To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad
Gwylio Fideo Cuddio Fideo

Bwyta allan yng Nghonwy – mwynhewch flas o Ogledd Cymru

Pa un a ydych yn ymweld â’r ardal am y diwrnod neu ar wyliau byr, ar wyliau hirach neu’n byw ac yn gweithio yn yr ardal, mae’r amrywiaeth eang o fwyd a diod a llefydd i fwyta yng Ngogledd Cymru yn rhan o’ch profiad o Gymru. Yn ardal Conwy mae llu o fwytai, caffis, tafarndai, siopau tecawê a bwyd cyflym, yn ogystal â nifer o westai gyda bwytai sy’n agored i bobl o’r tu allan yn ogystal â’r rhai hynny sy’n aros yn y gwestai.

Mae tref Llandudno a chyrchfannau eraill yn sir Conwy yn cynnig amrywiaeth eang o fwydydd, yn cynnwys bwydydd Ewropeaidd, Indiaidd, Tsieineiadd a Thai, yn ogystal â bwydlenni Cymreig a Phrydeinig mwy traddodiadol. Gan ein bod mor agos at arfordir Gogledd Cymru gallwn gynnig dewis gwych o bysgod a bwyd môr ffres ac mae llawer yn cael eu dal yn lleol.

Mae’n hawdd dod o hyd i gynnyrch lleol gwych y gallwch ei brynu i fynd adref gyda chi neu yn y bwytai lleol, a chynhelir nifer o ddigwyddiadau bwyd poblogaidd yng Ngogledd Cymru yn cynnwys gwledd o ddanteithion lleol i roi awch am fwyd, yn cynnwys Gwledd Conwy, Ffair Fêl Conwy a’r Marchnadoedd Gwledig.

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Ein Huchafbwyntiau Bwyd...

A Midsummer Night’s Dream yng Nghastell Conwy

Canapés yng Nghastell Conwy

Ychwanegu Canapés yng Nghastell Conwy i'ch Taith

Bydd Castell Conwy yn agor ei ddrysau y tu allan i oriau arferol ar gyfer taith VIP.

RSPB Conwy

Marchnad Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy

Ychwanegu Marchnad Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy i'ch Taith

Bwyd â gwir flas, yn uniongyrchol gan y cynhyrchwyr. Gallwch grwydro o amgylch y stondinau i brynu…

Sioe Eglwysbach

Sioe Eglwysbach

Ychwanegu Sioe Eglwysbach i'ch Taith

Sioe amaethyddol a garddwriaethol gyda rhywbeth i'w gynnig i’r teulu cyfan.

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.