To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Ryseitiau lleol

Ryseitiau lleol

Calonnau Wyn wedi’u Stwffio

Calonnau Wyn wedi’u Stwffio

Ar gyfer 2 o bobl

Cynhwysion:

4 calon (wedi’u trimio o fraster a’r canol wedi’ i dynnu allan. Gofynnwch i’ch cigydd wneud hyn i chi)

50g o gig oen mâl

50g o stwffin (saets a nionyn sy’n gweithio orau neu gwnewch o’n ffres os oes gennych amser)

1 /2 nionyn coch

1 nionyn gwyn cyfan

3 moryn

ffon seleri

250 ml o stoc llysiau

tun bach o domatos wed i’ u malu

halen a phupur

Dull:
1. Cymysgwch y cig oen mâl a’r stwffin efo’i gilydd.

2. Ffriwch nionyn coch a’i gymysgu efo’r gymysgedd cig oen. Gadewch iddo oeri.

3. Malwch y moron, nionyn a’r seleri’n fras a’u ffrio mewn ychydig o olew i frownio a blasu. Gwnewch hyn mewn sypiau i gael y canlyniadau gorau.

4. Tolltwch y llysiau brown i mewn i hambwrdd dwfn. iLlenwch y calonnau’n ofalus efo’r gymysgedd stwffin a’u rhoi ar ben y llysiau.

5. Tolltwch y stoc a’r tomatos wedi’u malu drostyn nhw gan ofalu fod y calonnau wedi’u suddo.

6. Rhowch nhw yn y popty efo ffoil tun am oddeutu 2 awr ar dymheredd o 140-150c.

7. Dylid eu cyflwyno efo’r saws llysiau a thatws stwnsh hufennog.

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.