To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Canolfan Cadwraeth a Gwarchod Natur Pensychnant

Ychwanegu Canolfan Cadwraeth a Gwarchod Natur Pensychnant i'ch Taith

Gwarchodfa Natur

Pensychnant Nature Conservation Centre, Sychnant Pass, Conwy

Address/Location

Pensychnant
Sychnant Pass
Conwy
Conwy
LL32 8BJ

Contact

Ffôn: 01492 592595

Bellach mae cyn gartref y teulu Stott, Pensychnant yn cael ei reoli fel canolfan gadwraeth a gwarchodfa natur 150 erw. Mae’r tŷ Celf a Chrefft Fictoraidd yn cynnal arddangosfa flynyddol o weithiau rhai o artistiaid bywyd gwyllt gorau Gogledd Cymru.

Mae’r warchodfa’n denu naturiaethwyr i weld yr adar sy’n mudo yno yn y gwanwyn; gwybedog cefnddu, y tingoch, teloriaid y coed.... ond hefyd ceir fflora a ffawna eraill, yn arbennig gwyfynod.

Mae rhaglen o deithiau tywys a sgyrsiau (mae’r manylion ar y wefan). Mae Penyschnant yn baradwys o le lle cewch lonydd i fwynhau natur a harddwch naturiol Gogledd Cymru.

Opening Times

Nature Reserve open (1 Ion 2018 - 31 Rhag 2018)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher09:0018:00*
Dydd Iau09:0018:00*
Dydd Gwener09:0018:00*
Dydd Sadwrn09:0018:00*
Dydd Sul09:0018:00*
House open (28 Maw 2019 - 30 Medi 2019)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher11:0017:00*
Dydd Iau11:0017:00*
Dydd Gwener11:0017:00*
Dydd Sadwrn11:0017:00*
Dydd Sul11:0017:00*
Dates and times marked with a '*' are provisional and may be subject to change

Prisiau

Tocyn  MathTocyn Tariff
Tocyn i oedolion£2.50 oedolyn
Tocyn plant£0.50 plentyn

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Beth sydd Gerllaw

 1. Pensychnant Upland Walk

  Taith Uwchdir Pensychnant

  Ychwanegu Taith Uwchdir Pensychnant i'ch Taith

  Cylchdaith yn arwain o ben Pas Sychnant gyda golygfeydd arbennig o Ddyffryn Conwy,...

  0.14 milltir i ffwrdd
 2. Walking in Conwy

  Llwybr Mynydd y Dref (Conwy)

  Ychwanegu Llwybr Mynydd y Dref (Conwy) i'ch Taith

  Taith o amgylch Mynydd y Dref (Conwy) ar lwybrau glaswelltog, traciau a ffyrdd eilaidd,...

  0.63 milltir i ffwrdd
 3. Conwy Golf Club

  Clwb Golff Conwy (Sir Gaernarfon)

  Ychwanegu Clwb Golff Conwy (Sir Gaernarfon) i'ch Taith

  6647 llath, par 72. Prawf golff gwych gyda golygfeydd bendigedig. Croesewir ymwelwyr,...

  1.39 milltir i ffwrdd
 4. Ysgol Aberconwy Leisure Centre

  Ysgol Aberconwy Sports Hall

  Ychwanegu Ysgol Aberconwy Sports Hall i'ch Taith

  1.41 milltir i ffwrdd
 1. Penmaenmawr Golf Club

  Clwb Golff Penmaenmawr

  Ychwanegu Clwb Golff Penmaenmawr i'ch Taith

  Cwrs 9 twll ar dir parc.

  1.42 milltir i ffwrdd
 2. Bodlondeb Woods Local Nature Reserve Conwy

  Gwarchodfa Natur Lleol Coedwig Bodlondeb

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur Lleol Coedwig Bodlondeb i'ch Taith

  Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan...

  1.57 milltir i ffwrdd
 3. Royal Cambrian Academy of Art, Conwy

  Yr Academi Frenhinol Gymreig

  Ychwanegu Yr Academi Frenhinol Gymreig i'ch Taith

  Oriel gelf fodern, eang, uchel ei pharch sy’n cynnal 7 arddangosfa ar hyd y flwyddyn.

  1.59 milltir i ffwrdd
 4. Conwy Morfa Beach

  Traeth Morfa Conwy

  Ychwanegu Traeth Morfa Conwy i'ch Taith

  Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a...

  1.59 milltir i ffwrdd
 5. Plas Mawr, Conwy - Cadw, Welsh Government (Crown Copyright)/Cadw, Llywodraeth Cymru (Hawlfraint y Goron)

  Plas Mawr

  Ychwanegu Plas Mawr i'ch Taith

  Hwn o bosibl yw’r tŷ trefol Elisabethaidd yn y cyflwr gorau ym Mhrydain. Y tu mewn mae’r...

  1.59 milltir i ffwrdd
 6. Princes of Gwynedd Exhibition, Conwy

  Arddangosfa Tywysogion Gwynedd

  Ychwanegu Arddangosfa Tywysogion Gwynedd i'ch Taith

  Y cyntaf o dair arddangosfa’n canolbwyntio ar Dywysogion Gwynedd, mae’r arddangosfa hon...

  1.64 milltir i ffwrdd
 7. Aberconwy House, Conwy

  Tŷ Aberconwy

  Ychwanegu Tŷ Aberconwy i'ch Taith

  Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  1.66 milltir i ffwrdd
 8. North Wales Cruising Club

  North Wales Cruising Club

  Ychwanegu North Wales Cruising Club i'ch Taith

  Y clwb yw un o’r clybiau hwylio mwyaf yng Ngogledd Cymru.

  1.67 milltir i ffwrdd
 9. Smallest House - Conwy

  Y Tŷ Lleiaf ym Mhrydain

  Ychwanegu Y Tŷ Lleiaf ym Mhrydain i'ch Taith

  Mae’r Tŷ yn 72 modfedd o led a 122 modfedd o uchder a chafodd ei breswylio hyd at 1900. Y...

  1.68 milltir i ffwrdd
 10. Along the Conwy Valley - Road Cycle Ride

  Ar hyd Dyffryn Conwy - Taith Feicio ar y Ffordd

  Ychwanegu Ar hyd Dyffryn Conwy - Taith Feicio ar y Ffordd i'ch Taith

  Mae’r llwybr hwn yn dilyn Dyffryn Conwy o Gonwy ac yn ôl. Cyfanswm o 45 milltir (72 km)...

  1.7 milltir i ffwrdd
 11. Conwy to Bodnant Gardens - Road Cycle Ride

  Conwy i Erddi Bodnant - Taith Feicio ar y Ffordd

  Ychwanegu Conwy i Erddi Bodnant - Taith Feicio ar y Ffordd i'ch Taith

  Taith o 15 milltir (24 km) ar ffyrdd gwledig o Gonwy i Erddi Bodnant ac yn ôl trwy...

  1.7 milltir i ffwrdd
 12. Conwy Town Walls

  Conwy Town Walls

  Ychwanegu Conwy Town Walls i'ch Taith

  Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in...

  1.7 milltir i ffwrdd
Previous Next