To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Eating Out in Llandudno

Eating Out in Llandudno

Restaurants in Llandudno

Bwytai a Bistros

Mae pawb sy’n ymweld â sir Conwy yng Ngogledd Cymru wrth eu bodd i ddarganfod amrywiaeth eang o fwytai a bistros yn gweini bwyd o ansawdd da, yn defnyddio cynnyrch lleol yn aml iawn, a sawl dull coginio. Mae sir Conwy hyd yn oed yn gartref i fwyty Awstriaidd! Pa un a ydych yn chwilio am fwyd traddodiadol o Gymru neu Brydain, bwyd dwyreiniol neu Ewropeaidd, pysgod neu fwyd môr lleol, mae’r cyfan yma yng Ngogledd Cymru, ac yn amlach na pheidio, gallwn gynnig golygfa fendigedig i chi hefyd.

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 246

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. West Shore Beach Cafe

  Ychwanegu Caffi Glan Môr Penmorfa i'ch Taith

  Caffi Glan Môr Penmorfa

  Math

  Caffi

  Llandudno

  Bwyty wedi ei leoli ar draeth Penmorfa yn Llandudno. Mae ein tîm cyfeillgar yn darparu brecwast, prydau ysgafn, prif brydau a the pnawn, ac mae bwrdd prydau arbennig bob dydd.

 2. Caffi Caban Y Pair, Betws-y-Coed

  Ychwanegu Caffi Caban Y Pair i'ch Taith

  Caffi Caban Y Pair

  Math

  Caffi

  Betws Y Coed

  O frecwastau bendigedig i giniawau hyfryd.

 3. Lakeside Cafe

  Ychwanegu Lakeside Cafe i'ch Taith

  Lakeside Cafe

  Math

  Caffi

  Conwy

  Mewn un o’r mannau prydferthaf a heb ei difrodi mwyaf yng Ngogledd Cymru.

 4. Eden Tea Rooms, Llandudno

  Ychwanegu The Eden Tea Rooms i'ch Taith

  The Eden Tea Rooms

  Math

  Ystafell De/Siop Goffi

  Llandudno

  Ystafellydd te sy’n cynnwys coffi, te a chiniawau. Llawer o gynnyrch masnach deg. Mae’r rhan fwyaf o’r bwyd yn fwyd cartref. Hufen Iâ Parisella’s o Gonwy. Seddau yn yr ardd. Ar draeth Pen Morfa gyda golygfeydd o Eryri.

 5. The Moel Siabod Cafe, Capel Curig, Betws y Coed

  Ychwanegu The Moel Siabod Cafe Ltd i'ch Taith

  The Moel Siabod Cafe Ltd

  Math

  Caffi

  Betws Y Coed

  Mae Caffi Moel Siabod, a agorodd ei ddrysau yng Ngwanwyn 2012, wedi ei leoli yng nghanol Capel Curig yng nghalon Eryri, ychydig filltiroedd i’r gorllewin o Fetws-y-coed.

 6. The Queen's Head

  Ychwanegu The Queen's Head i'ch Taith

  The Queen's Head

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Llandudno Junction

 7. Hayloft Restaurant

  Ychwanegu Hayloft Restaurant i'ch Taith

  Hayloft Restaurant

  Math

  Bwyty

  Tal y Cafn

  Lleolwyd yn amgylchedd hardd Dyffryn Conwy, mae bwyty'r Hayloft yn cyfuno bwyta cyfoes â blas gwirioneddol, gan gyflwyno bwyd Cymreig traddodiadol ar ei orau.

 8. Amser Da

  Ychwanegu Amser Da i'ch Taith

  Amser Da

  Math

  Ystafell De/Siop Goffi

  Llanrwst

  Bwyd Cymreig a rhyngwladol wedi’i baratoi’n ffres.

 9. Cambridge Mostyn Restaurant, Llandudno

  Ychwanegu Bwyty Cambridge Mostyn i'ch Taith

  Bwyty Cambridge Mostyn

  Math

  Bwyty

  Llandudno

  Lleoliad cyfleus ar ben uchaf Mostyn Street yn Llandudno, gyferbyn â Banc Barclays. Yn cynnig bwydlen lawn A La Carte, rydym yn arbenigo mewn prydau bwyd traddodiadol Cymreig, De Affrica a Phrydeinig.

