To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Arbenigeddau Cymru

Arbenigeddau Cymru

Bara Brith

Bara Brith

Torth ffrwythau draddodiadol, yn fendigedig yn gynnes neu’n oer gyda haenen dew o fenyn lleol Cymreig. Mae rhai ryseitiau’n defnyddio burum, ac maen nhw i gyd yn amrywio rhywfaint gan fod ryseitiau wedi’u trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth o fewn teuluoedd unigol.


Cynhwysion:

 • 450g (1pwys) o ffrwythau sych cymysg
 • 300ml (1/2) peint o de du cryf
 • 250g (8owns) o siwgr demerara
 • 10ml (2 llwy de lefel) o sbeis cymysg
 • 450g (1pwys) o flawd codi
 • 1 wy mawr

Dull:

 1. Mewn powlen fawr mwydwch y ffrwythau a’r siwgr yn y te a’u gadael dros nos.
 2. Y diwrnod canlynol, cynheswch y popty i 170C, ffan 150C / nwy 3Irwch dun bara 2 bwys neu leiniwch y tun â phapur gwrthsaim.
 3. Ychwanegwch y cynhwysion ychwanegol i’r gymysgedd a churwch yn dda i’w cymysgu
 4. Arllwyswch y gymysgedd i’r tun bara.
 5. Rhowch y tun yn y popty a’i bobi am awr a hanner.
 6. Dylai sgiwer sy’n cael ei gosod yng nghanol y dorth ddod allan yn lân os yw’r gacen yn barod.
 7. Os bydd y Bara Brith yn brownio’n rhy gyflym, gorchuddiwch ef â darn o ffoil.

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.