To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Bwytai ar y map

 

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 246

  1. Eden Tea Rooms, Llandudno

    Ychwanegu The Eden Tea Rooms i'ch Taith

    The Eden Tea Rooms

    Math

    Ystafell De/Siop Goffi

    Llandudno

    Ystafellydd te sy’n cynnwys coffi, te a chiniawau. Llawer o gynnyrch masnach deg. Mae’r rhan fwyaf o’r bwyd yn fwyd cartref. Hufen Iâ Parisella’s o Gonwy. Seddau yn yr ardd. Ar draeth Pen Morfa gyda golygfeydd o Eryri.

  2. The Moel Siabod Cafe, Capel Curig, Betws y Coed

    Ychwanegu The Moel Siabod Cafe Ltd i'ch Taith

    The Moel Siabod Cafe Ltd

    Math

    Caffi

    Betws Y Coed

    Mae Caffi Moel Siabod, a agorodd ei ddrysau yng Ngwanwyn 2012, wedi ei leoli yng nghanol Capel Curig yng nghalon Eryri, ychydig filltiroedd i’r gorllewin o Fetws-y-coed.

  3. The Queen's Head

    Ychwanegu The Queen's Head i'ch Taith

    The Queen's Head

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Llandudno Junction

  4. Hayloft Restaurant

    Ychwanegu Hayloft Restaurant i'ch Taith

    Hayloft Restaurant

    Math

    Bwyty

    Tal y Cafn

    Lleolwyd yn amgylchedd hardd Dyffryn Conwy, mae bwyty'r Hayloft yn cyfuno bwyta cyfoes â blas gwirioneddol, gan gyflwyno bwyd Cymreig traddodiadol ar ei orau.

  5. Amser Da

    Ychwanegu Amser Da i'ch Taith

    Amser Da

    Math

    Ystafell De/Siop Goffi

    Llanrwst

    Bwyd Cymreig a rhyngwladol wedi’i baratoi’n ffres.

  6. Cambridge Mostyn Restaurant, Llandudno

    Ychwanegu Bwyty Cambridge Mostyn i'ch Taith

    Bwyty Cambridge Mostyn

    Math

    Bwyty

    Llandudno

    Lleoliad cyfleus ar ben uchaf Mostyn Street yn Llandudno, gyferbyn â Banc Barclays. Yn cynnig bwydlen lawn A La Carte, rydym yn arbenigo mewn prydau bwyd traddodiadol Cymreig, De Affrica a Phrydeinig.

  7. Furnace Tea Rooms at Bodnant Welsh Food

    Ychwanegu Furnace Tea Rooms at Bodnant Welsh Food i'ch Taith

    Furnace Tea Rooms at Bodnant Welsh Food

    Math

    Ystafell De/Siop Goffi

  8. Caffi Caban Y Pair, Betws-y-Coed

    Ychwanegu Caffi Caban Y Pair i'ch Taith

    Caffi Caban Y Pair

    Math

    Caffi

    Betws Y Coed

    O frecwastau bendigedig i giniawau hyfryd.

  9. Tir y Coed

    Ychwanegu Tir y Coed i'ch Taith

    Tir y Coed

    Math

    Bwyty

    Conwy

    Llawn dychymyg, ffres a lleol.

  10. Dutch Pancake House, Conwy Water Gardens, Rowen

    Ychwanegu Dutch Pancake House i'ch Taith

    Dutch Pancake House

    Math

    Bwyty

    Rowen, Conwy

    Ewch i ymweld â Gerddi Dwˆr Conwy ac fe gewch chi syndod blasus. Mae hynny oherwydd bod y ‘Dutch Pancake House & Restaurant’ unigryw’n cynnig 65 o wahanol grempogau.

  11. Ty Gwyn Hotel, Rowen

    Ychwanegu Gwesty Tŷ Gwyn i'ch Taith

    Gwesty Tŷ Gwyn

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Rowen

    Mae Gwesty’r Tyˆ Gwyn yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri ac mae’n dafarn o gymeriad sy’n cynnig ystafelloedd te, lolfa a bar.

  12. The Kinmel Arms

    Ychwanegu The Kinmel Arms i'ch Taith

    The Kinmel Arms

    Math

    Bwyty

    Abergele

    Bwyd gourmet celfydd mewn golygfeydd trawiadol.

  13. The Cliffs Restaurant, Abergele

    Ychwanegu The Cliffs Restaurant i'ch Taith

    The Cliffs Restaurant

    Math

    Bwyty

    Abergele

    Mae lleoliad y tŷ bwyta yn nhirlun prydferth Cymru gyda golygfeydd panoramig syfrdanol.

  14. Top Chippy

    Ychwanegu Top Chippy i'ch Taith

    Top Chippy

    Math

    Tecawê

    Llanrwst

    Siop pysgod a sglodion deuluol lleol .

  15. Rabbit Hole Cafe

    Ychwanegu The Rabbit Hole Cafe and Well-being Centre i'ch Taith

    The Rabbit Hole Cafe and Well-being Centre

    Math

    Caffi

    Llandudno

    Gallwn ddarparu bwyd iach a blasus ac arlwyo ar gyfer y rhai sydd ag anghenion diet arbennig.

  16. Glanafon

    Ychwanegu Bwyty Glanafon i'ch Taith

    Bwyty Glanafon

    Math

    Caffi

    Llanrwst

    Mae hwn yn cynnig man stopio gwych i rieni a phlant gael lluniaeth

  17. Tyddyn Llan Restaurant with Rooms, Llandrillo, Corwen

    Ychwanegu Tŷ Bwyta Tyddyn Llan gydag Ystafelloedd i'ch Taith

    Tŷ Bwyta Tyddyn Llan gydag Ystafelloedd

    Math

    Bwyty

    Corwen

    Tyddyn Llan yw un o dai bwyta mwyaf adnabyddus Cymru sydd ar ymyl Parc Cenedlaethol Eryri yn Nyffryn prydferth Edeirnion gyda Mynyddoedd y Berwyn yng Ngogledd Cymru o’i amgylch.

  18. The Spinnaker Cafe, Betws y Coed

    Ychwanegu The Spinnaker Cafe	 i'ch Taith

    The Spinnaker Cafe

    Math

    Caffi

    Betws Y Coed

    Lleoliad cyfleus, cyfeillgar i deuluoedd yng nghanol Betws-y-coed gyda bwyd traddodiadol, pysgod a sglodion gwych, prydau poeth, byrbrydau, coffi ffres, diodydd poeth ac oer, cacennau, brecwast, hufen iâ, pizzas cartref a chwrw a gwinoedd.

  19. Riverside Pantry

    Ychwanegu Riverside Pantry	 i'ch Taith

    Riverside Pantry

    Math

    Caffi

    Llanfairfechan

    Rydym yn gaffi teuluol sy’n gweini bwyd cartref a chacennau cartref.

  20. Nikki Ip's Restaurant, Deganwy, Conwy

    Ychwanegu Nikki Ip's Restaurant, Wine Bar & Cafe	 i'ch Taith

    Nikki Ip's Restaurant, Wine Bar & Cafe

    Math

    Bwyty

    Conwy

    Yn dod o deulu o Ben-gogyddion Tsieineaidd traddodiadol sy’n berchen ar eu tai bwyta eu hun yn Hong Kong, mae Nikki Ip wedi sefydlu enw personol da am gynhyrchu’r bwyd Tsieineaidd gorau.

