To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Bwytai ar y map

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 218

 1. Top Chippy

  Ychwanegu Top Chippy i'ch Taith

  Top Chippy

  Math

  Tecawê

  Llanrwst

  Siop pysgod a sglodion deuluol lleol .

 2. Rabbit Hole Cafe

  Ychwanegu The Rabbit Hole Cafe and Well-being Centre i'ch Taith

  The Rabbit Hole Cafe and Well-being Centre

  Math

  Caffi

  Llandudno

  Gallwn ddarparu bwyd iach a blasus ac arlwyo ar gyfer y rhai sydd ag anghenion diet arbennig.

 3. L's Coffee and Book Shop

  Ychwanegu L's Coffee and Book Shop i'ch Taith

  L's Coffee and Book Shop

  Math

  Ystafell De/Siop Goffi

  Conwy

  Awyrgylch hamddenol fel cartref o gartref mewn lleoliad hynod, ar y stryd fawr yng nghanol tref Conwy.

 4. Y Stablau

  Ychwanegu Stables Bar i'ch Taith

  Stables Bar

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Betws Y Coed

  Yng nghanol pentref alpaidd Betws-y-Coed, mae’r Stablau yn far bistro bywiog sy'n cynnig bwydlen eang a llu o gwrw casgen lleol gyda bwyty awyr agored ar gyfer y nosweithiau haf dioglyd ac mae llu o ddigwyddiadau lleol cerddorol ar gyfer awyrgylch y Stablau yn un o’i fath ac yn denu ymwelwyr o bob…

 5. Llugwy Restaurant Image

  Ychwanegu Llugwy River Restaurant i'ch Taith

  Llugwy River Restaurant

  Math

  Bwyty

  Betws Y Coed

 6. Tyddyn Llan Restaurant with Rooms, Llandrillo, Corwen

  Ychwanegu Tŷ Bwyta Tyddyn Llan gydag Ystafelloedd i'ch Taith

  Tŷ Bwyta Tyddyn Llan gydag Ystafelloedd

  Math

  Bwyty

  Corwen

  Tyddyn Llan yw un o dai bwyta mwyaf adnabyddus Cymru sydd ar ymyl Parc Cenedlaethol Eryri yn Nyffryn prydferth Edeirnion gyda Mynyddoedd y Berwyn yng Ngogledd Cymru o’i amgylch.

 7. Tir y Coed

  Ychwanegu Tir y Coed i'ch Taith

  Tir y Coed

  Math

  Bwyty

  Conwy

  Llawn dychymyg, ffres a lleol.

 8. Caffi Caban Y Pair, Betws-y-Coed

  Ychwanegu Caffi Caban Y Pair i'ch Taith

  Caffi Caban Y Pair

  Math

  Caffi

  Betws Y Coed

  O frecwastau bendigedig i giniawau hyfryd.

 9. The Gladstone, Penmaenmawr

  Ychwanegu The Gladstone i'ch Taith

  The Gladstone

  Math

  Bwyty

  Penmaenmawr

  Mewn lleoliad delfrydol yn Nwygyfylchi gyda mynedfa hawdd i’r A55, mae’r Gladstone yn rhoi cyfle i chi fwyta, yfed, aros a bod yn llawen!

 10. Beach Pavilion Cafe

  Ychwanegu Beach Pavilion Cafe i'ch Taith

  Beach Pavilion Cafe

  Math

  Caffi

  Llanfairfechan

 11. The Gresham

  Ychwanegu The Gresham i'ch Taith

  The Gresham

  Math

  Bwyty

  Llandudno

 12. Town House

  Ychwanegu Town House i'ch Taith

  Town House

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Llandudno

 13. Clare's Department Store Cafe

  Ychwanegu Clare's Department Store Cafe i'ch Taith

  Clare's Department Store Cafe

  Math

  Caffi

  Llandudno

 14. Tiffany's

  Ychwanegu Tiffany's	 i'ch Taith

  Tiffany's

  Math

  Caffi

  Llandudno

 15. Tir a Mor

  Ychwanegu Tir a Mor Fish & Chips	 i'ch Taith

  Tir a Mor Fish & Chips

  Math

  Tecawê

  Llanrwst

 16. Tower Coffee House

  Ychwanegu Tower Coffee House	 i'ch Taith

  Tower Coffee House

  Math

  Caffi

  Conwy

 17. Tyler T's

  Ychwanegu Tyler T's 	 i'ch Taith

  Tyler T's

  Math

  Caffi

  Colwyn Bay

 18. Upper Crust

  Ychwanegu Upper Crust i'ch Taith

  Upper Crust

  Math

  Tecawê

  Llandudno

 19. West Shore Beach Cafe

  Ychwanegu Caffi Glan Môr Penmorfa i'ch Taith

  Caffi Glan Môr Penmorfa

  Math

  Caffi

  Llandudno

  Bwyty wedi ei leoli ar draeth Penmorfa yn Llandudno. Mae ein tîm cyfeillgar yn darparu brecwast, prydau ysgafn, prif brydau a the pnawn, ac mae bwrdd prydau arbennig bob dydd.

 20. Yeung Sing

  Ychwanegu Yeung Sing	 i'ch Taith

  Yeung Sing

  Math

  Bwyty

  Llandudno

 21. Zak's Kebab

  Ychwanegu Zak's Kebab	 i'ch Taith

  Zak's Kebab

  Math

  Tecawê

  Llandudno

 22. Big Rock Cafe

  Ychwanegu Big Rock Cafe	 i'ch Taith

  Big Rock Cafe

  Math

  Caffi

  Penmaenmawr

 23. Buffet Coach Cafe

  Ychwanegu Buffet Coach Cafe	 i'ch Taith

  Buffet Coach Cafe

  Math

  Caffi

  Betws Y Coed

 24. The Spinnaker Cafe, Betws y Coed

  Ychwanegu The Spinnaker Cafe i'ch Taith

  The Spinnaker Cafe

  Math

  Caffi

  Betws Y Coed

  Lleoliad cyfleus, cyfeillgar i deuluoedd yng nghanol Betws-y-coed gyda bwyd traddodiadol, pysgod a sglodion gwych, prydau poeth, byrbrydau, coffi ffres, diodydd poeth ac oer, cacennau, brecwast, hufen iâ, pizzas cartref a chwrw a gwinoedd.

