To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Ystafelloedd Te yng Nghonwy

Ystafelloedd Te yng Nghonwy

Te Prynhawn Cymru

Caffis, Siopau Coffi ac Ystafelloedd Te

Bydd ymwelwyr sy’n dod i Ogledd Cymru yn darganfod nifer o gaffis ac ystafelloedd te hynod mewn ardaloedd diarffordd, yn cynnig gwerth gwych am arian. Boed yn chwilio am frecwast swmpus, cinio ysgafn neu de prynhawn, mae yma rhywbeth at ddant pawb.

Mae caffis ac ystafelloedd te i’w canfod yn nifer o’r atyniadau lleol hefyd, gan gynnig cyfle i chi gael seibiant wrth grwydro’r ardal. Yng nghanol y trefi mae dewis o siopau coffi lle gallwch ymlacio ar ôl siopa i’r eithaf.

Bydd beicwyr a cherddwyr yn gwerthfawrogi’r cyfle i oedi ar eu taith, ac mae nifer o’r lleoliadau gwledig yn darparu cyfleusterau ar gyfer beiciau a hyd yn oed esgidiau mwdlyd!

Diolch i leoliadau unigryw megis Caffi Rhaeadr Conwy lle ceir golygfa odidog o’r rhaeadr ar Afon Conwy; a themâu anghyffredin megis Ty Siocled ac Ystafell De Glan yr Afon ym Mhentrefoelas, gall y baned fwyaf gyffredin o de neu goffi droi’n brofiad anhygoel!

Uchafbwyntiau

Gwledd Fwyd a Chrefft Abergele

Gwledd Fwyd a Chrefft Abergele

Ychwanegu Gwledd Fwyd a Chrefft Abergele i'ch Taith

Gŵyl fwyd a chrefft hyfryd ym Mharc Pentre Mawr, Abergele.

Ffair Fêl Conwy

Ffair Fêl Conwy

Ychwanegu Ffair Fêl Conwy i'ch Taith

Ffair Siarter Frenhinol 700 mlynedd oed gyda stondinau cynnyrch mêl a chychod...

Pot Mêl / The Ugly House Tearoom

Pot Mêl / The Ugly House Tearoom

Ychwanegu Pot Mêl / The Ugly House Tearoom i'ch Taith

Cyfuniad unigryw o fwyd cartref o safon a chyfaredd.

Y Gymdeithas Jin - Gŵyl Llandudno 2019

Y Gymdeithas Jin - Gŵyl Llandudno 2019

Ychwanegu Y Gymdeithas Jin - Gŵyl Llandudno 2019 i'ch Taith

Mwynhewch Ŵyl Jin go iawn, yn cynnwys 120 jin wedi’u rhestru yn ogystal â detholiad...

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.