  21. Marks & Spencer Cafe

    Ychwanegu Caffi Marks & Spencer i'ch Taith

    Caffi Marks & Spencer

    Math

    Caffi

    Llandudno

    Mae Cafe Revive! yn siop Marks and Spencer yn lle hwylus i gael te, coffi a byrbrydau ysgafn tra’r ydych yn siopa yn Llandudno. Mae’r staff yn gwrtais a pharod eu cymorth, mae dewis da o frechdanau a chacennau, a hyd yn oed te pnawn.

  22. La Dolce Vita, Rhos on Sea

    Ychwanegu La Dolce Vita	 i'ch Taith

    La Dolce Vita

    Math

    Bwyty

    Colwyn Bay

    La Dolce Vita: yn gweini bwyd gwych a gwinoedd rhagorol mewn awyrgylch cynnes a chyfeillgar

    Rydym yn ymfalchïo mewn cynnig bwyd Eidalaidd, Prydeinig a llysieuol a physgod a helgig yn eu tymor.

  23. Barnacles Fish & Chips

    Ychwanegu Barnacles Fish & Chips i'ch Taith

    Barnacles Fish & Chips

    Math

    Bwyty

    Llandudno

    Gallwch gael mwy na physgodyn a sglodion, mae gennym lawer o brydau cartref ar gael, a’r cyfan am bris rhesymol.

    Yn syth rownd y gornel o lan y môr, 2 funud o’r orsaf drenau ac mae arhosfan bysiau y tu allan i’r tŷ bwyta.

  24. The Lion Inn, Gwytherin

    Ychwanegu The Lion Inn i'ch Taith

    The Lion Inn

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Gwytherin

    Mae’r Lion yn gweini bwyd cartref blasus, iach sy’n arddangos y gorau sydd gan gynhyrchwyr Conwy i’w gynnig.

  25. The Crown Inn, Llanfihangel Glyn Myfyr

    Ychwanegu The Crown Inn i'ch Taith

    The Crown Inn

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Corwen

    Mae hwn yn Dafarn Porthmyn Cymreig hanesyddol, sy’n swatio wrth ymyl pentref cysglyd Llanfihangel Glyn Myfyr yn Nyffryn Alwen yng Ngogledd Cymru.

    Roedd William Wordsworth yn ymwelydd mynych i’r pentref ac roedd yn cyfeirio ato fel ei Lyn Myfyrdod.

  26. The Bridge Restaurant at the Waterloo Hotel & Lodge, Betws-y-Coed

    Ychwanegu The Bridge Restaurant at the Waterloo Hotel & Lodge  i'ch Taith

    The Bridge Restaurant at the Waterloo Hotel & Lodge

    Math

    Bwyty

    Betws Y Coed

    Agorwyd Bwyty’r Bont yn Ebrill 2012 ar ôl rhaglen adnewyddu helaeth. Mae ganddo awyrgylch cyfoes lle gallwch ymlacio, sy’n ei wneud yn lleoliad gwych i fwyta, cynnal digwyddiadau a phriodasau.

  27. Tyn-y-Coed Inn, Capel Curig

    Ychwanegu Tyn-y-Coed Inn i'ch Taith

    Tyn-y-Coed Inn

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Betws-y-Coed

    Bwyd hanesyddol mewn lleoliad hanesyddol.

  28. Pot Mêl / The Ugly House Tearoom

    Ychwanegu Pot Mêl / The Ugly House Tearoom i'ch Taith

    Pot Mêl / The Ugly House Tearoom

    Math

    Ystafell De/Siop Goffi

    Betws Y Coed

    Cyfuniad unigryw o fwyd cartref o safon a chyfaredd.

  29. The Lodge Hotel, Conwy

    Ychwanegu The Lodge Hotel i'ch Taith

    The Lodge Hotel

    Math

    Bwyty

    Dewiswch o blith prydau Prydeinig cyfoes i dynnu dŵr o’ch dannedd.

  30. The Holland Arms, Abergele

    Ychwanegu The Holland Arms i'ch Taith

    The Holland Arms

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Abergele

    Tyˆ coetsis hudolus o’r 17g yw’r Holland Arms sy’n cynnig golygfeydd syfrdanol o gefn gwlad Conwy yn ogystal ag ymrwymiad amlwg i weini bwyd a diod leol drwy gefnogi’r cigyddion a’r bragwyr lleol.

  31. The Groes Inn

    Ychwanegu The Groes Inn i'ch Taith

    The Groes Inn

    Math

    Bwyty

    Conwy

    Mae cig oen o Ddyffryn Conwy, ffesant a gêm o stadau cyfagos ac wystrys o ddyfroedd gleision Ynys Môn yn fwydydd rheolaidd ar fwydlen y Groes Inn.

  32. The Olive Tree, Colwyn Bay

    Ychwanegu The Olive Tree i'ch Taith

    The Olive Tree

    Math

    Ystafell De/Siop Goffi

    Colwyn Bay

    Mae’r Olive Tree Coffee Shop yng Nghanolfan Arddio Snowdonia’n seibiant perffaith wedi i chi fod yn pori’r danteithion garddwriaethol di-rif.

  33. The Royal Oak Hotel, Betws-y-Coed

    Ychwanegu The Royal Oak Hotel i'ch Taith

    The Royal Oak Hotel

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Betws-y-Coed

    Y Stables Bar Bistro, Grill Room a’r tŷ bwyta arobryn Llugwy River Restaurant.

  34. Pont y Pair Inn, Betws-y-Coed

    Ychwanegu Pont y Pair Inn i'ch Taith

    Pont y Pair Inn

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Betws-y-Coed

    Yn ddelfrydol ar gyfer pryd, dewis ysgafnach neu ddiod hamddenol.

  35. Pinnacle Cafe

    Ychwanegu Pinnacle Cafe i'ch Taith

    Pinnacle Cafe

    Math

    Caffi

    Betws Y Coed

    Y Pinnacle Cafe yw’r man delfrydol i ddechrau cyn diwrnod hir yn Eryri!

  36. Maenan Abbey Hotel, Llanrwst

    Ychwanegu Maenan Abbey Hotel i'ch Taith

    Maenan Abbey Hotel

    Math

    Bwyty

    Llanrwst

    Prydau Cymreig traddodiadol gyda blasau cyfoes, rhyngwladol.

  37. Fairy Glen Hotel, Dwygyfylchi

    Ychwanegu Fairy Glen Hotel i'ch Taith

    Fairy Glen Hotel

    Math

    Bwyty

    Penmaenmawr

    Mae Fairy Glen sy’n enghraifft hyfryd o dafarn wledig Gymreig, yn Nwygyfylchi ac yn mwynhau golygfeydd hardd o fwlch Sychnant.

  38. The Fairy Falls

    Ychwanegu The Fairy Falls i'ch Taith

    The Fairy Falls

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Trefriw

    Mae’r “Fairy” yn dafarn leol boblogaidd gyda’r trigolion a’r ymwelwyr fel ei gilydd.

  39. Country Cooks Ty Nant, Ty Nant, Corwen

    Ychwanegu Country Cooks i'ch Taith

    Country Cooks

    Math

    Bwyty

    Corwen

    Yn ogystal â mwynhau brecwast a chinio cartref o gynnyrch lleol ac yn cynnwys salad a phwdinau blasus, a phastai bwthyn arbennig y Country Cooks.

