To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Ryseitiau lleol

Ryseitiau lleol

Penfra s Caws Pob a Chennin Hufennog

Penfra s Caws Pob a Chennin Hufennog yn yr Holland Arms

Digon i 2

Cynhwysion:

 • 2 ffiled obysgodyn penfras 7owns
 • 10 o datws newydd (wedi tynnu’r croen a r esg yrn pin (bydd unrhyw siop bysgod yn fodlon gwneud hyn i chi)
 • 5 owns o Gaws y Fenni
 • a r gyfer y cen nin hufennog:
 • 1 cennin canolig wedi ei sleisio’n
 • denau
 • 50 ml o win gwyn
 • 150 ml o hufen chwipio
 • halen a phupu r
 • 100 ml stoc llysiau

Dull:

 1. Coginiwch y tatws mewn dwˆr halen berwedig.
 2. Rhowch y cennin mewn dwˆr berwedig a’i adael in sefyll am 5 munud.
 3. Hidlwch y cennin, gadewch iddyn nhw oeri a gwasgwch y dwˆr allan.
 4. Rhowch y gwin gwyn a’r stoc llysiau mewn sosban a’i leihau o un rhan o dair.
 5. Ychwanegwch y cennin a’r hufen a gadael iddo fudferwi ar wres isel.
 6. Griliwch y ffiledau penfras am 3-5 munud ac yna eu troi drosodd.
 7. Rhowch gaws y Fenni ar y pysgod a’u rhoi dan y gril nes bydd y caws yn dechrau troi’n frown euraidd.

8. Fe ddylai’r cennin hufennog fod wedi tewhau erbyn hyn; sesnwch nhw i’w blasu.

9. Rhowch y cennin efo llwy yng nghanol y plât a rhoi’r tatws newydd wedi’u berwi ar eu pen.

10.Rhowch y penfras yn ofalus ar y tatws a’i addurno â moron wedi’i ffrio’n ddwfn a finegr balsamig

wedi’i leihau.

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.