To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Arbenigeddau Cymru

Arbenigeddau Cymru

Cig Oen Cymreig Lleol

Cynnyrch Lleol o Gymru

Conwy ac ardal gyfagos Gogledd Cymru yw’r lle delfrydol i ddod o hyd i ddewis o gynnyrch lleol o Gymru, ac mae ansawdd y bwyd a’r diod sydd ar gael yn ddyledus i’r cynhyrchwyr lleol bach sy’n gwerthu eu cynnyrch mewn mannau adwerthu, siopau fferm, marchnadoedd ffermwyr ac yn rhai o’r digwyddiadau bwyd a gynhelir trwy gydol y flwyddyn.

Mae Gogledd Cymru yn enwog am ei gig Gwartheg Duon Cymreig a’i gig oen Morfa Heli, cregyn gleision Conwy o ansawdd eithriadol a gasglwyd â chribin law, draenogiaid y môr a ddaliwyd ar lein ac o gaws i siytni, pysgod wedi’u cochi, i selsig sbeislyd, neu gennin i fara lawr, byddwch yn dod o hyd i gynnyrch lleol blasus iawn. Mae nifer o lefydd yn gwerthu cynnyrch lleol o ansawdd, megis Canolfan Bwyd Cymru Bodnant ac wrth gwrs mae nifer o fwytai, caffis a thafarndai yn defnyddio cynnyrch lleol i greu prydau blasus a chyffrous.

Beth am roi cynnig ar y ryseitiau Cymreig traddodiadol hyn gan ddilyn ein ryseitiau lleol?

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.