 25. Hong Kong City

  Ychwanegu Hong Kong City	 i'ch Taith

  Hong Kong City

  Math

  Bwyty

  Abergele

 26. Pantri Bach Cafe

  Ychwanegu Pantri Bach Cafe	 i'ch Taith

  Pantri Bach Cafe

  Math

  Caffi

  Abergele

 27. Caffi Ty Tan Llan

  Ychwanegu Caffi Ty Tan Llan	 i'ch Taith

  Caffi Ty Tan Llan

  Math

  Caffi

  Corwen

 28. Marks & Spencer Cafe

  Ychwanegu Caffi Marks & Spencer i'ch Taith

  Caffi Marks & Spencer

  Math

  Caffi

  Llandudno

  Mae Cafe Revive! yn siop Marks and Spencer yn lle hwylus i gael te, coffi a byrbrydau ysgafn tra’r ydych yn siopa yn Llandudno. Mae’r staff yn gwrtais a pharod eu cymorth, mae dewis da o frechdanau a chacennau, a hyd yn oed te pnawn.

 29. McDonald's Restaurant

  Ychwanegu McDonald's Restaurant	 i'ch Taith

  McDonald's Restaurant

  Math

  Tecawê

  Llandudno

 30. Megabite Sandwich Bar

  Ychwanegu Megabite Sandwich Bar i'ch Taith

  Megabite Sandwich Bar

  Math

  Tecawê

  Colwyn Bay

 31. Milk Bar Llanrwst

  Ychwanegu The Milk Bar i'ch Taith

  The Milk Bar

  Math

  Caffi

  Llanrwst

 32. Molly's Cafe

  Ychwanegu Molly's Cafe 	 i'ch Taith

  Molly's Cafe

  Math

  Caffi

  Llandudno

 33. Mostyn's Cafe Bar

  Ychwanegu Mostyn's Cafe Bar	 i'ch Taith

  Mostyn's Cafe Bar

  Math

  Bar

  Llandudno

 34. The New Inn

  Ychwanegu The New Inn 	 i'ch Taith

  The New Inn

  Math

  Tecawê

  Llanrwst

 35. Nikki Ip's Restaurant, Deganwy, Conwy

  Ychwanegu Nikki Ip's Restaurant, Wine Bar & Cafe i'ch Taith

  Nikki Ip's Restaurant, Wine Bar & Cafe

  Math

  Bwyty

  Conwy

  Yn dod o deulu o Ben-gogyddion Tsieineaidd traddodiadol sy’n berchen ar eu tai bwyta eu hun yn Hong Kong, mae Nikki Ip wedi sefydlu enw personol da am gynhyrchu’r bwyd Tsieineaidd gorau.

 36. Orme View Fish & Chip Shop

  Ychwanegu Orme View Fish & Chip Shop 	 i'ch Taith

  Orme View Fish & Chip Shop

  Math

  Tecawê

  Llandudno

 37. Palin's Fish & Chip Shop

  Ychwanegu Palin's Fish & Chip Shop	 i'ch Taith

  Palin's Fish & Chip Shop

  Math

  Tecawê

  Rhyl

 38. Pizza Hut

  Ychwanegu Pizza Hut	 i'ch Taith

  Pizza Hut

  Math

  Bwyty

  Llandudno Junction

 39. Planter's Tearooms

  Ychwanegu Planter's Tearooms	 i'ch Taith

  Planter's Tearooms

  Math

  Ystafell De/Siop Goffi

  Colwyn Bay

 40. Pyramid Pizza and Kebab House

  Ychwanegu Pyramid Pizza and Kebab House i'ch Taith

  Pyramid Pizza and Kebab House

  Math

  Tecawê

  Colwyn Bay

 41. Rafi Balti House & Indian Takeaway

  Ychwanegu Rafi Balti House & Indian Takeaway	 i'ch Taith

 42. Raj Bengal Palace

  Ychwanegu Raj Bengal Palace i'ch Taith

  Raj Bengal Palace

  Math

  Bwyty

  Colwyn Bay

 43. Rest & Be Thankful

  Ychwanegu Rest & Be Thankful	 i'ch Taith

  Rest & Be Thankful

  Math

  Caffi

  Llandudno

 44. Riverside Cafe

  Ychwanegu Riverside Cafe i'ch Taith

  Riverside Cafe

  Math

  Caffi

  Llanfairfechan

  Rydym yn gaffi teuluol sy’n gweini bwyd cartref a chacennau cartref.

 45. Rose Tor Hotel

  Ychwanegu Rose Tor Hotel i'ch Taith

  Rose Tor Hotel

  Math

  Bwyty

  Llandudno

 46. RSPB Nature Reserve Cafe

  Ychwanegu RSPB Nature Reserve Cafe	 i'ch Taith

  RSPB Nature Reserve Cafe

  Math

  Caffi

  Llandudno Junction

 47. Sarah's Cafe & Baker's Shop

  Ychwanegu Sarah's Cafe & Baker's Shop	 i'ch Taith

  Sarah's Cafe & Baker's Shop

  Math

  Caffi

  Llandudno Junction

 48. Seagull Inn

  Ychwanegu Seagull Inn 	 i'ch Taith

  Seagull Inn

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Abergele

 49. Sonny's Cafe and Bar

  Ychwanegu Sonny's Cafe and Bar	 i'ch Taith

  Sonny's Cafe and Bar

  Math

  Caffi

  Abergele

 50. Splashes Cafe

  Ychwanegu Splashes Cafe i'ch Taith

  Splashes Cafe

  Math

  Caffi

  Colwyn Bay

 51. Subway

  Ychwanegu Subway 	 i'ch Taith

  Subway

  Math

  Tecawê

  Llandudno

 52. Tesco's Cafe

  Ychwanegu Tesco's Cafe	 i'ch Taith

  Tesco's Cafe

  Math

  Caffi

  Llandudno Junction

 53. The Beach Cafe & Shop

  Ychwanegu The Beach Cafe & Shop 	 i'ch Taith

  The Beach Cafe & Shop

  Math

  Caffi

  Abergele

 54. The Bull Hotel

  Ychwanegu The Bull Hotel	 i'ch Taith

  The Bull Hotel

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Abergele

 55. The Carlton

  Ychwanegu The Carlton	 i'ch Taith

  The Carlton

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Llandudno

 56. The Coffee Centre

  Ychwanegu The Coffee Centre 	 i'ch Taith

  The Coffee Centre

  Math

  Caffi

  Llandudno

 57. The Galleon Fish & Chip Shop

  Ychwanegu The Galleon Fish & Chip Shop i'ch Taith

  The Galleon Fish & Chip Shop

  Math

  Tecawê

  Colwyn Bay

 58. The Jade Leaf Cafe

  Ychwanegu The Jade Leaf Cafe i'ch Taith

  The Jade Leaf Cafe

  Math

  Caffi

  Abergele

 59. The Moel Siabod Cafe, Capel Curig, Betws y Coed

  Ychwanegu The Moel Siabod Cafe Ltd i'ch Taith

  The Moel Siabod Cafe Ltd

  Math

  Caffi

  Betws Y Coed

  Mae Caffi Moel Siabod, a agorodd ei ddrysau yng Ngwanwyn 2012, wedi ei leoli yng nghanol Capel Curig yng nghalon Eryri, ychydig filltiroedd i’r gorllewin o Fetws-y-coed.

