To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Ble i fwyta yn Sir Conwy

Ble i fwyta yn Sir Conwy

Bwytai

Indiaidd

Mae blas ecsotig i’w gael yma hefyd gan fod nifer o fwytai Indiaidd a thecawês Indiaidd yng Ngogledd Cymru. Gall ymwelwyr â’r ardal fwynhau dewis da o fwytai Indiaidd, lle gallwch brofi amrywiaeth eang o brydau a dulliau coginio gyda bwyd a nodweddir gan ei ddefnydd o berlysiau, sbeisys a llysiau Indiaidd. Mae nifer o fwytai Indiaidd yn manteisio ar y dewis gwych o gynnyrch ffres lleol i roi gwedd Gymreig ar y thema Indiaidd.

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.