To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Bwyta Allan yng Nghonwy

Bwyta Allan yng Nghonwy

Fare Lleol Blasus

Pentrefi Hiraethog

Er bod digonedd o lefydd agored yn Hiraethog, mae’r ardal dawel hon hefyd yn gartref i nifer o bentrefi bychain lle bydd digon o gyfle i chi fwynhau croeso traddodiadol Gogledd Cymru. Mae pentrefi ardal Hiraethog megis Gwytherin, Nantglyn, Llanrhaeadr, Cyffylliog, Clocaenog, Llanfihangel Glyn Myfyr, Llangwm, Cerrigydrudion, ac yn olaf Pentrefoelas, yn sicr yn werth ymweld â nhw ac mae’r ardal gyfan yn boblogaidd i feicio, pysgota a chwaraeon dwr. 

Mae nifer o gaffis yn y pentrefi a’r ardaloedd cyfagos, yn cynnwys Caffi Llyn Brenig lle ceir y golygfeydd gorau a welir o unrhyw gaffi – mae’r ffenestri eang yn edrych allan ar draws y gronfa ddwr gyda’i chefnlen o goedwigoedd a rhostiroedd. Lle gwych i fwynhau bwyd a diod ar ôl i chi fod yn cerdded, beicio neu bysgota – a lle gwerth chweil i ymweld ag ef! Mae’r fwydlen yn newid yn wythnosol. 

Mae Ty Siocled ac Ystafell De Glan yr Afon ym Mhentrefoelas yn atyniad unigryw – cyfuniad perffaith o siocledi wedi’u gwneud â llaw ac ystafell de yn arbenigo mewn diodydd siocled poeth yn cynnwys siocled go iawn. Yn ogystal â gwneud siocledi ar y safle, mae Ty Siocled ac Ystafell De Glan yr Afon yn gwerthu tryffls a siocledi wedi’u gwneud â llaw gan ddau wneuthurwr siocled arall, sy’n golygu y gallwch ddewis dros 50 gwahanol fath o siocled, ac mae’r dewis yn newid drwy’r amser.

Uchafbwyntiau

Venue Cymru

Noson gyda’r Hairy Bikers yn Venue Cymru

Ychwanegu Noson gyda’r Hairy Bikers yn Venue Cymru i'ch Taith

Ymunwch â’r ‘Hairy Bikers’ am noson o sgwrsio am goginio gyda Si King a Dave Myers.

Ffair Nadolig Penmaenmawr 2018

Ffair Nadolig Penmaenmawr 2018

Ychwanegu Ffair Nadolig Penmaenmawr 2018 i'ch Taith

Eleni bydd ein Ffair a’n Marchnad Grefftau Stryd flynyddol yng nghanol y dref.

Marchnad Wledig Llandrillo-yn-Rhos

Marchnad Wledig Llandrillo-yn-Rhos

Ychwanegu Marchnad Wledig Llandrillo-yn-Rhos i'ch Taith

Gyda bara cartref, cacennau, cyffeithiau, wyau ffres, planhigion, llawer o gardiau...

Pot Mêl / The Ugly House Tearoom

Pot Mêl / The Ugly House Tearoom

Ychwanegu Pot Mêl / The Ugly House Tearoom i'ch Taith

Cyfuniad unigryw o fwyd cartref o safon a chyfaredd.

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.