To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Eating Out in Llandudno

Eating Out in Llandudno

Restaurants in Llandudno

Bwytai a Bistros

Mae pawb sy’n ymweld â sir Conwy yng Ngogledd Cymru wrth eu bodd i ddarganfod amrywiaeth eang o fwytai a bistros yn gweini bwyd o ansawdd da, yn defnyddio cynnyrch lleol yn aml iawn, a sawl dull coginio. Mae sir Conwy hyd yn oed yn gartref i fwyty Awstriaidd! Pa un a ydych yn chwilio am fwyd traddodiadol o Gymru neu Brydain, bwyd dwyreiniol neu Ewropeaidd, pysgod neu fwyd môr lleol, mae’r cyfan yma yng Ngogledd Cymru, ac yn amlach na pheidio, gallwn gynnig golygfa fendigedig i chi hefyd.

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 226

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Eden Tea Rooms, Llandudno

  Ychwanegu The Eden Tea Rooms i'ch Taith

  The Eden Tea Rooms

  Math

  Ystafell De/Siop Goffi

  Llandudno

  Ystafellydd te sy’n cynnwys coffi, te a chiniawau. Llawer o gynnyrch masnach deg. Mae’r rhan fwyaf o’r bwyd yn fwyd cartref. Hufen Iâ Parisella’s o Gonwy. Seddau yn yr ardd. Ar draeth Pen Morfa gyda golygfeydd o Eryri.

 2. Conwy Falls Cafe

  Ychwanegu Conwy Falls Cafe i'ch Taith

  Conwy Falls Cafe

  Math

  Caffi

  Betws y Coed

  Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion.  Mae’r caffi wedi’i drwyddedu ac ar agor 7 diwrnod yr wythnos i weini bwydydd poeth ac oer, cacennau, byrbrydau a diodydd. Mae digonedd o le parcio am ddim, lle i eistedd y tu mewn a’r tu allan a Wi-Fi a…

 3. The Moel Siabod Cafe, Capel Curig, Betws y Coed

  Ychwanegu The Moel Siabod Cafe Ltd i'ch Taith

  The Moel Siabod Cafe Ltd

  Math

  Caffi

  Betws Y Coed

  Mae Caffi Moel Siabod, a agorodd ei ddrysau yng Ngwanwyn 2012, wedi ei leoli yng nghanol Capel Curig yng nghalon Eryri, ychydig filltiroedd i’r gorllewin o Fetws-y-coed.

 4. The Pantry

  Ychwanegu The Pantry	 i'ch Taith

  The Pantry

  Math

  Caffi

  Colwyn Bay

 5. The Raj

  Ychwanegu The Raj	 i'ch Taith

  The Raj

  Math

  Bwyty

  Conwy

 6. Red Lion

  Ychwanegu The Red Lion	 i'ch Taith

  The Red Lion

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Llanrwst

 7. The Tea Station

  Ychwanegu The Tea Station	 i'ch Taith

  The Tea Station

  Math

  Caffi

  Conwy

 8. Tiffany's

  Ychwanegu Tiffany's	 i'ch Taith

  Tiffany's

  Math

  Caffi

  Llandudno

 9. Tir a Mor

  Ychwanegu Tir a Mor Fish & Chips	 i'ch Taith

  Tir a Mor Fish & Chips

  Math

  Tecawê

  Llanrwst

 10. Tower Coffee House

  Ychwanegu Tower Coffee House	 i'ch Taith

  Tower Coffee House

  Math

  Caffi

  Conwy

 11. Tyler T's

  Ychwanegu Tyler T's 	 i'ch Taith

  Tyler T's

  Math

  Caffi

  Colwyn Bay

 12. Upper Crust

  Ychwanegu Upper Crust i'ch Taith

  Upper Crust

  Math

  Tecawê

  Llandudno

 13. West Shore Beach Cafe

  Ychwanegu Caffi Glan Môr Penmorfa i'ch Taith

  Caffi Glan Môr Penmorfa

  Math

  Caffi

  Llandudno

  Bwyty wedi ei leoli ar draeth Penmorfa yn Llandudno. Mae ein tîm cyfeillgar yn darparu brecwast, prydau ysgafn, prif brydau a the pnawn, ac mae bwrdd prydau arbennig bob dydd.

 14. Yeung Sing

  Ychwanegu Yeung Sing	 i'ch Taith

  Yeung Sing

  Math

  Bwyty

  Llandudno

 15. Zak's Kebab

  Ychwanegu Zak's Kebab	 i'ch Taith

  Zak's Kebab

  Math

  Tecawê

  Llandudno

 16. Big Rock Cafe

  Ychwanegu Big Rock Cafe	 i'ch Taith

  Big Rock Cafe

  Math

  Caffi

  Penmaenmawr

 17. Buffet Coach Cafe

  Ychwanegu Buffet Coach Cafe	 i'ch Taith

  Buffet Coach Cafe

  Math

  Caffi

  Betws Y Coed

 18. The Spinnaker Cafe, Betws y Coed

  Ychwanegu The Spinnaker Cafe i'ch Taith

  The Spinnaker Cafe

  Math

  Caffi

  Betws Y Coed

  Lleoliad cyfleus, cyfeillgar i deuluoedd yng nghanol Betws-y-coed gyda bwyd traddodiadol, pysgod a sglodion gwych, prydau poeth, byrbrydau, coffi ffres, diodydd poeth ac oer, cacennau, brecwast, hufen iâ, pizzas cartref a chwrw a gwinoedd.

 19. Hong Kong City

  Ychwanegu Hong Kong City	 i'ch Taith

  Hong Kong City

  Math

  Bwyty

  Abergele

 20. Pantri Bach Cafe

  Ychwanegu Pantri Bach Cafe	 i'ch Taith

  Pantri Bach Cafe

  Math

  Caffi

  Abergele

Uchafbwyntiau

Take a Break Cafe

Caffi Take a Break

Ychwanegu Caffi Take a Break i'ch Taith

Mae croeso cynnes a chyfeillgar yn aros amdanoch yn ein caffi sy’n cael ei redeg gan…

Cambridge Mostyn Restaurant, Llandudno

Bwyty Cambridge Mostyn

Ychwanegu Bwyty Cambridge Mostyn i'ch Taith

Lleoliad cyfleus ar ben uchaf Mostyn Street yn Llandudno, gyferbyn â Banc Barclays.…

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.