To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad
Gwylio Fideo Cuddio Fideo

Bwyta allan yng Nghonwy – mwynhewch flas o Ogledd Cymru

Pa un a ydych yn ymweld â’r ardal am y diwrnod neu ar wyliau byr, ar wyliau hirach neu’n byw ac yn gweithio yn yr ardal, mae’r amrywiaeth eang o fwyd a diod a llefydd i fwyta yng Ngogledd Cymru yn rhan o’ch profiad o Gymru. Yn ardal Conwy mae llu o fwytai, caffis, tafarndai, siopau tecawê a bwyd cyflym, yn ogystal â nifer o westai gyda bwytai sy’n agored i bobl o’r tu allan yn ogystal â’r rhai hynny sy’n aros yn y gwestai.

Mae tref Llandudno a chyrchfannau eraill yn sir Conwy yn cynnig amrywiaeth eang o fwydydd, yn cynnwys bwydydd Ewropeaidd, Indiaidd, Tsieineiadd a Thai, yn ogystal â bwydlenni Cymreig a Phrydeinig mwy traddodiadol. Gan ein bod mor agos at arfordir Gogledd Cymru gallwn gynnig dewis gwych o bysgod a bwyd môr ffres ac mae llawer yn cael eu dal yn lleol.

Mae’n hawdd dod o hyd i gynnyrch lleol gwych y gallwch ei brynu i fynd adref gyda chi neu yn y bwytai lleol, a chynhelir nifer o ddigwyddiadau bwyd poblogaidd yng Ngogledd Cymru yn cynnwys gwledd o ddanteithion lleol i roi awch am fwyd, yn cynnwys Gwledd Conwy, Ffair Fêl Conwy a’r Marchnadoedd Gwledig.

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Ein Huchafbwyntiau Bwyd...

Tyddyn Llan Restaurant with Rooms, Llandrillo, Corwen

Tŷ Bwyta Tyddyn Llan gydag Ystafelloedd

Ychwanegu Tŷ Bwyta Tyddyn Llan gydag Ystafelloedd i'ch Taith

Tyddyn Llan yw un o dai bwyta mwyaf adnabyddus Cymru sydd ar ymyl Parc Cenedlaethol Eryri yn…

The Groes Inn

The Groes Inn

Ychwanegu The Groes Inn i'ch Taith

Mae cig oen o Ddyffryn Conwy, ffesant a gêm o stadau cyfagos ac wystrys o ddyfroedd gleision Ynys…

Asha Balti House, Llanrwst

Asha Balti House

Ychwanegu Asha Balti House i'ch Taith

Tŷ bwyta a siop cludfwyd Bangladeshaidd traddodiadol arobryn.

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.