To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Bwyd Cymru

Bwyd Cymru

Cacennau Cri

Cacennau Cri

Perffaith ar gyfer amser te, mae cacennau cri yn ffefryn ac yn hawdd eu gwneud gyda chynhwysion cyffredin. Yn flasus yn syth o’r radell gyda menyn Cymreig hufennog!

Cynhwysion:

 • 225g/8owns o flawd codi, wedi’i hidlo
 • 110g/4owns o fenyn hallt (Cymreig os yn bosibl)
 • 1 wy  
 • llond llaw o syltanas
 • llefrith, os oes angen
 • 85g/3owns o siwgr mân
 • pinsiaid o sbeis cymysg (dewisol)
 • menyn ychwanegol, ar gyfer iro’r radell 

Dull:

 1. Hidlwch y blawd ac yna rhwbiwch y menyn i mewn i’r blawd nes bod y cyfan yn edrych fel briwsion.
 2. Ychwanegwch y siwgr, y ffrwythau sych a’r wy. Cymysgwch neu eu bod yn ffurfio pelen o does, ychwanegwch ychydig o lefrith os oes angen.
 3. Rholiwch y toes allan nes ei fod tua 5mm/¼ modfedd o drwch, yna torrwch gylchoedd â thorrwr toes 7.5-10cm/3-4 modfedd.
 4. Cynheswch y radell (neu badell ffrio drom) a’i rhwbio ag ychydig o fenyn gan sychu unrhyw fenyn sydd dros ben.
 5. Rhowch y cacennau cri ar y radell, gan eu coginio am tua 2-3 munud ar bob ochr. Dylid aros i bob ochr droi’n frown golau cyn eu troi.
 6. Tynnwch oddi ar y radell a’u hysgeintio â siwgr mân tra’u bod yn dal yn boeth.
 7. Gallwch eu torri yn eu hanner a’u llenwi â menyn, a hyd yn oed jam lleol!

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.