To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Datganiad Hygyrchedd

Credwn mewn mynediad at wybodaeth dros y rhyngrwyd i bawb ac anelwn at ddarparu gwefan sy’n hygyrch i bob ymwelydd.

Mae’r Datganiad Hygyrchedd hwn yn rhoi trosolwg o’r nodweddion hygyrchedd yr ydym wedi’u gweithredu ar y wefan hon.

Cyflwyniad Gweledol
Mae’r safle hwn yn defnyddio Cascading Style Sheets (CSS) fel y gellwch addasu’r cyflwyniad i gyd-fynd â’ch dewisiadau.

  • Gellir gweld yr holl wybodaeth heb arddulliau
  • Mae maint y testun yn berthynol, gan ganiatáu i chi addasu maint y testun yn eich porwr

Cydymffurfio â Safonau
Mae’r rhan fwyaf o’r tudalennau ar y safle hwn yn dilyn y rhan fwyaf o ganllawiau hygyrchedd WAI W3C, ac yn cydymffurfio â Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd y Deyrnas Unedig.

Cymhorthion Gwe-lywio
Mae pob tudalen yn cynnwys map safle.

Cysylltwch â ni os gwlwch yn dda os hoffech roi adborth inni fel y gallwn ddal i wella hygyrchedd y wefan hon.

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.