau o weld Llandudno yw o gwch. Neidiwch ar fwrdd y Sea-Jay ar gyfer taith olygfaol ar y dŵr i weld Trwyn y Fuwch a'r Gogarth; neu daith bysgota môr hirach lle gallwch fwynhau’r arfordir ysblennydd yn y gobaith o ddal eich cinio eich hun.

Neidiwch ar fwrdd un o'r cychod cyflym a gwibiwch heibio’r Gogarth a Thrwyn y Fuwch trwy ddŵr a halen yn tasgu.

Llawer o hwyl!

Does dim llawer o ddulliau teithio eraill yn gwneud i deithwyr neu wylwyr wenu cymaint na thrên tir Llandudno y gallwch chi gamu ar ei fwrdd gyferbyn â Rhodfa’r Gogledd.

Mae'r temtasiwn i godi llaw ar y tyrfaoedd, wrth i'r injan amryliw bwffian rhwng Traeth y Gogledd a thraeth Penmorfa, yn ormod i'w wrthsefyll.

Dim ond ychydig funudau ar droed yw Traeth Llandudno i ffwrdd o amwynderau’r dref gan gynnwys siopau, caffis a thoiledau.

Gwybodaeth am Draeth y Gogledd Llandudno:

Rheolir Traeth Llandudno gan Wasanaeth Harbwr ac Arfor, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Enillydd gwobr glan môr 2018

Mae mynediad i bobl anabl.

Gellir llogi cadeiriau cynfas

Ni chaniateir cŵn ar y traeth gan gynnwys ar lan y môr, y blaendraeth nac unrhyw lethr neu risiau sy'n arwain at y traeth, (o Bier Llandudno i Clarence Road) 1 Mai tan 30 Medi

Nid oes achubwr bywyd ar y traeth

A chofiwch, peidiwch â bwydo'r gwylanod

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Beth sydd Gerllaw

 1. Victoria Shopping Centre Llandudno

  Canolfan Siopa Fictoria

  Ychwanegu Canolfan Siopa Fictoria i'ch Taith

  Siopau ar gyfer y teulu i gyd.

  0.21 milltir i ffwrdd
 2. Donkey Llandudno North shore

  North Shore Donkey Rides

  Ychwanegu North Shore Donkey Rides i'ch Taith

  Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.21 milltir i ffwrdd
 3. Mostyn Art Gallery Llandudno

  MOSTYN

  Ychwanegu MOSTYN i'ch Taith

  Oriel gelfyddyd gyfoes.

  0.24 milltir i ffwrdd
 4. HistoryPoints

  HistoryPoints

  Ychwanegu HistoryPoints i'ch Taith

  Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.24 milltir i ffwrdd
 1. Codman's Punch and Judy Llandudno

  Pwnsh a Jwdi Codman

  Ychwanegu Pwnsh a Jwdi Codman i'ch Taith

  Mae’r sioe Pwnsh a Jwdi sydd wedi rhedeg hiraf wedi’i lleoli wrth ymyl y pier ar y…

  0.28 milltir i ffwrdd
 2. Marine Drive Llandudno

  Cylchdro’r Gogarth

  Ychwanegu Cylchdro’r Gogarth i'ch Taith

  Tollffordd.

  0.29 milltir i ffwrdd
 3. Llandudno Pier

  Pier Llandudno

  Ychwanegu Pier Llandudno i'ch Taith

  Hwyl i'r holl deulu.

  0.29 milltir i ffwrdd
 4. Alpine Travel, Llandudno

  Cwmni Alpine – Teithiau ac Ymweliadau â Dinasoedd

  Ychwanegu Cwmni Alpine – Teithiau ac Ymweliadau â Dinasoedd i'ch Taith

  Teithiau Coets a bws â tho agored.

  0.3 milltir i ffwrdd
 5. Llandudno Boat Trip

  Teithiau Cychod Llandudno

  Ychwanegu Teithiau Cychod Llandudno i'ch Taith

  Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr.

  0.33 milltir i ffwrdd
 6. Llandundo Cable Car 1

  Car Cebl Llandudno

  Ychwanegu Car Cebl Llandudno i'ch Taith

  Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.35 milltir i ffwrdd
 7. Home Front Experience, Llandudno

  Amgueddfa’r Home Front Experience

  Ychwanegu Amgueddfa’r Home Front Experience i'ch Taith

  Beth am hel atgofion o fywyd ym Mhrydain yn y 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.35 milltir i ffwrdd
 8. Siambr Dywyll

  Siambr Dywyll

  Ychwanegu Siambr Dywyll i'ch Taith

  Dewch i weld golygfeydd trawiadol.

  0.35 milltir i ffwrdd
 9. Amgueddfa Llandudno

  Amgueddfa Llandudno

  Ychwanegu Amgueddfa Llandudno i'ch Taith

  Mae'n ddrwg gennym, rydym bellach wedi cau i'r cyhoedd. Mae hyn yn ein galluogi i baratoi…

  0.37 milltir i ffwrdd
 10. Boutique Tours of North Wales

  Boutique Tours of North Wales

  Ychwanegu Boutique Tours of North Wales i'ch Taith

  Mae ein teithiau ymweld preifat unigryw yn uchel iawn eu bri, gydag ymwelwyr rhyngwladol…

  0.38 milltir i ffwrdd
 11. Bonkerz Fun Centre Llandudno

  Bonkerz Fun Centre

  Ychwanegu Bonkerz Fun Centre i'ch Taith

  Rydym yn amgylchedd llawn hwyl ar gyfer teuluoedd beth bynnag yw’r tywydd.

  0.37 milltir i ffwrdd
 12. Venue Cymru

  Venue Cymru

  Ychwanegu Venue Cymru i'ch Taith

  Theatr â 1500 o seddi .

  0.41 milltir i ffwrdd
Previous Next