  40. Bryn Tyrch Inn, Betws-y-Coed

    Ychwanegu Bryn Tyrch Inn i'ch Taith

    Bryn Tyrch Inn

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Betws Y Coed

    Steil gastro-dafarn mewn awyrgylch cyfoes clasurol.

  41. Bryn Glo Cafe

    Ychwanegu Bryn Glo i'ch Taith

    Bryn Glo

    Math

    Ystafell De/Siop Goffi

    Betws Y Coed

    Mae’r caffi/ystafell de fach yn cynnig amrywiaeth o brydau i bawb, gan amrywio o fyrbrydau ysgafn a hufen iâ i brydau mwy o faint a brecwast.

  42. Bistro Betws y Coed

    Ychwanegu Bistro Betws y Coed i'ch Taith

    Bistro Betws y Coed

    Math

    Bwyty

    Betws Y Coed

    Bwyd Cymreig traddodiadol a modern

  43. Asha Balti House, Llanrwst

    Ychwanegu Asha Balti House i'ch Taith

    Asha Balti House

    Math

    Bwyty

    Llanrwst

    Tŷ bwyta a siop cludfwyd Bangladeshaidd traddodiadol arobryn.

  44. Kings Head - Henry's Restaurant

    Ychwanegu Kings Head - Henry's Restaurant i'ch Taith

    Kings Head - Henry's Restaurant

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Llandudno

    Y dafarn hon yw’r un hynaf yn Llandudno; cafodd ei hadeiladu rhyw 300 o flynyddoedd yn ôl. Mae wedi’i rhannu’n 3 ardal, gyda thŷ bwyta ar wahân, ac mae ganddi nodweddion gwreiddiol sy’n cynnwys tân coed go iawn. Gellir dod o hyd iddi y tu ôl i ffordd

  45. Craig-y-Dderwen / Riverside Hotel, Betws-y-Coed

    Ychwanegu Craig-y-Dderwen / Riverside Hotel i'ch Taith

    Craig-y-Dderwen / Riverside Hotel

    Math

    Caffi

    Betws-y-Coed

    Yn edrych dros Afon Conwy wrth ymyl Betws-y-Coed.

  46. Lle Hari, Llanwrst

    Ychwanegu Lle Hari i'ch Taith

    Lle Hari

    Math

    Bwyty

    Llanrwst

    Bwyd Cymreig cartref traddodiadol gyda Gwasanaeth Americanaidd clasurol.

  47. Virgilio's Pizzeria & Portuguese Grill, Colwyn Bay

    Ychwanegu Virgilio's Pizzeria & Portuguese Grill i'ch Taith

    Virgilio's Pizzeria & Portuguese Grill

    Math

    Bwyty

    Colwyn Bay

    Mae Virgilio yn nhref glan môr hardd Bae Colwyn, 200 llath o gludiant cyhoeddus sy’n cynnwys trefnau, tacsis a safleoedd bysiau, a dim ond 500 llath o’r traeth.

    Awyrgylch teuluol cynnes a chyfeillgar gyda bwyd blasus ffres.

  48. Trefriw Woollen Mills

    Ychwanegu Trefriw Woollen Mills i'ch Taith

    Trefriw Woollen Mills

    Math

    Caffi

    Trefriw

    Mwynhewch gacen fach ddrwg neu ddwy.

  49. Rozis Tandoori Takeaway, Deganwy

    Ychwanegu Rozi's Tandoori Takeaway i'ch Taith

    Rozi's Tandoori Takeaway

    Math

    Tecawê

    Deganwy

    Mae’r rhan fwyaf o seigiau Indiaidd ar gael a rhai prydau Seisnig. Brechdanau Indiaidd a diodydd meddal hefyd ar gael.

  50. Take a Break Cafe

    Ychwanegu Caffi Take a Break i'ch Taith

    Caffi Take a Break

    Math

    Caffi

    Llandudno

    Mae croeso cynnes a chyfeillgar yn aros amdanoch yn ein caffi sy’n cael ei redeg gan y teulu.

    Rydym mewn safle amlwg rhwng traethau’r Gogledd a’r Gorllewin ac ychydig oddi ar y brif stryd siopa.

  51. Eateasy Restaurant, Colwyn Bay

    Ychwanegu Eateasy Restaurant i'ch Taith

    Eateasy Restaurant

    Math

    Caffi

    Colwyn Bay

    Mae caffi Eateasy yn safle hirsefydlog ym Mae Colwyn ac mae wedi bod yn rhan o’r dref ers 40 mlynedd. Cynigiwn werth am arian i bawb. Rydym ar Ffordd yr Orsaf ym Mae Colwyn a gellir cyrraedd y llwybrau cludiant yn hawdd.

  52. Elen's Castle Hotel Restaurant

    Ychwanegu Gwesty a Bwyty Elen’s Castle  i'ch Taith

    Gwesty a Bwyty Elen’s Castle

    Math

    Bwyty

    Dolwyddelan

    • Tŷ tafarn traddodiadol sy’n gweini bwyd bar sylweddol a blasus, a bwydlen lawn ar gyfer y bwyty.
    • Bar clud gyda stôf goed.
    • Rhestr win wych.
    • Croesewir plant a theuluoedd.
    • Croesewir cŵn yn y bar a lolfa’r bar.
    • Golygfeydd gwych.

  53. The Austrian Restaurant, Dwygyfylchi

    Ychwanegu The Austrian Restaurant i'ch Taith

    The Austrian Restaurant

    Math

    Bwyty

    Dwygyfylchi

    Edrychwn ymlaen at eich gweld yn Nwygyfylchi... “lle daw cwsmeriaid yn ffrindiau”

  54. King's Brasserie at The Princes Arms Hotel

    Ychwanegu King's Brasserie at The Princes Arms Hotel i'ch Taith

    King's Brasserie at The Princes Arms Hotel

    Math

    Bwyty

    Trefriw

    Sicrhewch uchafbwynt i’ch diwrnod trwy fwyta yn y Brasserie chwaethus gyda’i dân coed, lletygarwch cyfeillgar a gwybodaeth broffesiynol i osod y naws.

  55. The Farmhouse Cafe, Abergele

    Ychwanegu The Farmhouse Cafe i'ch Taith

    The Farmhouse Cafe

    Math

    Caffi

    Abergele

    Mae The Farmhouse Café ychydig oddi ar y brif stryd ac yn fusnes teuluol sy’n cael ei redeg gan ŵr a gwraig.

  56. Anna's Tea Room, Conwy

    Ychwanegu Anna's Tea Room i'ch Taith

    Anna's Tea Room

    Math

    Ystafell De/Siop Goffi

    Conwy

    Ystafell de Fictoraidd sy’n cynnig bwyd cartref traddodiadol, cacennau Cymreig, bara brith, cacennau, ciniawau ysgafn a the prynhawn. Dewis da o de a choffi da, siop manwerthu fach sy’n gwerthu cyffeithiau, siytni a llawer mwy.

  57. Enoch's Fish & Chips

    Ychwanegu Enoch's Fish & Chips i'ch Taith

    Enoch's Fish & Chips

    Math

    Caffi

    Llandudno Junction

    Long established as a landmark in North Wales. We value the importance of tradition and embrace a fresh approach to all that is fish and chips. Experience freshly cooked fish in our original recipe batter and home cut chips.

