To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Ystafelloedd Te yng Nghonwy

Ystafelloedd Te yng Nghonwy

Te Prynhawn Cymru

Caffis, Siopau Coffi ac Ystafelloedd Te

Bydd ymwelwyr sy’n dod i Ogledd Cymru yn darganfod nifer o gaffis ac ystafelloedd te hynod mewn ardaloedd diarffordd, yn cynnig gwerth gwych am arian. Boed yn chwilio am frecwast swmpus, cinio ysgafn neu de prynhawn, mae yma rhywbeth at ddant pawb.

Mae caffis ac ystafelloedd te i’w canfod yn nifer o’r atyniadau lleol hefyd, gan gynnig cyfle i chi gael seibiant wrth grwydro’r ardal. Yng nghanol y trefi mae dewis o siopau coffi lle gallwch ymlacio ar ôl siopa i’r eithaf.

Bydd beicwyr a cherddwyr yn gwerthfawrogi’r cyfle i oedi ar eu taith, ac mae nifer o’r lleoliadau gwledig yn darparu cyfleusterau ar gyfer beiciau a hyd yn oed esgidiau mwdlyd!

Diolch i leoliadau unigryw megis Caffi Rhaeadr Conwy lle ceir golygfa odidog o’r rhaeadr ar Afon Conwy; a themâu anghyffredin megis Ty Siocled ac Ystafell De Glan yr Afon ym Mhentrefoelas, gall y baned fwyaf gyffredin o de neu goffi droi’n brofiad anhygoel!

Uchafbwyntiau

Pot Mêl / The Ugly House Tearoom

Pot Mêl / The Ugly House Tearoom

Ychwanegu Pot Mêl / The Ugly House Tearoom i'ch Taith

Cyfuniad unigryw o fwyd cartref o safon a chyfaredd.

Prom a Mwy 17, Bae Colwyn

Prom a Mwy 18, Bae Colwyn

Ychwanegu Prom a Mwy 18, Bae Colwyn i'ch Taith

Cynhelir Prom a Mwy unwaith eto yn 2018 i gynnig diwrnod llawn hwyl i’r teulu yn...

Bodnant Welsh Food

Bwyd Cymru Bodnant

Ychwanegu Bwyd Cymru Bodnant i'ch Taith

Wedi'w leoli yng nghanol rhai or golygfedd mwyaf godigog yng Ngogledd Cymru fe...

The Groes Inn

The Groes Inn

Ychwanegu The Groes Inn i'ch Taith

Mae cig oen o Ddyffryn Conwy, ffesant a gêm o stadau cyfagos ac wystrys o ddyfroedd...

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.