To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Ble i fwyta yn Sir Conwy

Ble i fwyta yn Sir Conwy

Bwytai

Bwytai a Bistros

Mae pawb sy’n ymweld â sir Conwy yng Ngogledd Cymru wrth eu bodd i ddarganfod amrywiaeth eang o fwytai a bistros yn gweini bwyd o ansawdd da, yn defnyddio cynnyrch lleol yn aml iawn, a sawl dull coginio. Mae sir Conwy hyd yn oed yn gartref i fwyty Awstriaidd! Pa un a ydych yn chwilio am fwyd traddodiadol o Gymru neu Brydain, bwyd dwyreiniol neu Ewropeaidd, pysgod neu fwyd môr lleol, mae’r cyfan yma yng Ngogledd Cymru, ac yn amlach na pheidio, gallwn gynnig golygfa fendigedig i chi hefyd.

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 245

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Trefriw Woollen Mills

  Ychwanegu Trefriw Woollen Mills i'ch Taith

  Trefriw Woollen Mills

  Math

  Caffi

  Trefriw

  Mwynhewch gacen fach ddrwg neu ddwy.

 2. La Parisienne

  Ychwanegu La Parisienne i'ch Taith

  La Parisienne

  Math

  Bwyty

  Colwyn Bay

 3. Craig-y-Dderwen / Riverside Hotel, Betws-y-Coed

  Ychwanegu Craig-y-Dderwen / Riverside Hotel i'ch Taith

  Craig-y-Dderwen / Riverside Hotel

  Math

  Caffi

  Betws-y-Coed

  Yn edrych dros Afon Conwy wrth ymyl Betws-y-Coed.

 4. Haulfre Gardens Tea Room

  Ychwanegu Haulfre Gardens Tea Room i'ch Taith

  Haulfre Gardens Tea Room

  Math

  Ystafell De/Siop Goffi

  Llandudno

 5. Anna's Tea Room, Conwy

  Ychwanegu Anna's Tea Room i'ch Taith

  Anna's Tea Room

  Math

  Ystafell De/Siop Goffi

  Conwy

  Ystafell de Fictoraidd sy’n cynnig bwyd cartref traddodiadol, cacennau Cymreig, bara brith, cacennau, ciniawau ysgafn a the prynhawn. Dewis da o de a choffi da, siop manwerthu fach sy’n gwerthu cyffeithiau, siytni a llawer mwy.

 6. Elen's Castle Hotel Restaurant

  Ychwanegu Gwesty a Bwyty Elen’s Castle i'ch Taith

  Gwesty a Bwyty Elen’s Castle

  Math

  Bwyty

  Dolwyddelan

  • Tŷ tafarn traddodiadol sy’n gweini bwyd bar sylweddol a blasus, a bwydlen lawn ar gyfer y bwyty.
  • Bar clud gyda stôf goed.
  • Rhestr win wych.
  • Croesewir plant a theuluoedd.
  • Croesewir cŵn yn y bar a lolfa’r bar.
  • Golygfeydd gwych.

 7. Eateasy Restaurant, Colwyn Bay

  Ychwanegu Eateasy Restaurant i'ch Taith

  Eateasy Restaurant

  Math

  Caffi

  Colwyn Bay

  Mae caffi Eateasy yn safle hirsefydlog ym Mae Colwyn ac mae wedi bod yn rhan o’r dref ers 40 mlynedd. Cynigiwn werth am arian i bawb. Rydym ar Ffordd yr Orsaf ym Mae Colwyn a gellir cyrraedd y llwybrau cludiant yn hawdd.

 8. The Farmhouse Cafe, Abergele

  Ychwanegu The Farmhouse Cafe i'ch Taith

  The Farmhouse Cafe

  Math

  Caffi

  Abergele

  Mae The Farmhouse Café ychydig oddi ar y brif stryd ac yn fusnes teuluol sy’n cael ei redeg gan ŵr a gwraig.

 9. King's Brasserie at The Princes Arms Hotel

  Ychwanegu King's Brasserie at The Princes Arms Hotel i'ch Taith

  King's Brasserie at The Princes Arms Hotel

  Math

  Bwyty

  Trefriw

  Sicrhewch uchafbwynt i’ch diwrnod trwy fwyta yn y Brasserie chwaethus gyda’i dân coed, lletygarwch cyfeillgar a gwybodaeth broffesiynol i osod y naws.

