To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Title

Title

Description would appear here...

Pentrefi Hiraethog

Er bod digonedd o lefydd agored yn Hiraethog, mae’r ardal dawel hon hefyd yn gartref i nifer o bentrefi bychain lle bydd digon o gyfle i chi fwynhau croeso traddodiadol Gogledd Cymru. Mae pentrefi ardal Hiraethog megis Gwytherin, Nantglyn, Llanrhaeadr, Cyffylliog, Clocaenog, Llanfihangel Glyn Myfyr, Llangwm, Cerrigydrudion, ac yn olaf Pentrefoelas, yn sicr yn werth ymweld â nhw ac mae’r ardal gyfan yn boblogaidd i feicio, pysgota a chwaraeon dwr. 

Mae nifer o gaffis yn y pentrefi a’r ardaloedd cyfagos, yn cynnwys Caffi Llyn Brenig lle ceir y golygfeydd gorau a welir o unrhyw gaffi – mae’r ffenestri eang yn edrych allan ar draws y gronfa ddwr gyda’i chefnlen o goedwigoedd a rhostiroedd. Lle gwych i fwynhau bwyd a diod ar ôl i chi fod yn cerdded, beicio neu bysgota – a lle gwerth chweil i ymweld ag ef! Mae’r fwydlen yn newid yn wythnosol. 

Mae Ty Siocled ac Ystafell De Glan yr Afon ym Mhentrefoelas yn atyniad unigryw – cyfuniad perffaith o siocledi wedi’u gwneud â llaw ac ystafell de yn arbenigo mewn diodydd siocled poeth yn cynnwys siocled go iawn. Yn ogystal â gwneud siocledi ar y safle, mae Ty Siocled ac Ystafell De Glan yr Afon yn gwerthu tryffls a siocledi wedi’u gwneud â llaw gan ddau wneuthurwr siocled arall, sy’n golygu y gallwch ddewis dros 50 gwahanol fath o siocled, ac mae’r dewis yn newid drwy’r amser.

Uchafbwyntiau

The Groes Inn

The Groes Inn

Ychwanegu The Groes Inn i'ch Taith

Mae cig oen o Ddyffryn Conwy, ffesant a gêm o stadau cyfagos ac wystrys o ddyfroedd...

Conwy Real Ale Trail

Conwy Real Ale Trail

Mae’r digwyddiad undydd hwn yn caniatáu i chi a’ch ffrindiau gael diwrnod allan...

Bodnant Welsh Food

Bwyd Cymru Bodnant

Ychwanegu Bwyd Cymru Bodnant i'ch Taith

Wedi'w leoli yng nghanol rhai or golygfedd mwyaf godigog yng Ngogledd Cymru fe...

Dutch Pancake House, Conwy Water Gardens, Rowen

Dutch Pancake House

Ychwanegu Dutch Pancake House i'ch Taith

Ewch i ymweld â Gerddi Dwˆr Conwy ac fe gewch chi syndod blasus. Mae hynny oherwydd...

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.