  58. Penrhyn Old Hall, Penrhyn Bay

    Ychwanegu Penrhyn Old Hall i'ch Taith

    Penrhyn Old Hall

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Llandudno

    Mae Penrhyn Old Hall yn dŷ hynafol Gradd I o’r Oesoedd Canol gerllaw pentir Y Gogarth Fach ym Mae Penrhyn. Mae hwn yn fusnes teuluol ar ei drydedd genhedlaeth. Mae’n dŷ tafarn ac yn dŷ bwyta gydag ystafell ddigwyddiadau.

  59. Alpine Coffee Shop, Betws y Coed

    Ychwanegu Alpine Coffee Shop i'ch Taith

    Alpine Coffee Shop

    Math

    Ystafell De/Siop Goffi

    Betws-y-Coed

    Siop goffi fodern ac oriel sy’n cynnig dewis eang o de a choffi, cacennau blasus a phrydau ysgafn.

    Mae gennym ddarpariaeth fegan, llysfwytaol a heb glwten.

  60. Lakeside Cafe

    Ychwanegu Lakeside Cafe i'ch Taith

    Lakeside Cafe

    Math

    Caffi

    Conwy

    Mewn un o’r mannau prydferthaf a heb ei difrodi mwyaf yng Ngogledd Cymru.

  61. Coffee Junction

    Ychwanegu Coffee Junction i'ch Taith

    Coffee Junction

    Math

    Caffi

    Llandudno Junction

    Caffi cyfeillgar mewn awyrgylch agored braf sy’n gweini bwyd wedi’i baratoi â chynnyrch lleol. Brecwast traddodiadol ar gael tan hanner dydd, cinio cartref o hanner dydd tan 3:30pm (3pm ar ddydd Sadwrn) Bwyd cartref da am brisiau rhesymol.

  62. West Shore Beach Cafe

    Ychwanegu Caffi Glan Môr Penmorfa  i'ch Taith

    Caffi Glan Môr Penmorfa

    Math

    Caffi

    Llandudno

    Bwyty wedi ei leoli ar draeth Penmorfa yn Llandudno. Mae ein tîm cyfeillgar yn darparu brecwast, prydau ysgafn, prif brydau a the pnawn, ac mae bwrdd prydau arbennig bob dydd.

  63. Queens Hotel

    Ychwanegu Queens Hotel i'ch Taith

    Queens Hotel

    Math

    Bwyty

    Llandudno

  64. Caffe Nero

    Ychwanegu Caffe Nero i'ch Taith

    Caffe Nero

    Math

    Caffi

    Llandudno

  65. Watson's Bistro

    Ychwanegu Watson's Bistro i'ch Taith

    Watson's Bistro

    Math

    Bwyty

    Conwy

  66. Cacen Gri Betws-y-Coed

    Ychwanegu Cwmni Cacen Gri Cyf i'ch Taith

    Cwmni Cacen Gri Cyf

    Math

    Caffi

    Betws Y Coed

  67. Time Cafe Bar

    Ychwanegu Time Cafe Bar i'ch Taith

    Time Cafe Bar

    Math

    Caffi

    Conwy

    Mae Time Cafe Bar Conwy yn lle prydferth mewn lleoliad canolog gwych yn Nhref Treftadaeth y Byd Conwy, Gogledd Cymru.

  68. Fish Tram Chips

    Ychwanegu Fish Tram Chips i'ch Taith

    Fish Tram Chips

    Math

    Caffi

    Llandudno

    Mae Fish Tram Chips yn siop pysgod a sglodion traddodiadol sydd wedi ennill gwobr a leolir ar lethrau isaf y Gogarth gyferbyn â Thramffordd y Gogarth. Cafwyd eu beirniadu’n ddiweddar o fewn y tair siop orau yng Ngogledd Cymru yng ngwobrau 'Siop Pysgod a Sglodion y Flwyddyn.’
    Mae Fish Tram Chips...

  69. Ristorante Mamma Rosa

    Ychwanegu Bwyty Eidalaidd Mamma Rosa i'ch Taith

    Bwyty Eidalaidd Mamma Rosa

    Math

    Bwyty

    Llandudno

    Bwyty Eidalaidd teuluol yn Llandudno Gogledd Cymru yw Mamma Rosa. Gyda dros 20 mlynedd o brofiad yn y diwydiant bwyty, rydym yn hen ffefryn ymhlith trigolion lleol ac ymwelwyr ar gyfer bwyd Eidalaidd.

  70. L's Coffee and Book Shop

    Ychwanegu L's Coffee and Book Shop i'ch Taith

    L's Coffee and Book Shop

    Math

    Ystafell De/Siop Goffi

    Conwy

    Awyrgylch hamddenol fel cartref o gartref mewn lleoliad hynod, ar y stryd fawr yng nghanol tref Conwy.

  71. Llugwy River Restaurant

    Ychwanegu Llugwy River Restaurant i'ch Taith

    Llugwy River Restaurant

    Math

    Bwyty

    Betws Y Coed

    Cynigir gwir flas o goginio Cymreig Modern gan Fwyty Afon Llugwy gyda’i ethos tymhorol, ffres a lleol! Darperir bwydlen tri chwrs tabl d'hote gan sicrhau bwyd blas ffres llawn blas o Gymru, gyda'i llieiniau bwrdd gwyn, canwyllyrau disglair a thân go iawn i chi mewn amgylchedd modern cyfforddus...

  72. The Gladstone, Penmaenmawr

    Ychwanegu The Gladstone i'ch Taith

    The Gladstone

    Math

    Bwyty

    Penmaenmawr

    Mewn lleoliad delfrydol yn Nwygyfylchi gyda mynedfa hawdd i’r A55, mae’r Gladstone yn rhoi cyfle i chi fwyta, yfed, aros a bod yn llawen!

