To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Bwyta Allan yng Nghonwy

Bwyta Allan yng Nghonwy

Tafarndai a Inns

Tafarndai a Bariau

Pa un a ydych yn chwilio am dafarn diarffordd ger y porth i Eryri, tafarn ger yr afon yng Nghonwy neu far glan-môr yn Llandudno, rydych yn siwr o ddod o hyd i’r lleoliad perffaith yn ardal Conwy. Mae digonedd o dafarndai yn gwerthu cwrw casgen, yn cynnwys cwrw o fragdai lleol megis Bragdy Conwy, ac wrth gwrs mae nifer yn gweini bwyd da drwy’r dydd.

Mae gan Conwy ddewis da o dafarndai ‘gastro’ yn ogystal â bariau coctêls a gwîn ond mae’r dafarn ‘leol’ yma o hyd – man delfrydol i dorri’ch taith a mwynhau awyrgylch clyd a llawn cymeriad. Mae nifer o dafarndai yn gweini bwyd drwy’r dydd ac yn cynnig y canlynol ar eu bwydlenni: ffefrynnau traddodiadol, prydau arbennig y dydd, cinio dydd Sul a phrydau yn defnyddio dewis eang o gynnyrch lleol gwych yr ardal, yn cynnwys Cregyn Gleision Conwy, Cig Oen Morfa Heli, mêl, hufen iâ a llawer mwy.

Mae tafarndai a bariau yng Nghonwy, Llandudno, Betws-y-Coed a’r ardaloedd cyfagos yn cynnig dewis eang o winoedd gwych i’w mwynhau gyda phryd blasus, wrth eistedd mewn gardd dafarn hyfryd, neu wrth ymlacio o flaen tanllwyth o dân coed.

Mae nifer o dafarndai nid yn unig yn cynnig dewis o gwrw casgen, cwrw a gwinoedd, ond hefyd bwyd da, llawer ohonynt trwy’r dydd, ac mae rhai hyd yn oed yn cynnig llety.

Uchafbwyntiau

RSPB Conwy

Marchnad Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy

Ychwanegu Marchnad Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy i'ch Taith

Bwyd â gwir flas, yn uniongyrchol gan y cynhyrchwyr. Gallwch grwydro o amgylch y…

Lle Hari, Llanwrst

Lle Hari

Ychwanegu Lle Hari i'ch Taith

Bwyd Cymreig cartref traddodiadol gyda Gwasanaeth Americanaidd clasurol.

Ffair Nadolig Llandudno

Ffair Nadolig Llandudno

Ychwanegu Ffair Nadolig Llandudno i'ch Taith

Mae’n cael ei gydnabod fel Ffair Nadolig mwyaf Cymru gyda 150+ o stondinau, ac yn…

Dutch Pancake House, Conwy Water Gardens, Rowen

Dutch Pancake House

Ychwanegu Dutch Pancake House i'ch Taith

Ewch i ymweld â Gerddi Dwˆr Conwy ac fe gewch chi syndod blasus. Mae hynny oherwydd…

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.