To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Eating Out in North Wales

Eating Out in North Wales

Restaurants in Conwy

Bwytai a Bistros

Mae pawb sy’n ymweld â sir Conwy yng Ngogledd Cymru wrth eu bodd i ddarganfod amrywiaeth eang o fwytai a bistros yn gweini bwyd o ansawdd da, yn defnyddio cynnyrch lleol yn aml iawn, a sawl dull coginio. Mae sir Conwy hyd yn oed yn gartref i fwyty Awstriaidd! Pa un a ydych yn chwilio am fwyd traddodiadol o Gymru neu Brydain, bwyd dwyreiniol neu Ewropeaidd, pysgod neu fwyd môr lleol, mae’r cyfan yma yng Ngogledd Cymru, ac yn amlach na pheidio, gallwn gynnig golygfa fendigedig i chi hefyd.

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 226

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. The Moel Siabod Cafe, Capel Curig, Betws y Coed

  Ychwanegu The Moel Siabod Cafe Ltd i'ch Taith

  The Moel Siabod Cafe Ltd

  Math

  Caffi

  Betws Y Coed

  Mae Caffi Moel Siabod, a agorodd ei ddrysau yng Ngwanwyn 2012, wedi ei leoli yng nghanol Capel Curig yng nghalon Eryri, ychydig filltiroedd i’r gorllewin o Fetws-y-coed.

 2. The Pantry

  Ychwanegu The Pantry	 i'ch Taith

  The Pantry

  Math

  Caffi

  Colwyn Bay

 3. The Raj

  Ychwanegu The Raj	 i'ch Taith

  The Raj

  Math

  Bwyty

  Conwy

 4. Red Lion

  Ychwanegu The Red Lion	 i'ch Taith

  The Red Lion

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Llanrwst

 5. The Tea Station

  Ychwanegu The Tea Station	 i'ch Taith

  The Tea Station

  Math

  Caffi

  Conwy

 6. Tiffany's

  Ychwanegu Tiffany's	 i'ch Taith

  Tiffany's

  Math

  Caffi

  Llandudno

 7. Tir a Mor

  Ychwanegu Tir a Mor Fish & Chips	 i'ch Taith

  Tir a Mor Fish & Chips

  Math

  Tecawê

  Llanrwst

 8. Tower Coffee House

  Ychwanegu Tower Coffee House	 i'ch Taith

  Tower Coffee House

  Math

  Caffi

  Conwy

 9. Tyler T's

  Ychwanegu Tyler T's 	 i'ch Taith

  Tyler T's

  Math

  Caffi

  Colwyn Bay

 10. Upper Crust

  Ychwanegu Upper Crust i'ch Taith

  Upper Crust

  Math

  Tecawê

  Llandudno

 11. West Shore Beach Cafe

  Ychwanegu Caffi Glan Môr Penmorfa i'ch Taith

  Caffi Glan Môr Penmorfa

  Math

  Caffi

  Llandudno

  Bwyty wedi ei leoli ar draeth Penmorfa yn Llandudno. Mae ein tîm cyfeillgar yn darparu brecwast, prydau ysgafn, prif brydau a the pnawn, ac mae bwrdd prydau arbennig bob dydd.

 12. Yeung Sing

  Ychwanegu Yeung Sing	 i'ch Taith

  Yeung Sing

  Math

  Bwyty

  Llandudno

 13. Zak's Kebab

  Ychwanegu Zak's Kebab	 i'ch Taith

  Zak's Kebab

  Math

  Tecawê

  Llandudno

 14. Big Rock Cafe

  Ychwanegu Big Rock Cafe	 i'ch Taith

  Big Rock Cafe

  Math

  Caffi

  Penmaenmawr

 15. Buffet Coach Cafe

  Ychwanegu Buffet Coach Cafe	 i'ch Taith

  Buffet Coach Cafe

  Math

  Caffi

  Betws Y Coed

 16. The Spinnaker Cafe, Betws y Coed

  Ychwanegu The Spinnaker Cafe i'ch Taith

  The Spinnaker Cafe

  Math

  Caffi

  Betws Y Coed

  Lleoliad cyfleus, cyfeillgar i deuluoedd yng nghanol Betws-y-coed gyda bwyd traddodiadol, pysgod a sglodion gwych, prydau poeth, byrbrydau, coffi ffres, diodydd poeth ac oer, cacennau, brecwast, hufen iâ, pizzas cartref a chwrw a gwinoedd.

 17. Hong Kong City

  Ychwanegu Hong Kong City	 i'ch Taith

  Hong Kong City

  Math

  Bwyty

  Abergele

 18. Pantri Bach Cafe

  Ychwanegu Pantri Bach Cafe	 i'ch Taith

  Pantri Bach Cafe

  Math

  Caffi

  Abergele

 19. Dutch Pancake House, Conwy Water Gardens, Rowen

  Ychwanegu Dutch Pancake House i'ch Taith

  Dutch Pancake House

  Math

  Bwyty

  Rowen, Conwy

  Ewch i ymweld â Gerddi Dwˆr Conwy ac fe gewch chi syndod blasus. Mae hynny oherwydd bod y ‘Dutch Pancake House & Restaurant’ unigryw’n cynnig 65 o wahanol grempogau.

 20. The Fairy Falls

  Ychwanegu The Fairy Falls i'ch Taith

  The Fairy Falls

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Trefriw

  Mae’r “Fairy” yn dafarn leol boblogaidd gyda’r trigolion a’r ymwelwyr fel ei gilydd.

Uchafbwyntiau

Enoch's Fish & Chips

Enoch's Fish & Chips

Ychwanegu Enoch's Fish & Chips i'ch Taith

Long established as a landmark in North Wales. We value the importance of tradition…

Glanafon

Bwyty Glanafon

Ychwanegu Bwyty Glanafon i'ch Taith

Mae hwn yn cynnig man stopio gwych i rieni a phlant gael lluniaeth

The Holland Arms, Abergele

The Holland Arms

Ychwanegu The Holland Arms i'ch Taith

Tyˆ coetsis hudolus o’r 17g yw’r Holland Arms sy’n cynnig golygfeydd syfrdanol o…

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.