  73. Harvest Moon

    Ychwanegu Harvest Moon	 i'ch Taith

    Harvest Moon

    Math

    Tecawê

    Llanfairfechan

  74. RSPB Nature Reserve Cafe

    Ychwanegu RSPB Nature Reserve Cafe	 i'ch Taith

    RSPB Nature Reserve Cafe

    Math

    Caffi

    Llandudno Junction

  75. Big Rock Cafe

    Ychwanegu Big Rock Cafe	 i'ch Taith

    Big Rock Cafe

    Math

    Caffi

    Penmaenmawr

  76. Le Gallois Restaurant

    Ychwanegu Le Gallois Restaurant	 i'ch Taith

    Le Gallois Restaurant

    Math

    Bwyty

    Penmaenmawr

  77. The Lazy Dollar

    Ychwanegu The Lazy Dollar	 i'ch Taith

    The Lazy Dollar

    Math

    Bwyty

    Penmaenmawr

  78. The Village Bistro

    Ychwanegu The Village Bistro	 i'ch Taith

    The Village Bistro

    Math

    Bwyty

    Penmaenmawr

  79. Beach Pavilion Cafe

    Ychwanegu Beach Pavilion Cafe i'ch Taith

    Beach Pavilion Cafe

    Math

    Caffi

    Llanfairfechan

  80. Planter's Tearooms

    Ychwanegu Planter's Tearooms	 i'ch Taith

    Planter's Tearooms

    Math

    Ystafell De/Siop Goffi

    Colwyn Bay

  81. The Bull Hotel

    Ychwanegu The Bull Hotel	 i'ch Taith

    The Bull Hotel

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Abergele

  82. Bunkers Bistro

    Ychwanegu Bunkers Bistro i'ch Taith

    Bunkers Bistro

    Math

    Bwyty

    Dwygyfylchi

  83. The Beach Cafe

    Ychwanegu The Beach Cafe i'ch Taith

    The Beach Cafe

    Math

    Caffi

    Penmaenmawr

  84. White Lion Inn

    Ychwanegu White Lion Inn i'ch Taith

    White Lion Inn

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Colwyn Bay

  85. Castle Gallery Tea Rooms

    Ychwanegu Castle Gallery Tea Rooms	 i'ch Taith

    Castle Gallery Tea Rooms

    Math

    Ystafell De/Siop Goffi

    Conwy

  86. Cayley Arms

    Ychwanegu Cayley Arms i'ch Taith

    Cayley Arms

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Colwyn Bay

  87. Chang Lung Fish & Chips

    Ychwanegu Chang Lung Fish & Chips i'ch Taith

    Chang Lung Fish & Chips

    Math

    Tecawê

    Llandudno Junction

  88. Character's Sandwich House & Restaurant

    Ychwanegu Character's Sandwich House & Restaurant i'ch Taith

    Character's Sandwich House & Restaurant

    Math

    Ystafell De/Siop Goffi

    Llandudno

  89. Cheeky Pizza

    Ychwanegu Cheeky Pizza i'ch Taith

    Cheeky Pizza

    Math

    Tecawê

    Colwyn Bay

  90. Chez Illy

    Ychwanegu Chez Illy i'ch Taith

    Chez Illy

    Math

    Caffi

    Conwy

  91. Kwong Chow Chinese Restaurant

    Ychwanegu Kwong Chow Chinese Restaurant i'ch Taith

    Kwong Chow Chinese Restaurant

    Math

    Bwyty

    Colwyn Bay

  92. China Garden

    Ychwanegu China Garden i'ch Taith

    China Garden

    Math

    Bwyty

    Colwyn Bay

  93. The Silver Fountain

    Ychwanegu The Silver Fountain i'ch Taith

    The Silver Fountain

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Betws Y Coed

  94. Caffi Llyn Brenig

    Ychwanegu Caffi Llyn Brenig i'ch Taith

    Caffi Llyn Brenig

    Math

    Caffi

    Cerrigydrudion

  95. Bay Grill

    Ychwanegu Bay Grill i'ch Taith

    Bay Grill

    Math

    Tecawê

    Colwyn Bay

  96. Beach Restaurant

    Ychwanegu Beach Restaurant i'ch Taith

    Beach Restaurant

    Math

    Bwyty

    Llandudno

  97. Cafe Culture

    Ychwanegu Cafe Culture i'ch Taith

    Cafe Culture

    Math

    Caffi

    Llandudno

  98. Kava Cafe

    Ychwanegu Kava i'ch Taith

    Kava

    Math

    Caffi

    Llandudno

  99. Cafe Indulgence

    Ychwanegu Cafe Orient Express i'ch Taith

    Cafe Orient Express

    Math

    Caffi

    Llandudno

  100. Cafe Safari at the Welsh Mountain Zoo

    Ychwanegu Cafe Safari at the Welsh Mountain Zoo i'ch Taith

  101. Club 147

    Ychwanegu Club 147 i'ch Taith

    Club 147

    Math

    Bar

    Llandudno

  102. Coffee Bean

    Ychwanegu Coffee Bean i'ch Taith

    Coffee Bean

    Math

    Caffi

    Llandudno

  103. Lowther's

    Ychwanegu Lowther's i'ch Taith

    Lowther's

    Math

    Caffi

    Abergele

  104. Coffee Shop

    Ychwanegu Coffee Shop i'ch Taith

    Coffee Shop

    Math

    Caffi

    Colwyn Bay

  105. Coffee V

    Ychwanegu Coffee V i'ch Taith

    Coffee V

    Math

    Caffi

    Llandudno

  106. Conwy Pantry

    Ychwanegu Conwy Pantry i'ch Taith

    Conwy Pantry

    Math

    Caffi

    Conwy

  107. Cooney's Irish Bar

    Ychwanegu Cooney's Irish Bar i'ch Taith

    Cooney's Irish Bar

    Math

    Bar

    Llandudno

  108. Costa Coffee

    Ychwanegu Costa Coffee i'ch Taith

    Costa Coffee

    Math

    Caffi

    Llandudno

  109. Efes Junction Kebab House

    Ychwanegu Efes Junction Kebab House i'ch Taith

    Efes Junction Kebab House

    Math

    Tecawê

    Llandudno Junction

  110. Fair View Inn

    Ychwanegu Fair View Inn i'ch Taith

    Fair View Inn

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Abergele

  111. Fisherman's Cafe

    Ychwanegu Fisherman's Cafe i'ch Taith

    Fisherman's Cafe

    Math

    Caffi

    Conwy

  112. Fountains Bar Cafe

    Ychwanegu Fountains Bar Cafe i'ch Taith

    Fountains Bar Cafe

    Math

    Bar

    Llandudno

  113. MOSTYN Gallery Cafe

    Ychwanegu MOSTYN Gallery Cafe i'ch Taith

    MOSTYN Gallery Cafe

    Math

    Caffi

    Llandudno

  114. Gillian's Kitchen

    Ychwanegu Gillian's Kitchen i'ch Taith

    Gillian's Kitchen

    Math

    Caffi

    Colwyn Bay

  115. The Godfather

    Ychwanegu The Godfather i'ch Taith

    The Godfather

    Math

    Tecawê

    Llandudno

  116. The Riverside Chocolate House, Pentrefoelas

    Ychwanegu The Riverside Chocolate House & Tea Room i'ch Taith

    The Riverside Chocolate House & Tea Room

    Math

    Ystafell De/Siop Goffi

    Betws Y Coed

    Y Riverside Chocolate House, sydd efallai’n cynnig y ddiod siocled boeth orau yng Nghymru, yw’r lle delfrydol i faldodi eich dant melys.

  117. The Queen Victoria Pub & Restaurant

    Ychwanegu The Queen Victoria Pub & Restaurant i'ch Taith

    The Queen Victoria Pub & Restaurant

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Llandudno

  118. The Seahorse Restaurant

    Ychwanegu The Seahorse Restaurant i'ch Taith

    The Seahorse Restaurant

    Math

    Bwyty

    Llandudno

  119. Ty Hwnt ir Bont

    Ychwanegu Tu Hwnt I’r Bont Tearoom i'ch Taith

    Tu Hwnt I’r Bont Tearoom

    Math

    Ystafell De/Siop Goffi

    Llanrwst

    Lleoliad unigryw: maes parcio ein hunain, cacennau cartref, cludfwyd, cyflenwadau cyfanwerthu, blychau rhoddion ac archebu drwy’r post.

  120. Bar 1815 ym Mwyty The Bridge

    Ychwanegu Bar 1815 ym Mwyty The Bridge i'ch Taith

    Bar 1815 ym Mwyty The Bridge

    Math

    Bar

    Betws Y Coed

    Yn cynnig lleoliad modern a chyfoes, mae Bar 1815 yn lle delfrydol i yfed ac ymlacio ar ôl diwrnod prysur o amgylch Gogledd Cymru. Yn ogystal â dewis eang o ddiodydd poeth, oer, diodydd alcoholig a diodydd ysgafn, mae gennym restr win helaeth.