 10. The Austrian Restaurant, Dwygyfylchi

  Ychwanegu The Austrian Restaurant i'ch Taith

  The Austrian Restaurant

  Math

  Bwyty

  Dwygyfylchi

  Edrychwn ymlaen at eich gweld yn Nwygyfylchi... “lle daw cwsmeriaid yn ffrindiau”

 11. Alpine Coffee Shop, Betws y Coed

  Ychwanegu Alpine Coffee Shop i'ch Taith

  Alpine Coffee Shop

  Math

  Ystafell De/Siop Goffi

  Betws-y-Coed

  Siop goffi fodern ac oriel sy’n cynnig dewis eang o de a choffi, cacennau blasus a phrydau ysgafn.

  Mae gennym ddarpariaeth fegan, llysfwytaol a heb glwten.

 12. Penrhyn Old Hall, Penrhyn Bay

  Ychwanegu Penrhyn Old Hall i'ch Taith

  Penrhyn Old Hall

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Llandudno

  Mae Penrhyn Old Hall yn dŷ hynafol Gradd I o’r Oesoedd Canol gerllaw pentir Y Gogarth Fach ym Mae Penrhyn. Mae hwn yn fusnes teuluol ar ei drydedd genhedlaeth. Mae’n dŷ tafarn ac yn dŷ bwyta gydag ystafell ddigwyddiadau.

 13. Enoch's Fish & Chips

  Ychwanegu Enoch's Fish & Chips i'ch Taith

  Enoch's Fish & Chips

  Math

  Caffi

  Llandudno Junction

  Long established as a landmark in North Wales. We value the importance of tradition and embrace a fresh approach to all that is fish and chips. Experience freshly cooked fish in our original recipe batter and home cut chips.

 14. Kings Head - Henry's Restaurant

  Ychwanegu Kings Head - Henry's Restaurant i'ch Taith

  Kings Head - Henry's Restaurant

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Llandudno

  Y dafarn hon yw’r un hynaf yn Llandudno; cafodd ei hadeiladu rhyw 300 o flynyddoedd yn ôl. Mae wedi’i rhannu’n 3 ardal, gyda thŷ bwyta ar wahân, ac mae ganddi nodweddion gwreiddiol sy’n cynnwys tân coed go iawn. Gellir dod o hyd iddi y tu ôl i ffordd

 15. Asha Balti House, Llanrwst

  Ychwanegu Asha Balti House i'ch Taith

  Asha Balti House

  Math

  Bwyty

  Llanrwst

  Tŷ bwyta a siop cludfwyd Bangladeshaidd traddodiadol arobryn.

 16. Bistro Betws y Coed

  Ychwanegu Bistro Betws y Coed i'ch Taith

  Bistro Betws y Coed

  Math

  Bwyty

  Betws Y Coed

  Bwyd Cymreig traddodiadol a modern

 17. Bryn Glo Cafe

  Ychwanegu Bryn Glo i'ch Taith

  Bryn Glo

  Math

  Ystafell De/Siop Goffi

  Betws Y Coed

  Mae’r caffi/ystafell de fach yn cynnig amrywiaeth o brydau i bawb, gan amrywio o fyrbrydau ysgafn a hufen iâ i brydau mwy o faint a brecwast.

 18. Bryn Tyrch Inn, Betws-y-Coed

  Ychwanegu Bryn Tyrch Inn i'ch Taith

  Bryn Tyrch Inn

  Math

  Tafarn/Tŷ Tafarn

  Betws Y Coed

  Steil gastro-dafarn mewn awyrgylch cyfoes clasurol.

 19. Country Cooks Ty Nant, Ty Nant, Corwen

  Ychwanegu Country Cooks i'ch Taith

  Country Cooks

  Math

  Bwyty

  Corwen

  Yn ogystal â mwynhau brecwast a chinio cartref o gynnyrch lleol ac yn cynnwys salad a phwdinau blasus, a phastai bwthyn arbennig y Country Cooks.

 20. Dutch Pancake House, Conwy Water Gardens, Rowen

  Ychwanegu Dutch Pancake House i'ch Taith

  Dutch Pancake House

  Math

  Bwyty

  Rowen, Conwy

  Ewch i ymweld â Gerddi Dwˆr Conwy ac fe gewch chi syndod blasus. Mae hynny oherwydd bod y ‘Dutch Pancake House & Restaurant’ unigryw’n cynnig 65 o wahanol grempogau.

Uchafbwyntiau

Pot Mêl / The Ugly House Tearoom

Pot Mêl / The Ugly House Tearoom

Ychwanegu Pot Mêl / The Ugly House Tearoom i'ch Taith

Cyfuniad unigryw o fwyd cartref o safon a chyfaredd.

Anna's Tea Room, Conwy

Anna's Tea Room

Ychwanegu Anna's Tea Room i'ch Taith

Ystafell de Fictoraidd sy’n cynnig bwyd cartref traddodiadol, cacennau Cymreig, bara...

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.