To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Gwyliau Bwyd yng Nghymru

Gwyliau Bwyd yng Nghymru

Gwledd Conwy

Digwyddiadau Bwyd

Cynhelir nifer fawr o ddigwyddiadau bwyd yng Ngogledd Cymru, ac ardal Conwy sy’n arddangos y gorau o fwyd Cymru a chynnyrch lleol. Mae rhai yn anghyffredin, yn unigryw mewn rhai achosion, megis Ffair Fêl Conwy, a gynhelir ar 13eg Medi (14eg os yw’r 13eg ar ddydd Sul) bob blwyddyn ac sy’n gyfle i wenynwyr werthu eu mêl, ac i’r cyhoedd gyfarfod â’r gwenynwyr, siarad am wenyn, a phrynu mêl lleol a chynnyrch eraill y cwch gwenyn, yn cynnwys canhwyllau cwyr gwenyn, polish cwyr gwenyn a sebonau mêl.

Digwyddiad bwyd poblogaidd iawn arall yng nghalendr sir Conwy yw Gwledd Conwy, digwyddiad blynyddol a gynhelir ym mis Hydref. Mae Gwledd yn cynnwys tua 150 o stondinau bwyd, marchnad awyr agored, pabell gwrw brysur a bar coctêls a siampaen gwych Gwledd. Cynhelir y digwyddiad ger yr afon ar gei Conwy, a dyma’r lle i flasu, bwyta a mynd â’r gorau o gynnyrch Cymru adref!

Mae marchnadoedd ffermwyr fel arfer yn cael eu cynnal bob mis, ac maen nhw’n gyfle i arddangos y gorau o gynnyrch lleol. Mae dewis eang o fwyd ffres ar gael yn y gwahanol farchnadoedd ffermwyr a gynhelir yn sir Conwy, megis cig oen, cig eidion, porc, pysgod, llysiau, ffrwythau, cacennau, jamiau, cyffeithiau, mêl, caws, cynnyrch llaeth, wyau, bara, cwrw, pasteiod, pethau melys, pwdinau, planhigion, hufen iâ, cynnyrch wedi’u cochi, diodydd ysgafn, blodau, perlysiau, a mwy! Edrychwch ar ein calendr digwyddiadau i weld pryd ac ym mhle y cynhelir y farchnad ffermwyr a fydd yn gyfleus ar gyfer eich ymweliad chi.

Uchafbwyntiau

Prom a Mwy 17, Bae Colwyn

Prom a Mwy 18, Bae Colwyn

Ychwanegu Prom a Mwy 18, Bae Colwyn i'ch Taith

Cynhelir Prom a Mwy unwaith eto yn 2018 i gynnig diwrnod llawn hwyl i’r teulu yn...

Conwy Real Ale Trail

Conwy Real Ale Trail

Ychwanegu Conwy Real Ale Trail i'ch Taith

Gŵyl symudol un diwrnod yw’r Conwy Real Ale Trail, sy’n ymweld â rhai o’r tafarndai...

Ffair Hadau Conwy

Ffair Hadau Conwy

Ychwanegu Ffair Hadau Conwy i'ch Taith

Ffair Siarter Frenhinol 700 mlynedd oed gyda stondinau hadau a phlanhigion, mêl a...

CrafTeaNooners - Ffair Grefftau, Llandudno

CrafTeaNooners - Ffair Grefftau, Llandudno

Ychwanegu CrafTeaNooners - Ffair Grefftau, Llandudno i'ch Taith

Yn cael ei gynnal pob prynhawn dydd Llun heblaw 7fed Mai, gyda chardiau lleol wedi’u...

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.