To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Eating Out in Llandudno

Eating Out in Llandudno

Restaurants in Llandudno

Bwytai a Bistros

Mae pawb sy’n ymweld â sir Conwy yng Ngogledd Cymru wrth eu bodd i ddarganfod amrywiaeth eang o fwytai a bistros yn gweini bwyd o ansawdd da, yn defnyddio cynnyrch lleol yn aml iawn, a sawl dull coginio. Mae sir Conwy hyd yn oed yn gartref i fwyty Awstriaidd! Pa un a ydych yn chwilio am fwyd traddodiadol o Gymru neu Brydain, bwyd dwyreiniol neu Ewropeaidd, pysgod neu fwyd môr lleol, mae’r cyfan yma yng Ngogledd Cymru, ac yn amlach na pheidio, gallwn gynnig golygfa fendigedig i chi hefyd.

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 232

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Lakeside Cafe

  Ychwanegu Lakeside Cafe i'ch Taith

  Lakeside Cafe

  Math

  Caffi

  Conwy

  Mewn un o’r mannau prydferthaf a heb ei difrodi mwyaf yng Ngogledd Cymru.

 2. Eden Tea Rooms, Llandudno

  Ychwanegu The Eden Tea Rooms i'ch Taith

  The Eden Tea Rooms

  Math

  Ystafell De/Siop Goffi

  Llandudno

  Ystafellydd te sy’n cynnwys coffi, te a chiniawau. Llawer o gynnyrch masnach deg. Mae’r rhan fwyaf o’r bwyd yn fwyd cartref. Hufen Iâ Parisella’s o Gonwy. Seddau yn yr ardd. Ar draeth Pen Morfa gyda golygfeydd o Eryri.

 3. West Shore Beach Cafe

  Ychwanegu Caffi Glan Môr Penmorfa i'ch Taith

  Caffi Glan Môr Penmorfa

  Math

  Caffi

  Llandudno

  Bwyty wedi ei leoli ar draeth Penmorfa yn Llandudno. Mae ein tîm cyfeillgar yn darparu brecwast, prydau ysgafn, prif brydau a the pnawn, ac mae bwrdd prydau arbennig bob dydd.

 4. Caffi Caban Y Pair, Betws-y-Coed

  Ychwanegu Caffi Caban Y Pair i'ch Taith

  Caffi Caban Y Pair

  Math

  Caffi

  Betws Y Coed

  O frecwastau bendigedig i giniawau hyfryd.

 5. Melin Wlân Trefriw

  Ychwanegu Melin Wlân Trefriw i'ch Taith

  Melin Wlân Trefriw

  Math

  Caffi

  Trefriw

  Mwynhewch gacen fach ddrwg neu ddwy.

 6. Llugwy Restaurant Image

  Ychwanegu Llugwy River Restaurant i'ch Taith

  Llugwy River Restaurant

  Math

  Bwyty

  Betws Y Coed

 7. Y Stablau

  Ychwanegu Stables Bar i'ch Taith

  Stables Bar

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Betws Y Coed

  Yng nghanol pentref alpaidd Betws-y-Coed, mae’r Stablau yn far bistro bywiog sy'n cynnig bwydlen eang a llu o gwrw casgen lleol gyda bwyty awyr agored ar gyfer y nosweithiau haf dioglyd ac mae llu o ddigwyddiadau lleol cerddorol ar gyfer awyrgylch y Stablau yn un o’i fath ac yn denu ymwelwyr o bob...

 8. The Moel Siabod Cafe, Capel Curig, Betws y Coed

  Ychwanegu The Moel Siabod Cafe Ltd i'ch Taith

  The Moel Siabod Cafe Ltd

  Math

  Caffi

  Betws Y Coed

  Mae Caffi Moel Siabod, a agorodd ei ddrysau yng Ngwanwyn 2012, wedi ei leoli yng nghanol Capel Curig yng nghalon Eryri, ychydig filltiroedd i’r gorllewin o Fetws-y-coed.

 9. La Parisienne

  Ychwanegu La Parisienne i'ch Taith

  La Parisienne

  Math

  Bwyty

  Colwyn Bay

 10. Craig-y-Dderwen / Riverside Hotel, Betws-y-Coed

  Ychwanegu Craig-y-Dderwen / Riverside Hotel i'ch Taith

  Craig-y-Dderwen / Riverside Hotel

  Math

  Caffi

  Betws-y-Coed

  Yn edrych dros Afon Conwy wrth ymyl Betws-y-Coed.

