To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Y Gymdeithas Jin - Gŵyl Llandudno 2019

Ychwanegu Y Gymdeithas Jin - Gŵyl Llandudno 2019 i'ch Taith

Bwyd a Diod

Y Gymdeithas Jin - Gŵyl Llandudno 2019

Address/Location

Venue Cymru
Promenade
Llandudno
Conwy
LL30 1BB

Contact

Hyfrydwch Pur Jin! Mwynhewch Ŵyl Jin go iawn, yn cynnwys 120 jin wedi’u rhestru yn ogystal â detholiad o jîns lleol i ehangu eich profiad. Gyda thocyn ar gyfer eich jin a tonic cyntaf, eich Gwydr Copa eich hun i fynd adref, llyfryn y Gymdeithas Jin, 3 bar jin, samplau blasu a dosbarthiadau meistr, adloniant byw a bwyd stryd mae'n ddigwyddiad na ddylai unrhyw un sy'n caru jin ei golli.

Prisiau

Tocyn  MathTocyn Tariff
Oedolyn£12.50 oedolyn

18 oed a throsodd yn unig.

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Beth sydd Gerllaw

  1. Venue Cymru

    Venue Cymru

    Ychwanegu Venue Cymru i'ch Taith

    Theatr â 1500 o seddi .

    0.02 milltir i ffwrdd
  2. Mostyn Art Gallery Llandudno

    MOSTYN

    Ychwanegu MOSTYN i'ch Taith

    Oriel gelfyddyd gyfoes.

    0.34 milltir i ffwrdd
  3. Llandudno North Shore Beach

    Traeth y Gogledd Llandudno

    Ychwanegu Traeth y Gogledd Llandudno i'ch Taith

    Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

    0.4 milltir i ffwrdd
  4. Victoria Shopping Centre Llandudno

    Canolfan Siopa Fictoria

    Ychwanegu Canolfan Siopa Fictoria i'ch Taith

    Siopau ar gyfer y teulu i gyd.

    0.49 milltir i ffwrdd
  1. HistoryPoints

    HistoryPoints

    Ychwanegu HistoryPoints i'ch Taith

    Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

    0.51 milltir i ffwrdd
  2. Donkey Llandudno North shore

    North Shore Donkey Rides

    Ychwanegu North Shore Donkey Rides i'ch Taith

    Guided donkey rides on the North Shore beach

    0.61 milltir i ffwrdd
  3. Marine Drive Llandudno

    Cylchdro’r Gogarth

    Ychwanegu Cylchdro’r Gogarth i'ch Taith

    Tollffordd.

    0.68 milltir i ffwrdd
  4. Codman's Punch and Judy Llandudno

    Pwnsh a Jwdi Codman

    Ychwanegu Pwnsh a Jwdi Codman i'ch Taith

    Mae’r sioe Pwnsh a Jwdi sydd wedi rhedeg hiraf wedi’i lleoli wrth ymyl y pier ar y…

    0.68 milltir i ffwrdd
  5. Llandudno Pier

    Pier Llandudno

    Ychwanegu Pier Llandudno i'ch Taith

    Hwyl i'r holl deulu.

    0.69 milltir i ffwrdd
  6. Llandudno Boat Trip

    Teithiau Cychod Llandudno

    Ychwanegu Teithiau Cychod Llandudno i'ch Taith

    Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr.

    0.7 milltir i ffwrdd
  7. Alpine Travel, Llandudno

    Cwmni Alpine – Teithiau ac Ymweliadau â Dinasoedd

    Ychwanegu Cwmni Alpine – Teithiau ac Ymweliadau â Dinasoedd i'ch Taith

    Teithiau Coets a bws â tho agored.

    0.7 milltir i ffwrdd
  8. Home Front Experience, Llandudno

    Amgueddfa’r Home Front Experience

    Ychwanegu Amgueddfa’r Home Front Experience i'ch Taith

    Beth am hel atgofion o fywyd ym Mhrydain yn y 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

    0.71 milltir i ffwrdd
  9. Amgueddfa Llandudno

    Amgueddfa Llandudno

    Ychwanegu Amgueddfa Llandudno i'ch Taith

    Mae'n ddrwg gennym, rydym bellach wedi cau i'r cyhoedd. Mae hyn yn ein galluogi i baratoi…

    0.73 milltir i ffwrdd
  10. Llandundo Cable Car 1

    Car Cebl Llandudno

    Ychwanegu Car Cebl Llandudno i'ch Taith

    Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

    0.74 milltir i ffwrdd
  11. Siambr Dywyll

    Siambr Dywyll

    Ychwanegu Siambr Dywyll i'ch Taith

    Dewch i weld golygfeydd trawiadol.

    0.76 milltir i ffwrdd
  12. Bonkerz Fun Centre Llandudno

    Bonkerz Fun Centre

    Ychwanegu Bonkerz Fun Centre i'ch Taith

    Rydym yn amgylchedd llawn hwyl ar gyfer teuluoedd beth bynnag yw’r tywydd.

    0.76 milltir i ffwrdd
Previous Next