 60. The Raj

  Ychwanegu The Raj	 i'ch Taith

  The Raj

  Math

  Bwyty

  Conwy

 61. Red Lion

  Ychwanegu The Red Lion	 i'ch Taith

  The Red Lion

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Llanrwst

 62. The Tea Station

  Ychwanegu The Tea Station	 i'ch Taith

  The Tea Station

  Math

  Caffi

  Conwy

 63. Caffe Nero

  Ychwanegu Caffe Nero i'ch Taith

  Caffe Nero

  Math

  Caffi

  Llandudno

 64. Caffi CaiS

  Ychwanegu Caffi Cais i'ch Taith

  Caffi Cais

  Math

  Caffi

  Llandudno

 65. Castle Gallery Tea Rooms

  Ychwanegu Castle Gallery Tea Rooms	 i'ch Taith

  Castle Gallery Tea Rooms

  Math

  Ystafell De/Siop Goffi

  Conwy

 66. Cayley Arms

  Ychwanegu Cayley Arms i'ch Taith

  Cayley Arms

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Colwyn Bay

 67. Chang Lung Fish & Chips

  Ychwanegu Chang Lung Fish & Chips i'ch Taith

  Chang Lung Fish & Chips

  Math

  Tecawê

  Llandudno Junction

 68. Character's Sandwich House & Restaurant

  Ychwanegu Character's Sandwich House & Restaurant i'ch Taith

  Character's Sandwich House & Restaurant

  Math

  Ystafell De/Siop Goffi

  Llandudno

 69. Cheeky Pizza

  Ychwanegu Cheeky Pizza i'ch Taith

  Cheeky Pizza

  Math

  Tecawê

  Colwyn Bay

 70. Chez Illy

  Ychwanegu Chez Illy i'ch Taith

  Chez Illy

  Math

  Caffi

  Conwy

 71. Kwong Chow Chinese Restaurant

  Ychwanegu Kwong Chow Chinese Restaurant i'ch Taith

  Kwong Chow Chinese Restaurant

  Math

  Bwyty

  Colwyn Bay

 72. China Garden

  Ychwanegu China Garden i'ch Taith

  China Garden

  Math

  Bwyty

  Colwyn Bay

 73. Club 147

  Ychwanegu Club 147 i'ch Taith

  Club 147

  Math

  Bar

  Llandudno

 74. Lowther's

  Ychwanegu Lowther's i'ch Taith

  Lowther's

  Math

  Caffi

  Abergele

 75. Coffee Shop

  Ychwanegu Coffee Shop i'ch Taith

  Coffee Shop

  Math

  Caffi

  Colwyn Bay

 76. Coffee V

  Ychwanegu Coffee V i'ch Taith

  Coffee V

  Math

  Caffi

  Llandudno

 77. Conwy Pantry

  Ychwanegu Conwy Pantry i'ch Taith

  Conwy Pantry

  Math

  Caffi

  Conwy

 78. Cooney's Irish Bar

  Ychwanegu Cooney's Irish Bar i'ch Taith

  Cooney's Irish Bar

  Math

  Bar

  Llandudno

 79. Costa Coffee

  Ychwanegu Costa Coffee i'ch Taith

  Costa Coffee

  Math

  Caffi

  Llandudno

 80. Cacen Gri Betws-y-Coed

  Ychwanegu Cwmni Cacen Gri Cyf i'ch Taith

  Cwmni Cacen Gri Cyf

  Math

  Caffi

  Betws Y Coed

 81. Efes Junction Kebab House

  Ychwanegu Efes Junction Kebab House i'ch Taith

  Efes Junction Kebab House

  Math

  Tecawê

  Llandudno Junction

 82. Fair View Inn

  Ychwanegu Fair View Inn i'ch Taith

  Fair View Inn

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Abergele

 83. Fisherman's Cafe

  Ychwanegu Fisherman's Cafe i'ch Taith

  Fisherman's Cafe

  Math

  Caffi

  Conwy

 84. Fountains Bar Cafe

  Ychwanegu Fountains Bar Cafe i'ch Taith

  Fountains Bar Cafe

  Math

  Bar

  Llandudno

 85. Gillian's Kitchen

  Ychwanegu Gillian's Kitchen i'ch Taith

  Gillian's Kitchen

  Math

  Caffi

  Colwyn Bay

 86. The Godfather

  Ychwanegu The Godfather i'ch Taith

  The Godfather

  Math

  Tecawê

  Llandudno

 87. Harvest Moon

  Ychwanegu Harvest Moon	 i'ch Taith

  Harvest Moon

  Math

  Tecawê

  Llanfairfechan

 88. Harvey's New York Bar & Grill

  Ychwanegu Harvey's New York Bar & Grill i'ch Taith

  Harvey's New York Bar & Grill

  Math

  Bwyty

  Llandudno

 89. Cafe Indulgence

  Ychwanegu Cafe Indulgence i'ch Taith

  Cafe Indulgence

  Math

  Caffi

  Llandudno

 90. Inglenook Cafe & Restaurant

  Ychwanegu Inglenook Cafe & Restaurant i'ch Taith

  Inglenook Cafe & Restaurant

  Math

  Bwyty

  Llandudno

 91. The Palladium

  Ychwanegu The Palladium i'ch Taith

  The Palladium

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Llandudno

 92. KFC

  Ychwanegu KFC	 i'ch Taith

  KFC

  Math

  Tecawê

  Llandudno

 93. KFC

  Ychwanegu KFC	 i'ch Taith

  KFC

  Math

  Tecawê

  Llandudno Junction

 94. La Barrica

  Ychwanegu La Barrica	 i'ch Taith

  La Barrica

  Math

  Bwyty

  Llanrwst

 95. La Dolce Vita, Rhos on Sea

  Ychwanegu La Dolce Vita i'ch Taith

  La Dolce Vita

  Math

  Bwyty

  Colwyn Bay

  La Dolce Vita: yn gweini bwyd gwych a gwinoedd rhagorol mewn awyrgylch cynnes a chyfeillgar

  Rydym yn ymfalchïo mewn cynnig bwyd Eidalaidd, Prydeinig a llysieuol a physgod a helgig yn eu tymor.