  121. Stations Lounge at the Waterloo Hotel & Lodge

    Ychwanegu Stations Lounge yng Ngwesty The Waterloo  i'ch Taith

    Stations Lounge yng Ngwesty The Waterloo

    Math

    Caffi

    Betws Y Coed

    Mae’r lolfa yn cynnig dewis eang o de a choffi masnach deg, lle tawel a heddychlon i ymlacio ar ôl i chi fod yn nofio, defnyddio’r gampfa neu’n cael triniaeth harddwch gyda seddau moethus a goleuadau cynnil.

  122. Y Bedol Inn, Tal y Bont

    Ychwanegu Y Bedol Inn i'ch Taith

    Y Bedol Inn

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Conwy

    Mae’n boblogaidd ymysg trigolion lleol ac ymwelwyr fel ei gilydd ac yn sefyll yng nghalon Dyffryn Conwy gan fwynhau golygfeydd syfrdanol o’r mynyddoedd ac mae yna afon dlos yn llifo wrth ei hochr.

  123. Catlin's Cafe Bar

    Ychwanegu Catlin's Cafe Bar i'ch Taith

    Catlin's Cafe Bar

    Math

    Bar

    Llandudno

  124. The Old Ship

    Ychwanegu The Old Ship  i'ch Taith

    The Old Ship

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Trefriw

  125. Bodysgallen Hall

    Ychwanegu Bodysgallen Hall i'ch Taith

    Bodysgallen Hall

    Math

    Bwyty

    Llandudno

  126. Y Giler Arms

    Ychwanegu Y Giler Arms i'ch Taith

    Y Giler Arms

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Betws Y Coed

  127. Dragonfly Cafe

    Ychwanegu Dragonfly Cafe i'ch Taith

    Dragonfly Cafe

    Math

    Caffi

    Cerrigydrudion

  128. The Bison Grill

    Ychwanegu The Bison Grill i'ch Taith

    The Bison Grill

    Math

    Bwyty

    Corwen

  129. The Lodge

    Ychwanegu The Lodge i'ch Taith

    The Lodge

    Math

    Caffi

    Llanrhaeadr

  130. Foelas

    Ychwanegu Foelas Arms Hotel i'ch Taith

    Foelas Arms Hotel

    Math

    Bwyty

    Pentrefoelas

  131. Nant-y-Felin Restaurant

    Ychwanegu Nant-y-Felin Restaurant i'ch Taith

    Nant-y-Felin Restaurant

    Math

    Bwyty

    Llanrhaeadr

  132. Semaphore Lodge

    Ychwanegu Semaphore Lodge  i'ch Taith

    Semaphore Lodge

    Math

    Bwyty

    Colwyn Bay

  133. Casanova Italian Restaurant

    Ychwanegu Casanova Italian Restaurant i'ch Taith

    Casanova Italian Restaurant

    Math

    Bwyty

    Llandudno

  134. The New Mediterranean Restaurant

    Ychwanegu The New Mediterranean Restaurant i'ch Taith

    The New Mediterranean Restaurant

    Math

    Bwyty

    Llandudno

  135. Ristorante Romeo

    Ychwanegu Ristorante Romeo i'ch Taith

    Ristorante Romeo

    Math

    Bwyty

    Llandudno

  136. Cadwaladers

    Ychwanegu Cadwaladers Coffee & Ice Cream Cafe  i'ch Taith

    Cadwaladers Coffee & Ice Cream Cafe

    Math

    Caffi

    Betws Y Coed

  137. The Albion

    Ychwanegu The Albion i'ch Taith

    The Albion

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Conwy

  138. Forte's Restaurant

    Ychwanegu Forte's Restaurant i'ch Taith

    Forte's Restaurant

    Math

    Bwyty

    Llandudno

  139. Paysanne

    Ychwanegu Paysanne i'ch Taith

    Paysanne

    Math

    Bwyty

    Conwy

  140. Signature's Restaurant

    Ychwanegu Signature's Restaurant i'ch Taith

    Signature's Restaurant

    Math

    Bwyty

    Conwy

  141. The Lilly

    Ychwanegu The Lilly i'ch Taith

    The Lilly

    Math

    Bwyty

    Llandudno

  142. Ambrosia

    Ychwanegu Ambrosia i'ch Taith

    Ambrosia

    Math

    Caffi

    Rhos on Sea

  143. Pickwick's

    Ychwanegu Pickwick's i'ch Taith

    Pickwick's

    Math

    Ystafell De/Siop Goffi

    Llanrwst

  144. Valentino Restaurant

    Ychwanegu Valentino Restaurant i'ch Taith

    Valentino Restaurant

    Math

    Bwyty

    Llandudno

  145. Coffee Culture

    Ychwanegu Coffee Culture i'ch Taith

    Coffee Culture

    Math

    Caffi

    Llandudno

  146. Amorn Thai Restaurant

    Ychwanegu Amorn Thai Restaurant i'ch Taith

    Amorn Thai Restaurant

    Math

    Bwyty

    Llanrwst

  147. China Club

    Ychwanegu China Club i'ch Taith

    China Club

    Math

    Bwyty

    Colwyn Bay

  148. The Old Whitehouse

    Ychwanegu The Old Whitehouse i'ch Taith

    The Old Whitehouse

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Conwy

  149. The Cottage Loaf

    Ychwanegu The Cottage Loaf i'ch Taith

    The Cottage Loaf

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Llandudno

  150. Y Review

    Ychwanegu Y Review i'ch Taith

    Y Review

    Math

    Bwyty

    Llandudno

  151. Glan Aber Hotel, Betws-y-Coed

    Ychwanegu Gwesty Glan Aber i'ch Taith

    Gwesty Glan Aber

    Math

    Caffi

    Betws-y-Coed

    Ar agor bob dydd o 10:00am i 5:00 yn gweini Coffi ffres Segafredo a bwyd cartref trwy’r dydd.

  152. The Ham Bone Brasserie & Deli

    Ychwanegu The Ham Bone Brasserie & Deli i'ch Taith

    The Ham Bone Brasserie & Deli

    Math

    Caffi

    Llandudno

  153. Conwy Falls Cafe

    Ychwanegu Conwy Falls Cafe i'ch Taith

    Conwy Falls Cafe

    Math

    Caffi

    Betws y Coed

  154. Alpine Lodge

    Ychwanegu Alpine Lodge - Llandudno Ski & Snowboard Centre i'ch Taith

  155. Osborne House - Osborne's Cafe Grill

    Ychwanegu Osborne House - Osborne's Cafe Grill i'ch Taith

  156. Empire Hotel - Watkins Restaurant & Poolside Grill

    Ychwanegu Empire Hotel - Watkins Restaurant & Poolside Grill i'ch Taith

  157. East

    Ychwanegu East i'ch Taith

    East

    Math

    Bwyty

    Llandudno

  158. Magpie & Stump

    Ychwanegu Magpie & Stump i'ch Taith

    Magpie & Stump

    Math

    Bwyty

    Kinmel Bay

  159. The Mulberry

    Ychwanegu The Mulberry i'ch Taith

    The Mulberry

    Math

    Bwyty

    Conwy

  160. Castle Hotel - Shakespeare's & Dawsons Bar

    Ychwanegu Castle Hotel - Shakespeare's & Dawsons Bar i'ch Taith

  161. BJ's Cafe & Restaurant

    Ychwanegu BJ's Cafe & Restaurant i'ch Taith

    BJ's Cafe & Restaurant

    Math

    Caffi

    Towyn

  162. Good Taste Bistro

    Ychwanegu Good Taste Bistro i'ch Taith

    Good Taste Bistro

    Math

    Bwyty

    Colwyn Bay

  163. Amelie's

    Ychwanegu Amelie's i'ch Taith

    Amelie's

    Math

    Caffi

    Conwy

  164. The Cocoa House

    Ychwanegu The Cocoa House i'ch Taith

    The Cocoa House

    Math

    Caffi

    Llandudno

  165. Home from Home

    Ychwanegu Home from Home i'ch Taith

    Home from Home

    Math

    Bwyty

    Llandudno

  166. Home Cookin

    Ychwanegu Home Cookin' i'ch Taith

    Home Cookin'

