To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Ryseitiau lleol

Ryseitiau lleol

Penfra s Caws Pob a Chennin Hufennog

Ryseitiau lleol

Mae teuluoedd wedi trosglwyddo eu ryseitiau traddodiadol Cymreig o genhedlaeth i genhedlaeth, gan eu haddasu a’u newid ar gyfer yr oes fodern a’r cynhwysion sydd ar gael. Mae llawer ohonynt yn fwy adnabyddus bellach diolch i’r rhyngrwyd a chogyddion ar y teledu. Mae ryseitiau Cymreig yn adlewyrchu cyfnod pan oedd bywyd yn galed, ond maen nhw hefyd yn adlewyrchu’r math o gynnyrch lleol a oedd ar gael, megis cig oen Cymreig blasus, llysiau tymhorol, menyn hufennog Cymreig a dwr ffynnon, clir a ffres!

Gallwch brynu nifer o’r bwydydd lleol hyn ar y stryd fawr erbyn hyn, ond rydym wedi cynnwys rhai ryseitiau lleol i dynnu dwr i’ch dannedd a’ch dwyn yn ôl i ddyffrynnoedd gwyrdd ac arfordir dramatig Gogledd Cymru.

Bara Brith

Cacennau Cri

Cawl

A dyma rai ryseitiau o fwytai lleol yn sir Conwy …

Bagel Caws Gafr Cymreig Craig-y-Dderwen

Cig Colomen wedi’i Botio yn y Groes Inn

Penfra s Caws Pob a Chennin Hufennog yn yr Holland Arms

Calonnau Wyn wedi’u Stwffio

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.