To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Ble i fwyta yn Sir Conwy

Ble i fwyta yn Sir Conwy

Bwytai

Cyrchfannau Bwyd

Mae gan Ogledd Cymru hanes o ryseitiau traddodiadol a drosglwyddwyd o un genhedlaeth i’r llall, ac sydd wedi’u mwynhau gan ymwelwyr ers blynyddoedd, ond ceir hefyd nifer o brydau arbenigol sy’n defnyddio’r gorau o gynnyrch lleol a bwydydd tymhorol i gynnig profiadau bwyd hynod o flasus.

Draenogiaid y môr a ddaliwyd ar lein, cregyn gleision Conwy a gasglwyd â chribin law, Cig Gwartheg Duon Cymreig a Chig Oen Morfa Heli, cawl, cennin ym mhob mathau o brydau a menyn hufennog, hufen iâ hyfryd – mae gormod o ddanteithion blasus i’w henwi, ond ewch am daith o amgylch trefi a phentrefi sir Conwy; cerddwch neu feiciwch ar hyd rhai o’r llwybrau niferus yng Nghonwy, Hiraethog a thu hwnt, a byddwch yn siŵr o werthfawrogi’r bwyd a’r diod y dewch ar eu traws.

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 5

 1. Capel Curig

  Ychwanegu Capel Curig i'ch Taith

  Capel Curig

  Capel Curig

 2. Colwyn Bay

  Ychwanegu Colwyn Bay i'ch Taith

  Colwyn Bay

  Colwyn Bay

 3. Llandudno

  Ychwanegu Llandudno i'ch Taith

  Llandudno

  Llandudno

  Mae’r dref lan môr Fictoraidd enwog hon yn denu ymwelwyr drwy’r flwyddyn. Mae Traeth y Gogledd yn lle gwych am gestyll tywod, padlo yn y dŵr a phicnic. Neu ewch am dro ar hyd y promenâd crwm trawiadol ac allan ar y pier Fictoraidd rhestredig sy’n ymestyn i’r bae. Rhai o’r digwyddiadau a geir yw’r…

 4. Betws-y-Coed

  Ychwanegu Betws-y-Coed i'ch Taith

  Betws-y-Coed

  Betws-y-Coed

 5. Llanfairfechan

  Ychwanegu Llanfairfechan i'ch Taith

  Llanfairfechan

  Llanfairfechan

Uchafbwyntiau

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.