To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Penmachno

Saif pentref Penmachno yn nyffryn Machno, bedair milltir o bentref Betws-y-Coed, ac yma gallwch ddilyn nifer o lwybrau cerdded ar lan yr afon, marchogaeth, beicio mynydd drwy’r goedwig ar Lwybr Penmachno, a llawer mwy.

Mae awyrgylch traddodiadol Cymreig i’w gael yn nhafarn yn y pentref, lle gweinir bwyd tafarn go iawn, ac ar dywydd braf gallwch fwynhau cwrw casgen yn yr ardd dafarn hyfryd. Mae tafarn y Silver Fountain ar ben isaf Dyffryn Machno hefyd yn cynnig bwyd tafarn da yn cynnwys pysgod a sglodion a rhai prydau mwy anarferol!

Mae Caffi Rhaeadr Conwy yn fistro cartrefol cyfoes ac yn lleoliad gwych i aros am baned o goffi a chacen cartref, neu beth am de prynhawn arbennig! Mae digon o brydau ysgafn a byrbrydau ar y fwydlen, llawer ohonynt yn defnyddio cynnyrch lleol, a’r rhan fwyaf o’r prydau yn fwydydd cartref. Gallwch eistedd y tu allan i fwynhau golygfeydd godidog o’r mynyddoedd ac wrth gwrs mae’n rhaid achub ar y cyfle i gerdded draw at y Rhaeadr trawiadol.

Uchafbwyntiau

Sioe Wledig Llanrwst

Sioe Wledig Llanrwst

Ychwanegu Sioe Wledig Llanrwst i'ch Taith

Sioe amaethyddol wledig gyda gwartheg, defaid, ceffylau, ffwr a phlu, a bwyd a...

A Midsummer Night’s Dream yng Nghastell Conwy

Canapés yng Nghastell Conwy

Ychwanegu Canapés yng Nghastell Conwy i'ch Taith

Bydd Castell Conwy yn agor ei ddrysau y tu allan i oriau arferol ar gyfer taith VIP.

Gwledd Fwyd a Chrefft Abergele

Gwledd Fwyd a Chrefft Abergele

Ychwanegu Gwledd Fwyd a Chrefft Abergele i'ch Taith

Gŵyl fwyd a chrefft hyfryd ym Mharc Pentre Mawr, Abergele.

Y Gymdeithas Jin - Gŵyl Llandudno 2019

Y Gymdeithas Jin - Gŵyl Llandudno 2019

Ychwanegu Y Gymdeithas Jin - Gŵyl Llandudno 2019 i'ch Taith

Mwynhewch Ŵyl Jin go iawn, yn cynnwys 120 jin wedi’u rhestru yn ogystal â detholiad...

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.