To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Bwyd o Ogledd Cymru

Bwyd o Ogledd Cymru

Chocolates a wnaed yng Nghymru

Llanrwst

Saif Llanrwst yn Nyffryn Conwy, rhwng Betws-y-Coed a Llandudno, ar lan Afon Conwy ac mae’n ganolfan wych i ddarganfod Eryri a Gogledd Cymru. Yng nghanol y dref brysur hon saif y Bont Fawr, pont gul, tri-bwa, yr honnir iddi gael ei chynllunio gan Inigo Jones. Codwyd y bont gan Syr John Wynn o Gastell Gwydir. Mae’r bont yn cysylltu’r dref â Chastell Gwydir, plasty sy’n dyddio o 1492, yr hen lys o’r 15eg ganrif a elwir yn Tu Hwnt i'r Bont erbyn hyn, a hefyd y ffordd o bentref cyfagos Trefriw. Codwyd y bont wreiddiol i gario ceffylau a throliau, ond mae hi’n dal ei thir yn arbennig o dda wrth ga 

Mae Llanrwst yn ganolfan wych ar gyfer cerdded a beicio mynydd; ymhlith rhai o’r llwybrau beicio mynydd lleol mae’r Llwybr Marin adnabyddus yng Nghoedwig Gwydyr, ac mae dewis da o lwybrau cerdded hefyd, ar draws dyffrynnoedd a mynyddoedd.

Mae pob math o fwydydd lleol a rhyngwladol ar gael yn y caffis, bariau a bwytai lleol, a cheir nifer o westai, llety hunan-ddarpar a gwestai gwely a brecwast yn yr ardal, yn ogystal â nifer o feysydd gwersylla a charafanau a hyd yn oed meysydd gwersylla moethus! Mae digon o lefydd yn cynnig te prynhawn yma hefyd, yn ogystal â chinio ysgafn a byrbrydau, coffi boreuol a swper. Ac yn goron ar y cyfan, mae yma nifer o siopau pysgod a sglodion a siopau tecawê – heb os, mae gan Llanrwst rhywbeth at ddant pawb!

Uchafbwyntiau

Sioe Wledig Llanrwst

Sioe Wledig Llanrwst

Ychwanegu Sioe Wledig Llanrwst i'ch Taith

Sioe amaethyddol wledig gyda gwartheg, defaid, ceffylau, ffwr a phlu, a bwyd a...

A Midsummer Night’s Dream yng Nghastell Conwy

Canapés yng Nghastell Conwy

Ychwanegu Canapés yng Nghastell Conwy i'ch Taith

Bydd Castell Conwy yn agor ei ddrysau y tu allan i oriau arferol ar gyfer taith VIP.

Gwledd Fwyd a Chrefft Abergele

Gwledd Fwyd a Chrefft Abergele

Ychwanegu Gwledd Fwyd a Chrefft Abergele i'ch Taith

Gŵyl fwyd a chrefft hyfryd ym Mharc Pentre Mawr, Abergele.

Y Gymdeithas Jin - Gŵyl Llandudno 2019

Y Gymdeithas Jin - Gŵyl Llandudno 2019

Ychwanegu Y Gymdeithas Jin - Gŵyl Llandudno 2019 i'ch Taith

Mwynhewch Ŵyl Jin go iawn, yn cynnwys 120 jin wedi’u rhestru yn ogystal â detholiad...

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.