 96. La Parisienne

  Ychwanegu La Parisienne i'ch Taith

  La Parisienne

  Math

  Bwyty

  Colwyn Bay

 97. La Taverna

  Ychwanegu La Taverna i'ch Taith

  La Taverna

  Math

  Bwyty

  Llandudno

 98. Leopold's Cafe

  Ychwanegu Leopold's Cafe	 i'ch Taith

  Leopold's Cafe

  Math

  Caffi

  Llandudno

 99. Ristorante Mamma Rosa

  Ychwanegu Bwyty Eidalaidd Mamma Rosa i'ch Taith

  Bwyty Eidalaidd Mamma Rosa

  Math

  Bwyty

  Llandudno

  Bwyty Eidalaidd teuluol yn Llandudno Gogledd Cymru yw Mamma Rosa. Gyda dros 20 mlynedd o brofiad yn y diwydiant bwyty, rydym yn hen ffefryn ymhlith trigolion lleol ac ymwelwyr ar gyfer bwyd Eidalaidd.

 100. The Lion Inn, Gwytherin

  Ychwanegu The Lion Inn i'ch Taith

  The Lion Inn

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Gwytherin

  Mae’r Lion yn gweini bwyd cartref blasus, iach sy’n arddangos y gorau sydd gan gynhyrchwyr Conwy i’w gynnig.

 101. Y Giler Arms

  Ychwanegu Y Giler Arms i'ch Taith

  Y Giler Arms

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Betws Y Coed

 102. The Bison Grill

  Ychwanegu The Bison Grill i'ch Taith

  The Bison Grill

  Math

  Bwyty

  Corwen

 103. The Lodge

  Ychwanegu The Lodge i'ch Taith

  The Lodge

  Math

  Caffi

  Llanrhaeadr

 104. Foelas

  Ychwanegu Foelas Arms Hotel i'ch Taith

  Foelas Arms Hotel

  Math

  Bwyty

  Pentrefoelas

 105. Nant-y-Felin Restaurant

  Ychwanegu Nant-y-Felin Restaurant i'ch Taith

  Nant-y-Felin Restaurant

  Math

  Bwyty

  Llanrhaeadr

 106. Semaphore Lodge

  Ychwanegu Semaphore Lodge i'ch Taith

  Semaphore Lodge

  Math

  Bwyty

  Colwyn Bay

 107. Casanova Italian Restaurant

  Ychwanegu Casanova Italian Restaurant i'ch Taith

  Casanova Italian Restaurant

  Math

  Bwyty

  Llandudno

 108. The New Mediterranean Restaurant

  Ychwanegu The New Mediterranean Restaurant i'ch Taith

  The New Mediterranean Restaurant

  Math

  Bwyty

  Llandudno

 109. The Queen's Head

  Ychwanegu The Queen's Head i'ch Taith

  The Queen's Head

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Llandudno Junction

 110. Ristorante Romeo

  Ychwanegu Ristorante Romeo i'ch Taith

  Ristorante Romeo

  Math

  Bwyty

  Llandudno

 111. Cadwaladers

  Ychwanegu Cadwaladers Coffee & Ice Cream Cafe i'ch Taith

  Cadwaladers Coffee & Ice Cream Cafe

  Math

  Caffi

  Betws Y Coed

 112. The Albion

  Ychwanegu The Albion i'ch Taith

  The Albion

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Conwy

 113. Forte's Restaurant

  Ychwanegu Forte's Restaurant i'ch Taith

  Forte's Restaurant

  Math

  Bwyty

  Llandudno

 114. Paysanne

  Ychwanegu Paysanne i'ch Taith

  Paysanne

  Math

  Bwyty

  Conwy

 115. Signature's Restaurant

  Ychwanegu Signature's Restaurant i'ch Taith

  Signature's Restaurant

  Math

  Bwyty

  Conwy

 116. The Lilly

  Ychwanegu The Lilly i'ch Taith

  The Lilly

  Math

  Bwyty

  Llandudno

 117. Watson's Bistro

  Ychwanegu Watson's Bistro i'ch Taith

  Watson's Bistro

  Math

  Bwyty

  Conwy

 118. La Rosa Rossa at the Alexandra Hotel

  Ychwanegu La Rosa Rossa at the Alexandra Hotel i'ch Taith

 119. Barnacles Fish & Chips

  Ychwanegu Barnacles Fish & Chips i'ch Taith

  Barnacles Fish & Chips

  Math

  Bwyty

  Llandudno

  Gallwch gael mwy na physgodyn a sglodion, mae gennym lawer o brydau cartref ar gael, a’r cyfan am bris rhesymol.

  Yn syth rownd y gornel o lan y môr, 2 funud o’r orsaf drenau ac mae arhosfan bysiau y tu allan i’r tŷ bwyta.

 120. Bay Grill

  Ychwanegu Bay Grill i'ch Taith

  Bay Grill

  Math

  Tecawê

  Colwyn Bay

 121. Beach Restaurant

  Ychwanegu Beach Restaurant i'ch Taith

  Beach Restaurant

  Math

  Bwyty

  Llandudno

 122. Cafe Culture

  Ychwanegu Cafe Culture i'ch Taith

  Cafe Culture

  Math

  Caffi

  Llandudno

 123. Kava Cafe

  Ychwanegu Kava i'ch Taith

  Kava

  Math

  Caffi

  Llandudno

 124. Cafe Indulgence

  Ychwanegu Cafe Orient Express i'ch Taith

  Cafe Orient Express

  Math

  Caffi

  Llandudno

 125. Cafe Safari at the Welsh Mountain Zoo

  Ychwanegu Cafe Safari at the Welsh Mountain Zoo i'ch Taith

 126. Bistro Betws y Coed

  Ychwanegu Bistro Betws y Coed i'ch Taith

  Bistro Betws y Coed

  Math

  Bwyty

  Betws Y Coed

  Bwyd Cymreig traddodiadol a modern

 127. Bryn Glo Cafe

  Ychwanegu Bryn Glo i'ch Taith

  Bryn Glo

  Math

  Ystafell De/Siop Goffi

  Betws Y Coed

  Mae’r caffi/ystafell de fach yn cynnig amrywiaeth o brydau i bawb, gan amrywio o fyrbrydau ysgafn a hufen iâ i brydau mwy o faint a brecwast.

