To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Llanrwst

Saif Llanrwst yn Nyffryn Conwy, rhwng Betws-y-Coed a Llandudno, ar lan Afon Conwy ac mae’n ganolfan wych i ddarganfod Eryri a Gogledd Cymru. Yng nghanol y dref brysur hon saif y Bont Fawr, pont gul, tri-bwa, yr honnir iddi gael ei chynllunio gan Inigo Jones. Codwyd y bont gan Syr John Wynn o Gastell Gwydir. Mae’r bont yn cysylltu’r dref â Chastell Gwydir, plasty sy’n dyddio o 1492, yr hen lys o’r 15eg ganrif a elwir yn Tu Hwnt i'r Bont erbyn hyn, a hefyd y ffordd o bentref cyfagos Trefriw. Codwyd y bont wreiddiol i gario ceffylau a throliau, ond mae hi’n dal ei thir yn arbennig o dda wrth ga 

Mae Llanrwst yn ganolfan wych ar gyfer cerdded a beicio mynydd; ymhlith rhai o’r llwybrau beicio mynydd lleol mae’r Llwybr Marin adnabyddus yng Nghoedwig Gwydyr, ac mae dewis da o lwybrau cerdded hefyd, ar draws dyffrynnoedd a mynyddoedd.

Mae pob math o fwydydd lleol a rhyngwladol ar gael yn y caffis, bariau a bwytai lleol, a cheir nifer o westai, llety hunan-ddarpar a gwestai gwely a brecwast yn yr ardal, yn ogystal â nifer o feysydd gwersylla a charafanau a hyd yn oed meysydd gwersylla moethus! Mae digon o lefydd yn cynnig te prynhawn yma hefyd, yn ogystal â chinio ysgafn a byrbrydau, coffi boreuol a swper. Ac yn goron ar y cyfan, mae yma nifer o siopau pysgod a sglodion a siopau tecawê – heb os, mae gan Llanrwst rhywbeth at ddant pawb!

Uchafbwyntiau

The Groes Inn

The Groes Inn

Ychwanegu The Groes Inn i'ch Taith

Mae cig oen o Ddyffryn Conwy, ffesant a gêm o stadau cyfagos ac wystrys o ddyfroedd…

Dutch Pancake House, Conwy Water Gardens, Rowen

Dutch Pancake House

Ychwanegu Dutch Pancake House i'ch Taith

Ewch i ymweld â Gerddi Dwˆr Conwy ac fe gewch chi syndod blasus. Mae hynny oherwydd…

RSPB Conwy

Marchnad Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy

Ychwanegu Marchnad Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy i'ch Taith

Bwyd â gwir flas, yn uniongyrchol gan y cynhyrchwyr. Gallwch grwydro o amgylch y…

Pot Mêl / The Ugly House Tearoom

Pot Mêl / The Ugly House Tearoom

Ychwanegu Pot Mêl / The Ugly House Tearoom i'ch Taith

Cyfuniad unigryw o fwyd cartref o safon a chyfaredd.

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.