To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Ryseitiau lleol

Ryseitiau lleol

Bagel Caws Gafr Cymreig Craig-y-Dderwen

Bagel Caws Gafr Cymreig Craig-y-Dderwen

Weini gyda bara lawr a siytni grawnwin
(Digon i 8)

Cynhwysion:

1 llwy de o halen
450g blawd bara gwyn cryf
7g o furum wedi'i sychu
240ml o ddwr cynnes
2 lwy fwrdd fêl dir Cymreig
1 llwy fwrdd o olew olewydd
2 lwy fwrdd o fara lawr
8 owns o gaws gafr Cymreig
wy roi sglein


Dull:

 1. Cymysgwch yr halen, blawd a'r burum mewn powlen.
 2. Mewn powlen ar wahân, cymysgwch y dwr cynnes, mêl, olew olewydd a'r bara lawr.
 3. Cyfunwch y ddwy gymysgedd a'i dylino am 15 munud.a
 4. Gadewch iddo godi am 2 awr neu nes bydd y toes wedi dyblu yn ei faint.
 5. Cnociwch y toes yn ôl a'i rannu'n 8 darn.
 6. Rholiwch y toes yn siâp sosej ac uno'r ddau ben â'i gilydd a'i selio dwr.
 7. Berwch nhw mewn dwr am 2 funud yna eu ddraenio a'u rhoi ar hambwrdd pobi.
 8. Brwsiwch nhw â'r wy.
 9. Pobwch nhw mewn popty nwy marc 7 am 8 munud, yna troi'r bagelau drosodd a phobi am 8 munud.
 10. Gadewch iddyn nhw oeri ynaeu sleisio drwy'r canol a pheipio'r caws gafr arnyn nhw.
 11. Sgleiniwch nhw dan gril poeth a'u cyflwyno â siytni grawnwin cartref, lleihad balsamig, olew cennin syfi a salad perlysiau micro.

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.