 128. Bryn Tyrch Inn, Betws-y-Coed

  Ychwanegu Bryn Tyrch Inn i'ch Taith

  Bryn Tyrch Inn

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Betws Y Coed

  Steil gastro-dafarn mewn awyrgylch cyfoes clasurol.

 129. Country Cooks Ty Nant, Ty Nant, Corwen

  Ychwanegu Country Cooks i'ch Taith

  Country Cooks

  Math

  Bwyty

  Corwen

  Yn ogystal â mwynhau brecwast a chinio cartref o gynnyrch lleol ac yn cynnwys salad a phwdinau blasus, a phastai bwthyn arbennig y Country Cooks.

 130. Dutch Pancake House, Conwy Water Gardens, Rowen

  Ychwanegu Dutch Pancake House i'ch Taith

  Dutch Pancake House

  Math

  Bwyty

  Rowen, Conwy

  Ewch i ymweld â Gerddi Dwˆr Conwy ac fe gewch chi syndod blasus. Mae hynny oherwydd bod y ‘Dutch Pancake House & Restaurant’ unigryw’n cynnig 65 o wahanol grempogau.

 131. The Fairy Falls

  Ychwanegu The Fairy Falls i'ch Taith

  The Fairy Falls

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Trefriw

  Mae’r “Fairy” yn dafarn leol boblogaidd gyda’r trigolion a’r ymwelwyr fel ei gilydd.

 132. Fairy Glen Hotel, Dwygyfylchi

  Ychwanegu Fairy Glen Hotel i'ch Taith

  Fairy Glen Hotel

  Math

  Bwyty

  Penmaenmawr

  Mae Fairy Glen sy’n enghraifft hyfryd o dafarn wledig Gymreig, yn Nwygyfylchi ac yn mwynhau golygfeydd hardd o fwlch Sychnant.

 133. Glan Aber Hotel, Betws-y-Coed

  Ychwanegu Gwesty Glan Aber i'ch Taith

  Gwesty Glan Aber

  Math

  Caffi

  Betws-y-Coed

  Ar agor bob dydd o 10:00am i 5:00 yn gweini Coffi ffres Segafredo a bwyd cartref trwy’r dydd.

 134. The Ham Bone Brasserie & Deli

  Ychwanegu The Ham Bone Brasserie & Deli i'ch Taith

  The Ham Bone Brasserie & Deli

  Math

  Caffi

  Llandudno

 135. Maenan Abbey Hotel, Llanrwst

  Ychwanegu Maenan Abbey Hotel i'ch Taith

  Maenan Abbey Hotel

  Math

  Bwyty

  Llanrwst

  Prydau Cymreig traddodiadol gyda blasau cyfoes, rhyngwladol.

 136. Pont y Pair Inn, Betws-y-Coed

  Ychwanegu Pont y Pair Inn i'ch Taith

  Pont y Pair Inn

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Betws-y-Coed

  Yn ddelfrydol ar gyfer pryd, dewis ysgafnach neu ddiod hamddenol.

 137. The Riverside Chocolate House, Pentrefoelas

  Ychwanegu The Riverside Chocolate House & Tea Room i'ch Taith

  The Riverside Chocolate House & Tea Room

  Math

  Ystafell De/Siop Goffi

  Betws Y Coed

  Y Riverside Chocolate House, sydd efallai’n cynnig y ddiod siocled boeth orau yng Nghymru, yw’r lle delfrydol i faldodi eich dant melys.

 138. The Royal Oak Hotel, Betws-y-Coed

  Ychwanegu The Royal Oak Hotel i'ch Taith

  The Royal Oak Hotel

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Betws-y-Coed

  Y Stables Bar Bistro, Grill Room a’r tŷ bwyta arobryn Llugwy River Restaurant.

 139. The Olive Tree, Colwyn Bay

  Ychwanegu The Olive Tree i'ch Taith

  The Olive Tree

  Math

  Ystafell De/Siop Goffi

  Colwyn Bay

  Mae’r Olive Tree Coffee Shop yng Nghanolfan Arddio Snowdonia’n seibiant perffaith wedi i chi fod yn pori’r danteithion garddwriaethol di-rif.

 140. The Cliffs Restaurant, Abergele

  Ychwanegu The Cliffs Restaurant i'ch Taith

  The Cliffs Restaurant

  Math

  Bwyty

  Abergele

  Mae lleoliad y tŷ bwyta yn nhirlun prydferth Cymru gyda golygfeydd panoramig syfrdanol.

 141. The Groes Inn

  Ychwanegu The Groes Inn i'ch Taith

  The Groes Inn

  Math

  Bwyty

  Conwy

  Mae cig oen o Ddyffryn Conwy, ffesant a gêm o stadau cyfagos ac wystrys o ddyfroedd gleision Ynys Môn yn fwydydd rheolaidd ar fwydlen y Groes Inn.

 142. The Holland Arms, Abergele

  Ychwanegu The Holland Arms i'ch Taith

  The Holland Arms

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Abergele

  Tyˆ coetsis hudolus o’r 17g yw’r Holland Arms sy’n cynnig golygfeydd syfrdanol o gefn gwlad Conwy yn ogystal ag ymrwymiad amlwg i weini bwyd a diod leol drwy gefnogi’r cigyddion a’r bragwyr lleol.

 143. The Kinmel Arms

  Ychwanegu The Kinmel Arms i'ch Taith

  The Kinmel Arms

  Math

  Bwyty

  Abergele

  Bwyd gourmet celfydd mewn golygfeydd trawiadol.

 144. The Lodge Hotel, Conwy

  Ychwanegu The Lodge Hotel i'ch Taith

  The Lodge Hotel

  Math

  Bwyty

  Dewiswch o blith prydau Prydeinig cyfoes i dynnu dŵr o’ch dannedd.

 145. The Queen Victoria Pub & Restaurant

  Ychwanegu The Queen Victoria Pub & Restaurant i'ch Taith

  The Queen Victoria Pub & Restaurant

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Llandudno

 146. The Seahorse Restaurant

  Ychwanegu The Seahorse Restaurant i'ch Taith

  The Seahorse Restaurant

  Math

  Bwyty

  Llandudno

 147. Pot Mêl / The Ugly House Tearoom

  Ychwanegu Pot Mêl / The Ugly House Tearoom i'ch Taith

  Pot Mêl / The Ugly House Tearoom

  Math

  Ystafell De/Siop Goffi

  Betws Y Coed

  Cyfuniad unigryw o fwyd cartref o safon a chyfaredd.