    Math

    Bwyty

    Llandudno

  167. Orchard House

    Ychwanegu Orchard House i'ch Taith

    Orchard House

    Math

    Bwyty

    Abergele

  168. Village Chippy

    Ychwanegu Village Chippy i'ch Taith

    Village Chippy

    Math

    Tecawê

    Llanddulas

  169. Conwy Kebab, Burger and Pizza House

    Ychwanegu Conwy Kebab, Burger and Pizza House i'ch Taith

  170. Topolino's Town

    Ychwanegu Topolino's Town i'ch Taith

    Topolino's Town

    Math

    Tecawê

    Llandudno

  171. La Reina Tea Shop

    Ychwanegu La Reina Tea Shop i'ch Taith

    La Reina Tea Shop

    Math

    Ystafell De/Siop Goffi

    Rhos on Sea

  172. Holmes Place Cafe

    Ychwanegu Holmes Place Cafe i'ch Taith

    Holmes Place Cafe

    Math

    Caffi

    Llandudno

  173. Llandudno Pier - Cafes & Kiosks

    Ychwanegu Llandudno Pier - Cafes & Kiosks i'ch Taith

    Llandudno Pier - Cafes & Kiosks

    Math

    Tecawê

    Llandudno

  174. Caffi Gloriosa

    Ychwanegu Caffi Gloriosa i'ch Taith

    Caffi Gloriosa

    Math

    Caffi

    Colwyn Bay

  175. Habit Tea Rooms

    Ychwanegu Habit Tea Rooms i'ch Taith

    Habit Tea Rooms

    Math

    Ystafell De/Siop Goffi

    Llandudno

  176. The Terrace Restaurant at St Tudno Hotel

    Ychwanegu The Terrace Restaurant at St Tudno Hotel i'ch Taith

  177. Carlo's Restaurant

    Ychwanegu Carlo's Restaurant i'ch Taith

    Carlo's Restaurant

    Math

    Bwyty

    Llandudno

  178. Bengal Dynasty

    Ychwanegu Bengal Dynasty i'ch Taith

    Bengal Dynasty

    Math

    Bwyty

    Llandudno

  179. Copper Kettle

    Ychwanegu Copper Kettle i'ch Taith

    Copper Kettle

    Math

    Caffi

    Rhos on Sea

  180. Haulfre Gardens Tea Room

    Ychwanegu Haulfre Gardens Tea Room i'ch Taith

    Haulfre Gardens Tea Room

    Math

    Ystafell De/Siop Goffi

    Llandudno

  181. Candles Restaurant

    Ychwanegu Candles Restaurant i'ch Taith

    Candles Restaurant

    Math

    Traddodiadol

    Llandudno

  182. The Carlton

    Ychwanegu The Carlton	 i'ch Taith

    The Carlton

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Llandudno

  183. The Coffee Centre

    Ychwanegu The Coffee Centre 	 i'ch Taith

    The Coffee Centre

    Math

    Caffi

    Llandudno

  184. The Flames

    Ychwanegu The Flames		 i'ch Taith

    The Flames

    Math

    Tecawê

    Llandudno

  185. The Galleon Fish & Chip Shop

    Ychwanegu The Galleon Fish & Chip Shop i'ch Taith

    The Galleon Fish & Chip Shop

    Math

    Tecawê

    Colwyn Bay

  186. The Jade Leaf Cafe

    Ychwanegu The Jade Leaf Cafe i'ch Taith

    The Jade Leaf Cafe

    Math

    Caffi

    Abergele

  187. Pyramid Pizza and Kebab House

    Ychwanegu Pyramid Pizza and Kebab House i'ch Taith

    Pyramid Pizza and Kebab House

    Math

    Tecawê

    Colwyn Bay

  188. Rafi Balti House & Indian Takeaway

    Ychwanegu Rafi Balti House & Indian Takeaway	 i'ch Taith

  189. Raj Bengal Palace

    Ychwanegu Raj Bengal Palace i'ch Taith

    Raj Bengal Palace

    Math

    Bwyty

    Colwyn Bay

  190. Rest & Be Thankful

    Ychwanegu Rest & Be Thankful	 i'ch Taith

    Rest & Be Thankful

    Math

    Caffi

    Llandudno

  191. The Pantry

    Ychwanegu The Pantry	 i'ch Taith

    The Pantry

    Math

    Caffi

    Colwyn Bay

  192. The Raj

    Ychwanegu The Raj	 i'ch Taith

    The Raj

    Math

    Bwyty

    Conwy

  193. Red Lion

    Ychwanegu The Red Lion	 i'ch Taith

    The Red Lion

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Llanrwst

  194. The Tea Station

    Ychwanegu The Tea Station	 i'ch Taith

    The Tea Station

    Math

    Caffi

    Conwy

  195. Tiffany's

    Ychwanegu Tiffany's	 i'ch Taith

    Tiffany's

    Math

    Caffi

    Llandudno

  196. Tir a Mor

    Ychwanegu Tir a Mor Fish & Chips	 i'ch Taith

    Tir a Mor Fish & Chips

    Math

    Tecawê

    Llanrwst

  197. Top Table

    Ychwanegu DeVine i'ch Taith

    DeVine

    Math

    Caffi

    Llandudno

  198. Tower Coffee House

    Ychwanegu Tower Coffee House	  i'ch Taith

    Tower Coffee House

    Math

    Caffi

    Conwy

  199. Trawler's Rest at the Seagull

    Ychwanegu Trawler's Rest at the Seagull 	 i'ch Taith

    Trawler's Rest at the Seagull

    Math

    Caffi

    Abergele

  200. Tyler T's

    Ychwanegu Tyler T's 	 i'ch Taith

    Tyler T's

    Math

    Caffi

    Colwyn Bay

  201. Upper Crust

    Ychwanegu Upper Crust i'ch Taith

    Upper Crust

    Math

    Tecawê

    Llandudno

  202. The Gresham

    Ychwanegu The Gresham i'ch Taith

    The Gresham

    Math

    Bwyty

    Llandudno

  203. Cafe Roma at Rooms & Blooms

    Ychwanegu Cafe Roma at Rooms & Blooms i'ch Taith

    Cafe Roma at Rooms & Blooms

    Math

    Caffi

    Colwyn Bay

  204. Rose Tor Hotel

    Ychwanegu Rose Tor Hotel i'ch Taith

    Rose Tor Hotel

    Math

    Bwyty

    Llandudno

  205. Hong Kong City

    Ychwanegu Hong Kong City	 i'ch Taith

    Hong Kong City

    Math

    Bwyty

    Abergele

  206. Pantri Bach Cafe

    Ychwanegu Pantri Bach Cafe	 i'ch Taith

    Pantri Bach Cafe

    Math

    Caffi

    Abergele

  207. Caffi Ty Tan Llan

    Ychwanegu Caffi Ty Tan Llan	 i'ch Taith

    Caffi Ty Tan Llan

    Math

    Caffi

    Corwen

  208. Town House

