To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Gwyliau Bwyd yng Nghymru

Gwyliau Bwyd yng Nghymru

Gwledd Conwy

Digwyddiadau Bwyd

Cynhelir nifer fawr o ddigwyddiadau bwyd yng Ngogledd Cymru, ac ardal Conwy sy’n arddangos y gorau o fwyd Cymru a chynnyrch lleol. Mae rhai yn anghyffredin, yn unigryw mewn rhai achosion, megis Ffair Fêl Conwy, a gynhelir ar 13eg Medi (14eg os yw’r 13eg ar ddydd Sul) bob blwyddyn ac sy’n gyfle i wenynwyr werthu eu mêl, ac i’r cyhoedd gyfarfod â’r gwenynwyr, siarad am wenyn, a phrynu mêl lleol a chynnyrch eraill y cwch gwenyn, yn cynnwys canhwyllau cwyr gwenyn, polish cwyr gwenyn a sebonau mêl.

Digwyddiad bwyd poblogaidd iawn arall yng nghalendr sir Conwy yw Gwledd Conwy, digwyddiad blynyddol a gynhelir ym mis Hydref. Mae Gwledd yn cynnwys tua 150 o stondinau bwyd, marchnad awyr agored, pabell gwrw brysur a bar coctêls a siampaen gwych Gwledd. Cynhelir y digwyddiad ger yr afon ar gei Conwy, a dyma’r lle i flasu, bwyta a mynd â’r gorau o gynnyrch Cymru adref!

Mae marchnadoedd ffermwyr fel arfer yn cael eu cynnal bob mis, ac maen nhw’n gyfle i arddangos y gorau o gynnyrch lleol. Mae dewis eang o fwyd ffres ar gael yn y gwahanol farchnadoedd ffermwyr a gynhelir yn sir Conwy, megis cig oen, cig eidion, porc, pysgod, llysiau, ffrwythau, cacennau, jamiau, cyffeithiau, mêl, caws, cynnyrch llaeth, wyau, bara, cwrw, pasteiod, pethau melys, pwdinau, planhigion, hufen iâ, cynnyrch wedi’u cochi, diodydd ysgafn, blodau, perlysiau, a mwy! Edrychwch ar ein calendr digwyddiadau i weld pryd ac ym mhle y cynhelir y farchnad ffermwyr a fydd yn gyfleus ar gyfer eich ymweliad chi.

Uchafbwyntiau

RSPB Conwy

Marchnad Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy

Ychwanegu Marchnad Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy i'ch Taith

Bwyd â gwir flas, yn uniongyrchol gan y cynhyrchwyr. Gallwch grwydro o amgylch y…

Marchnad Nadolig Hickory's Smokehouse, Llandrillo-yn-Rhos

Marchnad Nadolig Hickory's Smokehouse, Llandrillo-yn-Rhos

Ychwanegu Marchnad Nadolig Hickory's Smokehouse, Llandrillo-yn-Rhos i'ch Taith

Mae hi yn ei hôl! Ein marchnad Nadolig lleol! Ymunwch â ni ddydd Sadwrn 14 Rhagfyr,…

RSPB Conwy

Marchnad Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy

Ychwanegu Marchnad Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy i'ch Taith

Bwyd â gwir flas, yn uniongyrchol gan y cynhyrchwyr. Gallwch grwydro o amgylch y…

Marchnad Wledig Llandrillo-yn-Rhos

Marchnad Wledig Llandrillo-yn-Rhos

Ychwanegu Marchnad Wledig Llandrillo-yn-Rhos i'ch Taith

Cynhelir y farchnad hon bob dydd Gwener hyd 20 Rhagfyr (ar wahân i ddydd Gwener y…

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.