To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Bwyta Allan yng Nghonwy

Bwyta Allan yng Nghonwy

Tafarndai a Inns

Tafarndai a Bariau

Pa un a ydych yn chwilio am dafarn diarffordd ger y porth i Eryri, tafarn ger yr afon yng Nghonwy neu far glan-môr yn Llandudno, rydych yn siwr o ddod o hyd i’r lleoliad perffaith yn ardal Conwy. Mae digonedd o dafarndai yn gwerthu cwrw casgen, yn cynnwys cwrw o fragdai lleol megis Bragdy Conwy, ac wrth gwrs mae nifer yn gweini bwyd da drwy’r dydd.

Mae gan Conwy ddewis da o dafarndai ‘gastro’ yn ogystal â bariau coctêls a gwîn ond mae’r dafarn ‘leol’ yma o hyd – man delfrydol i dorri’ch taith a mwynhau awyrgylch clyd a llawn cymeriad. Mae nifer o dafarndai yn gweini bwyd drwy’r dydd ac yn cynnig y canlynol ar eu bwydlenni: ffefrynnau traddodiadol, prydau arbennig y dydd, cinio dydd Sul a phrydau yn defnyddio dewis eang o gynnyrch lleol gwych yr ardal, yn cynnwys Cregyn Gleision Conwy, Cig Oen Morfa Heli, mêl, hufen iâ a llawer mwy.

Mae tafarndai a bariau yng Nghonwy, Llandudno, Betws-y-Coed a’r ardaloedd cyfagos yn cynnig dewis eang o winoedd gwych i’w mwynhau gyda phryd blasus, wrth eistedd mewn gardd dafarn hyfryd, neu wrth ymlacio o flaen tanllwyth o dân coed.

Mae nifer o dafarndai nid yn unig yn cynnig dewis o gwrw casgen, cwrw a gwinoedd, ond hefyd bwyd da, llawer ohonynt trwy’r dydd, ac mae rhai hyd yn oed yn cynnig llety.

Uchafbwyntiau

The Groes Inn

The Groes Inn

Ychwanegu The Groes Inn i'ch Taith

Mae cig oen o Ddyffryn Conwy, ffesant a gêm o stadau cyfagos ac wystrys o ddyfroedd...

Conwy Real Ale Trail

Conwy Real Ale Trail

Mae’r digwyddiad undydd hwn yn caniatáu i chi a’ch ffrindiau gael diwrnod allan...

Bodnant Welsh Food

Bwyd Cymru Bodnant

Ychwanegu Bwyd Cymru Bodnant i'ch Taith

Wedi'w leoli yng nghanol rhai or golygfedd mwyaf godigog yng Ngogledd Cymru fe...

Dutch Pancake House, Conwy Water Gardens, Rowen

Dutch Pancake House

Ychwanegu Dutch Pancake House i'ch Taith

Ewch i ymweld â Gerddi Dwˆr Conwy ac fe gewch chi syndod blasus. Mae hynny oherwydd...

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.