To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Bwyta Allan yng Ngogledd Cymru

Bwyta Allan yng Ngogledd Cymru

Caffis

Caffis, Siopau Coffi ac Ystafelloedd Te

Bydd ymwelwyr sy’n dod i Ogledd Cymru yn darganfod nifer o gaffis ac ystafelloedd te hynod mewn ardaloedd diarffordd, yn cynnig gwerth gwych am arian. Boed yn chwilio am frecwast swmpus, cinio ysgafn neu de prynhawn, mae yma rhywbeth at ddant pawb.

Mae caffis ac ystafelloedd te i’w canfod yn nifer o’r atyniadau lleol hefyd, gan gynnig cyfle i chi gael seibiant wrth grwydro’r ardal. Yng nghanol y trefi mae dewis o siopau coffi lle gallwch ymlacio ar ôl siopa i’r eithaf.

Bydd beicwyr a cherddwyr yn gwerthfawrogi’r cyfle i oedi ar eu taith, ac mae nifer o’r lleoliadau gwledig yn darparu cyfleusterau ar gyfer beiciau a hyd yn oed esgidiau mwdlyd!

Diolch i leoliadau unigryw megis Caffi Rhaeadr Conwy lle ceir golygfa odidog o’r rhaeadr ar Afon Conwy; a themâu anghyffredin megis Ty Siocled ac Ystafell De Glan yr Afon ym Mhentrefoelas, gall y baned fwyaf gyffredin o de neu goffi droi’n brofiad anhygoel!

Uchafbwyntiau

RSPB Conwy

Marchnad Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy

Ychwanegu Marchnad Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy i'ch Taith

Bwyd â gwir flas, yn uniongyrchol gan y cynhyrchwyr. Gallwch grwydro o amgylch y…

Lle Hari, Llanwrst

Lle Hari

Ychwanegu Lle Hari i'ch Taith

Bwyd Cymreig cartref traddodiadol gyda Gwasanaeth Americanaidd clasurol.

Ffair Nadolig Llandudno

Ffair Nadolig Llandudno

Ychwanegu Ffair Nadolig Llandudno i'ch Taith

Mae’n cael ei gydnabod fel Ffair Nadolig mwyaf Cymru gyda 150+ o stondinau, ac yn…

Dutch Pancake House, Conwy Water Gardens, Rowen

Dutch Pancake House

Ychwanegu Dutch Pancake House i'ch Taith

Ewch i ymweld â Gerddi Dwˆr Conwy ac fe gewch chi syndod blasus. Mae hynny oherwydd…

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.