To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Bwyd Cymru

Bwyd Cymru

Cawl

Cawl

Mae cawl yn fwyd maethlon, iach sy’n defnyddio cynhwysion tymhorol. Mae’n wych ar gyfer cinio ysgafn, cwrs cyntaf neu swper; gweinwch gyda bara ffres crystiog. Digon i 4.

Cynhwysion:

 • 1.8 cilogram (4 pwys) o wddf cig oen neu olwythion cig oen neu gymysgedd o’r ddau
 • halen a phupur du
 • 4 taten wen, wedi’u plicio a’u torri’n ddarnau mawr
 • 2 foronen, wedi’u torri’n ddarnau mawr
 • 1 panasen, wedi’i thorri’n ddarnau mawr
 • 1/2 rwden/swedsen, wedi’i thorri’n ddarnau mawr
 • 2 genhinen, wedi’u torri (darnau gwyrdd a gwyn)
 • 1-2 ciwb stoc llysiau, yn dibynnu ar eich blas

Amser paratoi: tua 30mun.
Amser coginio: tua 2 awr.

Dull:

 1. Rhowch y cig oen mewn sosban fawr.
 2. Gorchuddiwch â dwr, ychwanegwch halen a phupur, a mudferwch dros wres canolig am 45 munud neu fwy, nes bod y cig wedi’i goginio ac yn dyner.
 3. Tynnwch unrhyw saim o’r wyneb.
 4. Ychwanegwch yr holl wreiddlysiau, wedi’u torri i ddarnau o’r un maint i sicrhau eu bod yn barod ar yr un pryd.
 5. Gadewch i’r cyfan fudferwi am 45 munud ychwanegol.
 6. Ychwanegwch y cennin wedi’u golchi a’u torri, y stoc llysiau a mwy o halen a phupur os oes angen, a gadewch i’r cyfan ferwi am 20 munud.
 7. Gweinwch ar unwaith, neu oerwch y cawl yn gyflym, ei roi yn yr oergell a’i gynhesu y diwrnod canlynol.

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.