 148. Ty Hwnt ir Bont

  Ychwanegu Tu Hwnt I’r Bont Tearoom i'ch Taith

  Tu Hwnt I’r Bont Tearoom

  Math

  Ystafell De/Siop Goffi

  Llanrwst

  Lleoliad unigryw: maes parcio ein hunain, cacennau cartref, cludfwyd, cyflenwadau cyfanwerthu, blychau rhoddion ac archebu drwy’r post.

 149. Tyn-y-Coed Inn, Capel Curig

  Ychwanegu Tyn-y-Coed Inn i'ch Taith

  Tyn-y-Coed Inn

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Betws-y-Coed

  Bwyd hanesyddol mewn lleoliad hanesyddol.

 150. The Bridge Restaurant at the Waterloo Hotel & Lodge, Betws-y-Coed

  Ychwanegu The Bridge Restaurant at the Waterloo Hotel & Lodge i'ch Taith

  The Bridge Restaurant at the Waterloo Hotel & Lodge

  Math

  Bwyty

  Betws Y Coed

  Agorwyd Bwyty’r Bont yn Ebrill 2012 ar ôl rhaglen adnewyddu helaeth. Mae ganddo awyrgylch cyfoes lle gallwch ymlacio, sy’n ei wneud yn lleoliad gwych i fwyta, cynnal digwyddiadau a phriodasau.

 151. Bar 1815 ym Mwyty The Bridge

  Ychwanegu Bar 1815 ym Mwyty The Bridge i'ch Taith

  Bar 1815 ym Mwyty The Bridge

  Math

  Bar

  Betws Y Coed

  Yn cynnig lleoliad modern a chyfoes, mae Bar 1815 yn lle delfrydol i yfed ac ymlacio ar ôl diwrnod prysur o amgylch Gogledd Cymru. Yn ogystal â dewis eang o ddiodydd poeth, oer, diodydd alcoholig a diodydd ysgafn, mae gennym restr win helaeth.

 152. Stations Lounge at the Waterloo Hotel & Lodge

  Ychwanegu Stations Lounge yng Ngwesty The Waterloo i'ch Taith

  Stations Lounge yng Ngwesty The Waterloo

  Math

  Caffi

  Betws Y Coed

  Mae’r lolfa yn cynnig dewis eang o de a choffi masnach deg, lle tawel a heddychlon i ymlacio ar ôl i chi fod yn nofio, defnyddio’r gampfa neu’n cael triniaeth harddwch gyda seddau moethus a goleuadau cynnil.

 153. Y Bedol Inn, Tal y Bont

  Ychwanegu Y Bedol Inn i'ch Taith

  Y Bedol Inn

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Conwy

  Mae’n boblogaidd ymysg trigolion lleol ac ymwelwyr fel ei gilydd ac yn sefyll yng nghalon Dyffryn Conwy gan fwynhau golygfeydd syfrdanol o’r mynyddoedd ac mae yna afon dlos yn llifo wrth ei hochr.

 154. Catlin's Cafe Bar

  Ychwanegu Catlin's Cafe Bar i'ch Taith

  Catlin's Cafe Bar

  Math

  Bar

  Llandudno

 155. The Old Ship

  Ychwanegu The Old Ship i'ch Taith

  The Old Ship

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Trefriw

 156. Bodysgallen Hall

  Ychwanegu Bodysgallen Hall i'ch Taith

  Bodysgallen Hall

  Math

  Bwyty

  Llandudno

 157. The Crown Inn, Llanfihangel Glyn Myfyr

  Ychwanegu The Crown Inn i'ch Taith

  The Crown Inn

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Corwen

  Mae hwn yn Dafarn Porthmyn Cymreig hanesyddol, sy’n swatio wrth ymyl pentref cysglyd Llanfihangel Glyn Myfyr yn Nyffryn Alwen yng Ngogledd Cymru.

  Roedd William Wordsworth yn ymwelydd mynych i’r pentref ac roedd yn cyfeirio ato fel ei Lyn Myfyrdod.

 158. The Silver Fountain

  Ychwanegu The Silver Fountain i'ch Taith

  The Silver Fountain

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Betws Y Coed

 159. Caffi Llyn Brenig

  Ychwanegu Caffi Llyn Brenig i'ch Taith

  Caffi Llyn Brenig

  Math

  Caffi

  Cerrigydrudion

 160. Ty Gwyn Hotel, Rowen

  Ychwanegu Gwesty Tŷ Gwyn i'ch Taith

  Gwesty Tŷ Gwyn

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Rowen

  Mae Gwesty’r Tyˆ Gwyn yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri ac mae’n dafarn o gymeriad sy’n cynnig ystafelloedd te, lolfa a bar.

 161. Amser Da

  Ychwanegu Amser Da i'ch Taith

  Amser Da

  Math

  Ystafell De/Siop Goffi

  Llanrwst

  Bwyd Cymreig a rhyngwladol wedi’i baratoi’n ffres.

 162. Asha Balti House, Llanrwst

  Ychwanegu Asha Balti House i'ch Taith

  Asha Balti House

  Math

  Bwyty

  Llanrwst

  Tŷ bwyta a siop cludfwyd Bangladeshaidd traddodiadol arobryn.

 163. East

  Ychwanegu East i'ch Taith

  East

  Math

  Bwyty

  Llandudno

 164. Anna's Tea Room, Conwy

  Ychwanegu Anna's Tea Room i'ch Taith

  Anna's Tea Room

  Math

  Ystafell De/Siop Goffi

  Conwy

  Ystafell de Fictoraidd sy’n cynnig bwyd cartref traddodiadol, cacennau Cymreig, bara brith, cacennau, ciniawau ysgafn a the prynhawn. Dewis da o de a choffi da, siop manwerthu fach sy’n gwerthu cyffeithiau, siytni a llawer mwy.

 165. King's Brasserie at The Princes Arms Hotel

  Ychwanegu King's Brasserie at The Princes Arms Hotel i'ch Taith

  King's Brasserie at The Princes Arms Hotel

  Math

  Bwyty

  Trefriw

  Sicrhewch uchafbwynt i’ch diwrnod trwy fwyta yn y Brasserie chwaethus gyda’i dân coed, lletygarwch cyfeillgar a gwybodaeth broffesiynol i osod y naws.