 10. Furnace Tea Rooms at Bodnant Welsh Food

  Ychwanegu Furnace Tea Rooms at Bodnant Welsh Food i'ch Taith

  Furnace Tea Rooms at Bodnant Welsh Food

  Math

  Ystafell De/Siop Goffi

 11. Dutch Pancake House, Conwy Water Gardens, Rowen

  Ychwanegu Dutch Pancake House i'ch Taith

  Dutch Pancake House

  Math

  Bwyty

  Rowen, Conwy

  Ewch i ymweld â Gerddi Dwˆr Conwy ac fe gewch chi syndod blasus. Mae hynny oherwydd bod y ‘Dutch Pancake House & Restaurant’ unigryw’n cynnig 65 o wahanol grempogau.

 12. Ty Gwyn Hotel, Rowen

  Ychwanegu Gwesty Tŷ Gwyn i'ch Taith

  Gwesty Tŷ Gwyn

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Rowen

  Mae Gwesty’r Tyˆ Gwyn yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri ac mae’n dafarn o gymeriad sy’n cynnig ystafelloedd te, lolfa a bar.

 13. The Cliffs Restaurant, Abergele

  Ychwanegu The Cliffs Restaurant i'ch Taith

  The Cliffs Restaurant

  Math

  Bwyty

  Abergele

  Mae lleoliad y tŷ bwyta yn nhirlun prydferth Cymru gyda golygfeydd panoramig syfrdanol.

 14. The Kinmel Arms

  Ychwanegu The Kinmel Arms i'ch Taith

  The Kinmel Arms

  Math

  Bwyty

  Abergele

  Bwyd gourmet celfydd mewn golygfeydd trawiadol.

 15. Tir y Coed

  Ychwanegu Tir y Coed i'ch Taith

  Tir y Coed

  Math

  Bwyty

  Conwy

  Llawn dychymyg, ffres a lleol.

 16. Top Chippy

  Ychwanegu Top Chippy i'ch Taith

  Top Chippy

  Math

  Tecawê

  Llanrwst

  Siop pysgod a sglodion deuluol lleol .

 17. Rabbit Hole Cafe

  Ychwanegu The Rabbit Hole Cafe and Well-being Centre i'ch Taith

  The Rabbit Hole Cafe and Well-being Centre

  Math

  Caffi

  Llandudno

  Gallwn ddarparu bwyd iach a blasus ac arlwyo ar gyfer y rhai sydd ag anghenion diet arbennig.

 18. Glanafon

  Ychwanegu Bwyty Glanafon i'ch Taith

  Bwyty Glanafon

  Math

  Caffi

  Llanrwst

  Mae hwn yn cynnig man stopio gwych i rieni a phlant gael lluniaeth

 19. Tyddyn Llan Restaurant with Rooms, Llandrillo, Corwen

  Ychwanegu Tŷ Bwyta Tyddyn Llan gydag Ystafelloedd i'ch Taith

  Tŷ Bwyta Tyddyn Llan gydag Ystafelloedd

  Math

  Bwyty

  Corwen

  Tyddyn Llan yw un o dai bwyta mwyaf adnabyddus Cymru sydd ar ymyl Parc Cenedlaethol Eryri yn Nyffryn prydferth Edeirnion gyda Mynyddoedd y Berwyn yng Ngogledd Cymru o’i amgylch.

 20. The Spinnaker Cafe, Betws y Coed

  Ychwanegu The Spinnaker Cafe	 i'ch Taith

  The Spinnaker Cafe

  Math

  Caffi

  Betws Y Coed

  Lleoliad cyfleus, cyfeillgar i deuluoedd yng nghanol Betws-y-coed gyda bwyd traddodiadol, pysgod a sglodion gwych, prydau poeth, byrbrydau, coffi ffres, diodydd poeth ac oer, cacennau, brecwast, hufen iâ, pizzas cartref a chwrw a gwinoedd.

Uchafbwyntiau

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.