To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Title

Title

Description would appear here...

Penmachno

Saif pentref Penmachno yn nyffryn Machno, bedair milltir o bentref Betws-y-Coed, ac yma gallwch ddilyn nifer o lwybrau cerdded ar lan yr afon, marchogaeth, beicio mynydd drwy’r goedwig ar Lwybr Penmachno, a llawer mwy.

Mae awyrgylch traddodiadol Cymreig i’w gael yn nhafarn yn y pentref, lle gweinir bwyd tafarn go iawn, ac ar dywydd braf gallwch fwynhau cwrw casgen yn yr ardd dafarn hyfryd. Mae tafarn y Silver Fountain ar ben isaf Dyffryn Machno hefyd yn cynnig bwyd tafarn da yn cynnwys pysgod a sglodion a rhai prydau mwy anarferol!

Mae Caffi Rhaeadr Conwy yn fistro cartrefol cyfoes ac yn lleoliad gwych i aros am baned o goffi a chacen cartref, neu beth am de prynhawn arbennig! Mae digon o brydau ysgafn a byrbrydau ar y fwydlen, llawer ohonynt yn defnyddio cynnyrch lleol, a’r rhan fwyaf o’r prydau yn fwydydd cartref. Gallwch eistedd y tu allan i fwynhau golygfeydd godidog o’r mynyddoedd ac wrth gwrs mae’n rhaid achub ar y cyfle i gerdded draw at y Rhaeadr trawiadol.

Uchafbwyntiau

RSPB Conwy

Marchnad Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy

Ychwanegu Marchnad Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy i'ch Taith

Bwyd â gwir flas, yn uniongyrchol gan y cynhyrchwyr. Gallwch grwydro o amgylch y…

Lle Hari, Llanwrst

Lle Hari

Ychwanegu Lle Hari i'ch Taith

Bwyd Cymreig cartref traddodiadol gyda Gwasanaeth Americanaidd clasurol.

Ffair Nadolig Llandudno

Ffair Nadolig Llandudno

Ychwanegu Ffair Nadolig Llandudno i'ch Taith

Mae’n cael ei gydnabod fel Ffair Nadolig mwyaf Cymru gyda 150+ o stondinau, ac yn…

Dutch Pancake House, Conwy Water Gardens, Rowen

Dutch Pancake House

Ychwanegu Dutch Pancake House i'ch Taith

Ewch i ymweld â Gerddi Dwˆr Conwy ac fe gewch chi syndod blasus. Mae hynny oherwydd…

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.