 166. Llandudno Pier - Cafes & Kiosks

  Ychwanegu Llandudno Pier - Cafes & Kiosks i'ch Taith

  Llandudno Pier - Cafes & Kiosks

  Math

  Tecawê

  Llandudno

 167. The Austrian Restaurant, Dwygyfylchi

  Ychwanegu The Austrian Restaurant i'ch Taith

  The Austrian Restaurant

  Math

  Bwyty

  Dwygyfylchi

  Edrychwn ymlaen at eich gweld yn Nwygyfylchi... “lle daw cwsmeriaid yn ffrindiau”

 168. Topolino's Town

  Ychwanegu Topolino's Town i'ch Taith

  Topolino's Town

  Math

  Tecawê

  Llandudno

 169. Elen's Castle Hotel Restaurant

  Ychwanegu Gwesty a Bwyty Elen’s Castle i'ch Taith

  Gwesty a Bwyty Elen’s Castle

  Math

  Bwyty

  Dolwyddelan

  • Tŷ tafarn traddodiadol sy’n gweini bwyd bar sylweddol a blasus, a bwydlen lawn ar gyfer y bwyty.
  • Bar clud gyda stôf goed.
  • Rhestr win wych.
  • Croesewir plant a theuluoedd.
  • Croesewir cŵn yn y bar a lolfa’r bar.
  • Golygfeydd gwych.

 170. Lakeside Cafe

  Ychwanegu Lakeside Cafe i'ch Taith

  Lakeside Cafe

  Math

  Caffi

  Conwy

  Mewn un o’r mannau prydferthaf a heb ei difrodi mwyaf yng Ngogledd Cymru.

 171. Copper Kettle

  Ychwanegu Copper Kettle i'ch Taith

  Copper Kettle

  Math

  Caffi

  Rhos on Sea

 172. Haulfre Gardens Tea Room

  Ychwanegu Haulfre Gardens Tea Room i'ch Taith

  Haulfre Gardens Tea Room

  Math

  Ystafell De/Siop Goffi

  Llandudno

 173. Candles Restaurant

  Ychwanegu Candles Restaurant i'ch Taith

  Candles Restaurant

  Math

  Traddodiadol

  Llandudno

 174. White Lion Inn

  Ychwanegu White Lion Inn i'ch Taith

  White Lion Inn

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Colwyn Bay

 175. Fish Tram Chips

  Ychwanegu Fish Tram Chips i'ch Taith

  Fish Tram Chips

  Math

  Caffi

  Llandudno

  Mae Fish Tram Chips yn siop pysgod a sglodion traddodiadol sydd wedi ennill gwobr a leolir ar lethrau isaf y Gogarth gyferbyn â Thramffordd y Gogarth. Cafwyd eu beirniadu’n ddiweddar o fewn y tair siop orau yng Ngogledd Cymru yng ngwobrau 'Siop Pysgod a Sglodion y Flwyddyn.’
  Mae Fish Tram Chips…

 176. Habit Tea Rooms

  Ychwanegu Habit Tea Rooms i'ch Taith

  Habit Tea Rooms

  Math

  Ystafell De/Siop Goffi

  Llandudno

 177. The Terrace Restaurant at St Tudno Hotel

  Ychwanegu The Terrace Restaurant at St Tudno Hotel i'ch Taith

 178. Carlo's Restaurant

  Ychwanegu Carlo's Restaurant i'ch Taith

  Carlo's Restaurant

  Math

  Bwyty

  Llandudno

 179. Bengal Dynasty

  Ychwanegu Bengal Dynasty i'ch Taith

  Bengal Dynasty

  Math

  Bwyty

  Llandudno

 180. Take a Break Cafe

  Ychwanegu Caffi Take a Break i'ch Taith

  Caffi Take a Break

  Math

  Caffi

  Llandudno

  Mae croeso cynnes a chyfeillgar yn aros amdanoch yn ein caffi sy’n cael ei redeg gan y teulu.

  Rydym mewn safle amlwg rhwng traethau’r Gogledd a’r Gorllewin ac ychydig oddi ar y brif stryd siopa.

 181. Eden Tea Rooms, Llandudno

  Ychwanegu The Eden Tea Rooms i'ch Taith

  The Eden Tea Rooms

  Math

  Ystafell De/Siop Goffi

  Llandudno

  Ystafellydd te sy’n cynnwys coffi, te a chiniawau. Llawer o gynnyrch masnach deg. Mae’r rhan fwyaf o’r bwyd yn fwyd cartref. Hufen Iâ Parisella’s o Gonwy. Seddau yn yr ardd. Ar draeth Pen Morfa gyda golygfeydd o Eryri.

 182. Ambrosia

  Ychwanegu Ambrosia i'ch Taith

  Ambrosia

  Math

  Caffi

  Rhos on Sea

 183. Rozis Tandoori Takeaway, Deganwy

  Ychwanegu Rozi's Tandoori Takeaway i'ch Taith

  Rozi's Tandoori Takeaway

  Math

  Tecawê

  Deganwy

  Mae’r rhan fwyaf o seigiau Indiaidd ar gael a rhai prydau Seisnig. Brechdanau Indiaidd a diodydd meddal hefyd ar gael.

 184. Queens Hotel

  Ychwanegu Queens Hotel i'ch Taith

  Queens Hotel

  Math

  Bwyty

  Llandudno

 185. Melin Wlân Trefriw

  Ychwanegu Melin Wlân Trefriw i'ch Taith

  Melin Wlân Trefriw

  Math

  Caffi

  Trefriw

  Mwynhewch gacen fach ddrwg neu ddwy.

 186. Virgilio's Pizzeria & Portuguese Grill, Colwyn Bay

  Ychwanegu Virgilio's Pizzeria & Portuguese Grill i'ch Taith

  Virgilio's Pizzeria & Portuguese Grill

  Math

  Bwyty

  Colwyn Bay

  Mae Virgilio yn nhref glan môr hardd Bae Colwyn, 200 llath o gludiant cyhoeddus sy’n cynnwys trefnau, tacsis a safleoedd bysiau, a dim ond 500 llath o’r traeth.

  Awyrgylch teuluol cynnes a chyfeillgar gyda bwyd blasus ffres.

 187. Pickwick's

  Ychwanegu Pickwick's i'ch Taith

  Pickwick's

  Math

  Ystafell De/Siop Goffi

  Llanrwst

 188. Valentino Restaurant

  Ychwanegu Valentino Restaurant i'ch Taith

  Valentino Restaurant

  Math

  Bwyty

  Llandudno

 189. Lle Hari, Llanwrst

  Ychwanegu Lle Hari i'ch Taith

  Lle Hari

  Math

  Bwyty

  Llanrwst

  Bwyd Cymreig cartref traddodiadol gyda Gwasanaeth Americanaidd clasurol.

