To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Ryseitiau lleol

Ryseitiau lleol

Cig Colomen wedi’i Botio yn y Groes Inn

Cig Colomen wedi’i Botio yn y Groes Inn

Ar gyfer 6-10

Cynhwysion:

6 o golomennod cyfan (byddwn yn defnyddio colomennod Dinbych, ond fe allech chi ddefnyddio hwyaden neu gyw iâr hyd yn oed)

halen

bwlb garlleg

15 o ddail saets ffres wedi’u malu

3 deilen llawryf

100 ml cwrw golau

2 lwy fwrdd o fadeira

pi nsiad o bergiby n mal

pupur du

menyn

Dull:

  1. Ysgeintiwch y colomennod sydd wedi’u paratoi a’u pluo efo halen a’u rhoi mewn dysgl gaserol ynghyd â’r garlleg, saets, dail llawryf a chwrw.
  2. Rhowch y caead arno fo ac i’r popty ar 110°C.
  3. Coginiwch nes bydd y cig yn frau ac yn disgyn oddi ar yr asgwrn, oddeutu 1 - 2 awr.
  4. Draeniwch yr hylif a’i gadw, tynnwch y dail llawryf. Pan fydd yn llugoer, tynnwch y croen a’r esgyrn a rhwygo’r cig sydd ar ôl.
  5. Rhowch y cig mewn powlen, stwnshio’r garlleg ac ychwanegu’r madeira, y pergibyn a’r pupur i flasu.
  6. Ychwanegwch yr hylif coginio a oedd wedi ei gadw a chymysgu’r cwbl nes bydd yn hufennog.
  7. Rhowch o mewn jar a thywallt ychydig o fenyn wedi toddi arno cyn ei oeri.
  8. Cyflwynwch efo tost fel cwrs cyntaf neu ginio ysgafn.

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.