 11. Haulfre Gardens Tea Room

  Ychwanegu Haulfre Gardens Tea Room i'ch Taith

  Haulfre Gardens Tea Room

  Math

  Ystafell De/Siop Goffi

  Llandudno

 12. Anna's Tea Room, Conwy

  Ychwanegu Anna's Tea Room i'ch Taith

  Anna's Tea Room

  Math

  Ystafell De/Siop Goffi

  Conwy

  Ystafell de Fictoraidd sy’n cynnig bwyd cartref traddodiadol, cacennau Cymreig, bara brith, cacennau, ciniawau ysgafn a the prynhawn. Dewis da o de a choffi da, siop manwerthu fach sy’n gwerthu cyffeithiau, siytni a llawer mwy.

 13. The Farmhouse Cafe, Abergele

  Ychwanegu The Farmhouse Cafe i'ch Taith

  The Farmhouse Cafe

  Math

  Caffi

  Abergele

  Mae The Farmhouse Café ychydig oddi ar y brif stryd ac yn fusnes teuluol sy’n cael ei redeg gan ŵr a gwraig.

 14. King's Brasserie at The Princes Arms Hotel

  Ychwanegu King's Brasserie at The Princes Arms Hotel i'ch Taith

  King's Brasserie at The Princes Arms Hotel

  Math

  Bwyty

  Trefriw

  Sicrhewch uchafbwynt i’ch diwrnod trwy fwyta yn y Brasserie chwaethus gyda’i dân coed, lletygarwch cyfeillgar a gwybodaeth broffesiynol i osod y naws.

 15. The Austrian Restaurant, Dwygyfylchi

  Ychwanegu The Austrian Restaurant i'ch Taith

  The Austrian Restaurant

  Math

  Bwyty

  Dwygyfylchi

  Edrychwn ymlaen at eich gweld yn Nwygyfylchi... “lle daw cwsmeriaid yn ffrindiau”

 16. Elen's Castle Hotel Restaurant

  Ychwanegu Gwesty a Bwyty Elen’s Castle i'ch Taith

  Gwesty a Bwyty Elen’s Castle

  Math

  Bwyty

  Dolwyddelan

  • Tŷ tafarn traddodiadol sy’n gweini bwyd bar sylweddol a blasus, a bwydlen lawn ar gyfer y bwyty.
  • Bar clud gyda stôf goed.
  • Rhestr win wych.
  • Croesewir plant a theuluoedd.
  • Croesewir cŵn yn y bar a lolfa’r bar.
  • Golygfeydd gwych.

 17. Eateasy Restaurant, Colwyn Bay

  Ychwanegu Eateasy Restaurant i'ch Taith

  Eateasy Restaurant

  Math

  Caffi

  Colwyn Bay

  Mae caffi Eateasy yn safle hirsefydlog ym Mae Colwyn ac mae wedi bod yn rhan o’r dref ers 40 mlynedd. Cynigiwn werth am arian i bawb. Rydym ar Ffordd yr Orsaf ym Mae Colwyn a gellir cyrraedd y llwybrau cludiant yn hawdd.

 18. Alpine Coffee Shop, Betws y Coed

  Ychwanegu Alpine Coffee Shop i'ch Taith

  Alpine Coffee Shop

  Math

  Ystafell De/Siop Goffi

  Betws-y-Coed

  Siop goffi fodern ac oriel sy’n cynnig dewis eang o de a choffi, cacennau blasus a phrydau ysgafn.

  Mae gennym ddarpariaeth fegan, llysfwytaol a heb glwten.

 19. Penrhyn Old Hall, Penrhyn Bay

  Ychwanegu Penrhyn Old Hall i'ch Taith

  Penrhyn Old Hall

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Llandudno

  Mae Penrhyn Old Hall yn dŷ hynafol Gradd I o’r Oesoedd Canol gerllaw pentir Y Gogarth Fach ym Mae Penrhyn. Mae hwn yn fusnes teuluol ar ei drydedd genhedlaeth. Mae’n dŷ tafarn ac yn dŷ bwyta gydag ystafell ddigwyddiadau.

 20. Enoch's Fish & Chips

  Ychwanegu Enoch's Fish & Chips i'ch Taith

  Enoch's Fish & Chips

  Math

  Caffi

  Llandudno Junction

  Long established as a landmark in North Wales. We value the importance of tradition and embrace a fresh approach to all that is fish and chips. Experience freshly cooked fish in our original recipe batter and home cut chips.

Uchafbwyntiau

Penrhyn Old Hall, Penrhyn Bay

Penrhyn Old Hall

Ychwanegu Penrhyn Old Hall i'ch Taith

Mae Penrhyn Old Hall yn dŷ hynafol Gradd I o’r Oesoedd Canol gerllaw pentir Y...

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.