 190. China Club

  Ychwanegu China Club i'ch Taith

  China Club

  Math

  Bwyty

  Colwyn Bay

 191. The Old Whitehouse

  Ychwanegu The Old Whitehouse i'ch Taith

  The Old Whitehouse

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Conwy

 192. Craig-y-Dderwen / Riverside Hotel, Betws-y-Coed

  Ychwanegu Craig-y-Dderwen / Riverside Hotel i'ch Taith

  Craig-y-Dderwen / Riverside Hotel

  Math

  Caffi

  Betws-y-Coed

  Yn edrych dros Afon Conwy wrth ymyl Betws-y-Coed.

 193. Coffee Culture

  Ychwanegu Coffee Culture i'ch Taith

  Coffee Culture

  Math

  Caffi

  Llandudno

 194. Kings Head - Henry's Restaurant

  Ychwanegu Kings Head - Henry's Restaurant i'ch Taith

  Kings Head - Henry's Restaurant

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Llandudno

  Y dafarn hon yw’r un hynaf yn Llandudno; cafodd ei hadeiladu rhyw 300 o flynyddoedd yn ôl. Mae wedi’i rhannu’n 3 ardal, gyda thŷ bwyta ar wahân, ac mae ganddi nodweddion gwreiddiol sy’n cynnwys tân coed go iawn. Gellir dod o hyd iddi y tu ôl i ffordd

 195. The Cottage Loaf

  Ychwanegu The Cottage Loaf i'ch Taith

  The Cottage Loaf

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Llandudno

 196. Y Review

  Ychwanegu Y Review i'ch Taith

  Y Review

  Math

  Bwyty

  Llandudno

 197. Alpine Coffee Shop, Betws y Coed

  Ychwanegu Alpine Coffee Shop i'ch Taith

  Alpine Coffee Shop

  Math

  Ystafell De/Siop Goffi

  Betws-y-Coed

  Siop goffi fodern ac oriel sy’n cynnig dewis eang o de a choffi, cacennau blasus a phrydau ysgafn.

  Mae gennym ddarpariaeth fegan, llysfwytaol a heb glwten.

 198. BJ's Cafe & Restaurant

  Ychwanegu BJ's Cafe & Restaurant i'ch Taith

  BJ's Cafe & Restaurant

  Math

  Caffi

  Towyn

 199. Good Taste Bistro

  Ychwanegu Good Taste Bistro i'ch Taith

  Good Taste Bistro

  Math

  Bwyty

  Colwyn Bay

 200. Amelie's

  Ychwanegu Amelie's i'ch Taith

  Amelie's

  Math

  Caffi

  Conwy

 201. Penrhyn Old Hall, Penrhyn Bay

  Ychwanegu Penrhyn Old Hall i'ch Taith

  Penrhyn Old Hall

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Llandudno

  Mae Penrhyn Old Hall yn dŷ hynafol Gradd I o’r Oesoedd Canol gerllaw pentir Y Gogarth Fach ym Mae Penrhyn. Mae hwn yn fusnes teuluol ar ei drydedd genhedlaeth. Mae’n dŷ tafarn ac yn dŷ bwyta gydag ystafell ddigwyddiadau.

 202. The Cocoa House

  Ychwanegu The Cocoa House i'ch Taith

  The Cocoa House

  Math

  Caffi

  Llandudno

 203. Home from Home

  Ychwanegu Home from Home i'ch Taith

  Home from Home

  Math

  Bwyty

  Llandudno

 204. Home Cookin

  Ychwanegu Home Cookin' i'ch Taith

  Home Cookin'

  Math

  Bwyty

  Llandudno

 205. Orchard House

  Ychwanegu Orchard House i'ch Taith

  Orchard House

  Math

  Bwyty

  Abergele

 206. Village Chippy

  Ychwanegu Village Chippy i'ch Taith

  Village Chippy

  Math

  Tecawê

  Llanddulas

 207. Conwy Kebab, Burger and Pizza House

  Ychwanegu Conwy Kebab, Burger and Pizza House i'ch Taith

 208. Enoch's Fish & Chips

  Ychwanegu Enoch's Fish & Chips i'ch Taith

  Enoch's Fish & Chips

  Math

  Caffi

  Llandudno Junction

  Long established as a landmark in North Wales. We value the importance of tradition and embrace a fresh approach to all that is fish and chips. Experience freshly cooked fish in our original recipe batter and home cut chips.

 209. The Mulberry

  Ychwanegu The Mulberry i'ch Taith

  The Mulberry

  Math

  Bwyty

  Conwy

 210. Castle Hotel - Shakespeare's & Dawsons Bar

  Ychwanegu Castle Hotel - Shakespeare's & Dawsons Bar i'ch Taith

 211. Coffee Junction

  Ychwanegu Coffee Junction i'ch Taith

  Coffee Junction

  Math

  Caffi

  Llandudno Junction

  Caffi cyfeillgar mewn awyrgylch agored braf sy’n gweini bwyd wedi’i baratoi â chynnyrch lleol. Brecwast traddodiadol ar gael tan hanner dydd, cinio cartref o hanner dydd tan 3:30pm (3pm ar ddydd Sadwrn) Bwyd cartref da am brisiau rhesymol.

 212. Magpie & Stump

  Ychwanegu Magpie & Stump i'ch Taith

  Magpie & Stump

  Math

  Bwyty

  Kinmel Bay

 213. The Beach Cafe

  Ychwanegu The Beach Cafe i'ch Taith

  The Beach Cafe

  Math

  Caffi

  Penmaenmawr

 214. Conwy Falls Cafe

  Ychwanegu Conwy Falls Cafe i'ch Taith

  Conwy Falls Cafe

  Math

  Caffi

  Betws y Coed

  Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion.  Mae’r caffi wedi’i drwyddedu ac ar agor 7 diwrnod yr wythnos i weini bwydydd poeth ac oer, cacennau, byrbrydau a diodydd. Mae digonedd o le parcio am ddim, lle i eistedd y tu mewn a’r tu allan a Wi-Fi a…

 215. Alpine Lodge

  Ychwanegu Alpine Lodge - Llandudno Ski & Snowboard Centre i'ch Taith

 216. Osborne House - Osborne's Cafe Grill

  Ychwanegu Osborne House - Osborne's Cafe Grill i'ch Taith

 217. Empire Hotel - Watkins Restaurant & Poolside Grill

  Ychwanegu Empire Hotel - Watkins Restaurant & Poolside Grill i'ch Taith

 218. Ychwanegu LAVA i'ch Taith

  LAVA

  Conwy

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.