    Ychwanegu Town House i'ch Taith

    Town House

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Llandudno

  209. The Asia Restaurant

    Ychwanegu The Asia Restaurant i'ch Taith

    The Asia Restaurant

    Math

    Bwyty

    Llandudno

  210. Clare's Department Store Cafe

    Ychwanegu Clare's Department Store Cafe i'ch Taith

    Clare's Department Store Cafe

    Math

    Caffi

    Llandudno

  211. Buffet Coach Cafe

    Ychwanegu Buffet Coach Cafe	 i'ch Taith

    Buffet Coach Cafe

    Math

    Caffi

    Betws Y Coed

  212. Y Gegin Fach

    Ychwanegu Y Gegin Fach	 i'ch Taith

    Y Gegin Fach

    Math

    Bwyty

    Colwyn Bay

  213. Yeung Sing

    Ychwanegu Yeung Sing	 i'ch Taith

    Yeung Sing

    Math

    Bwyty

    Llandudno

  214. Zak's Kebab

    Ychwanegu Zak's Kebab	 i'ch Taith

    Zak's Kebab

    Math

    Tecawê

    Llandudno

  215. Sarah's Cafe & Baker's Shop

    Ychwanegu Sarah's Cafe & Baker's Shop	 i'ch Taith

    Sarah's Cafe & Baker's Shop

    Math

    Caffi

    Llandudno Junction

  216. Seagull Inn

    Ychwanegu Seagull Inn 	  i'ch Taith

    Seagull Inn

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Abergele

  217. Sonny's Cafe and Bar

    Ychwanegu Sonny's Cafe and Bar	 i'ch Taith

    Sonny's Cafe and Bar

    Math

    Caffi

    Abergele

  218. Splashes Cafe

    Ychwanegu Splashes Cafe i'ch Taith

    Splashes Cafe

    Math

    Caffi

    Colwyn Bay

  219. St George's Plaice Fish & Chips

    Ychwanegu St George's Plaice Fish & Chips	 i'ch Taith

    St George's Plaice Fish & Chips

    Math

    Tecawê

    Llandudno

  220. Subway

    Ychwanegu Subway 	 i'ch Taith

    Subway

    Math

    Tecawê

    Llandudno

  221. Tesco's Cafe

    Ychwanegu Tesco's Cafe	 i'ch Taith

    Tesco's Cafe

    Math

    Caffi

    Llandudno Junction

  222. Thai Sixthsense

    Ychwanegu Thai Sixthsense	 i'ch Taith

    Thai Sixthsense

    Math

    Bwyty

    Conwy

  223. The Beach Cafe & Shop

    Ychwanegu The Beach Cafe & Shop 	 i'ch Taith

    The Beach Cafe & Shop

    Math

    Caffi

    Abergele

  224. McDonald's Restaurant

    Ychwanegu McDonald's Restaurant	 i'ch Taith

    McDonald's Restaurant

    Math

    Tecawê

    Llandudno

  225. Megabite Sandwich Bar

    Ychwanegu Megabite Sandwich Bar i'ch Taith

    Megabite Sandwich Bar

    Math

    Tecawê

    Colwyn Bay

  226. Milk Bar Llanrwst

    Ychwanegu The Milk Bar i'ch Taith

    The Milk Bar

    Math

    Caffi

    Llanrwst

  227. Molly's Cafe

    Ychwanegu Molly's Cafe 	 i'ch Taith

    Molly's Cafe

    Math

    Caffi

    Llandudno

  228. Mostyn's Cafe Bar

    Ychwanegu Mostyn's Cafe Bar	 i'ch Taith

    Mostyn's Cafe Bar

    Math

    Bar

    Llandudno

  229. The New Inn

    Ychwanegu The New Inn 	 i'ch Taith

    The New Inn

    Math

    Tecawê

    Llanrwst

  230. Orme View Fish & Chip Shop

    Ychwanegu Orme View Fish & Chip Shop 	 i'ch Taith

    Orme View Fish & Chip Shop

    Math

    Tecawê

    Llandudno

  231. Palin's Fish & Chip Shop

    Ychwanegu Palin's Fish & Chip Shop	 i'ch Taith

    Palin's Fish & Chip Shop

    Math

    Tecawê

    Rhyl

  232. Pizza Hut

    Ychwanegu Pizza Hut	 i'ch Taith

    Pizza Hut

    Math

    Bwyty

    Llandudno Junction

  233. Harvey's New York Bar & Grill

    Ychwanegu Harvey's New York Bar & Grill i'ch Taith

    Harvey's New York Bar & Grill

    Math

    Bwyty

    Llandudno

  234. Cafe Indulgence

    Ychwanegu Cafe Indulgence i'ch Taith

    Cafe Indulgence

    Math

    Caffi

    Llandudno

  235. Inglenook Cafe & Restaurant

    Ychwanegu Inglenook Cafe & Restaurant i'ch Taith

    Inglenook Cafe & Restaurant

    Math

    Bwyty

    Llandudno

  236. The Palladium

    Ychwanegu The Palladium i'ch Taith

    The Palladium

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Llandudno

  237. KFC

    Ychwanegu KFC	 i'ch Taith

    KFC

    Math

    Tecawê

    Llandudno

  238. KFC

    Ychwanegu KFC	 i'ch Taith

    KFC

    Math

    Tecawê

    Llandudno Junction

  239. La Barrica

    Ychwanegu La Barrica	 i'ch Taith

    La Barrica

    Math

    Bwyty

    Llanrwst

  240. La Rosa Rossa at the Alexandra Hotel

    Ychwanegu La Rosa Rossa at the Alexandra Hotel i'ch Taith

  241. Caffi CaiS

    Ychwanegu Caffi Cais i'ch Taith

    Caffi Cais

    Math

    Caffi

    Llandudno

  242. La Parisienne

    Ychwanegu La Parisienne 	 i'ch Taith

    La Parisienne

    Math

    Bwyty

    Colwyn Bay

  243. La Taverna

    Ychwanegu La Taverna i'ch Taith

    La Taverna

    Math

    Bwyty

    Llandudno

  244. Le Gatte

    Ychwanegu Le Gatte	 i'ch Taith

    Le Gatte

    Math

    Bwyty

    Llandudno

  245. Leopold's Cafe

    Ychwanegu Leopold's Cafe	 i'ch Taith

    Leopold's Cafe

    Math

    Caffi

    Llandudno

  246. Stables Bar

    Ychwanegu Stables Bar i'ch Taith

    Stables Bar

    Math

    Tafarn/Tŷ Tafarn

    Betws Y Coed

    Yng nghanol pentref alpaidd Betws-y-Coed, mae’r Stablau yn far bistro bywiog sy'n cynnig bwydlen eang a llu o gwrw casgen lleol gyda bwyty awyr agored ar gyfer y nosweithiau haf dioglyd ac mae llu o ddigwyddiadau lleol cerddorol ar gyfer awyrgylch y Stablau yn un o’i fath ac yn denu ymwelwyr o bob...

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.